Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
GUS skorygował dane o spadku nakładów brutto na środki trwałe do 7,9% w 2016 r.

GUS skorygował dane o spadku nakładów brutto na środki trwałe do 7,9% w 2016 r.

Spadek nakładów brutto na środki trwałe wyniósł 7,9% r/r w 2016 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Według danych prezentowanych w końcu lutego br., spadek ten szacowany był na 5,5%.

Według przedstawionych dziś danych (niewyrównanych sezonowo), akumulacja brutto w ub.r. spadła o 1,8% wobec spadku o 0,2% szacowanego w lutym.

GUS podał dziś, że spożycie w sektorze gospodarstw domowych wzrosło w ub.r. o 3,8% - wcześniej wzrost ten szacowany był na 3,6%. Z kolei wzrost spożycia w sektorze publicznym został skorygowany w dół - do 2,8% z 3,8%.

Popyt krajowy wzrósł w 2016 r. o 2,4%; w lutym Urząd szacował ten wzrost na 2,8%.

GUS podał też dziś, że eksport zwiększył się w ub.r. o 9%, a import - o 8,9%. W lutym szacunki opiewały na odpowiednio: 8,4% i 8,7%.

Urząd podał dziś, że wzrost gospodarczy w Polsce (niewyrównany sezonowo) wyniósł 2,7% w 2016 r. Wcześniej GUS szacował ubiegłoroczny wzrost w tym ujęciu na 2,8%. Wzrost PKB za 2015 r. w tym ujęciu został skorygowany do 3,8% z wcześniej szacowanych 3,9%. Korekty dotyczyły także poszczególnych kwartałów.

 

forex
ISB
Czytaj także
Polecane galerie