Notowania

technologie
27.07.2018 15:59

IMGW odstąpił od umowy z konsorcjum Qumaka na radar meteorologiczny

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW, zamawiający) odstąpił od umowy z 2014 r. zawartej z konsorcjum w składzie Qumak i Zakład Techniczno-Budowlany Polbau na zaprojektowaniu i budowę "pod klucz" stacji radaru meteorologicznego na Górze Św. Anny za 15,37 mln zł brutto, podał Qumak. Spółka ocenia odstąpienie od umowy jako nieskuteczne.

Podziel się
Dodaj komentarz

"Jako przyczynę odstąpienia od umowy z winy wykonawcy zamawiający podał niewykonanie obowiązków umownych w zakresie zapewnienia zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy, pomimo wyznaczenia dodatkowego terminu do jego przedstawienia. Zarząd stoi na stanowisku, że odstąpienie jest nieskuteczne. Podstawa odstąpienia wskazana przez zamawiającego o nieprzedłożeniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest okolicznością leżącą wyłącznie po stronie zamawiającego" - czytamy w komunikacie.

Niezależnie od podstawy odstąpienia Qumak informuje, że przedmiotowa umowa nie może być zrealizowana od ponad 4 lat, tj. momentu jej zawarcia 30 czerwca 2014 r. z powodu braku pozwolenia na budowę. Zamawiający nie uzyskał do tej pory decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, niezbędnej do dalszej realizacji umowy. W związku z tym nie jest także możliwe określenie daty końcowej realizacji i zawarcie aneksu do umowy, a w konsekwencji przedłożenie przez wykonawcę aneksu do gwarancji ubezpieczeniowej na zabezpieczenie należytego wykonania umowy, wyjaśnia Qumak.

Wykonawca informuje, że wzywał zamawiającego do przedłożenia wskazanej powyżej decyzji środowiskowej kilkakrotnie. Zamawiający nie odpowiedział na żaden z wniosków wykonawcy dotyczących brakującej decyzji. Wobec tego odstąpienie od umowy przez zamawiającego z winy spółki zarząd traktuje jako nieskuteczne, podsumowano.

Qumak jest polską spółką informatyczno-technologiczną, notowaną na GPW od 2006 r. Oferuje innowacyjne rozwiązania IT dla sektora prywatnego i publicznego, świadczy usługi obejmujące: konsulting i doradztwo, projektowanie i wdrażanie rozwiązań, wsparcie techniczne i serwisowe oraz rozbudowę rozwiązań.

Tagi: technologie, media, telekomunikacja, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz