Notowania

finanse
10.01.2018 12:30

Ipopema TFI złożyło wniosek do UOKiK ws. przejęcia kontroli nad Rezydent FIZAN

Warszawa, 10.01.2018 (ISBnews) - Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) złożyło wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad Rezydent Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (FIZAN), podał UOKiK. 

Podziel się
Dodaj komentarz

Data wpływu wniosku to 5 stycznia 2018 r. Sprawa jest w toku.

"Koncentracja ma się dokonać poprzez przejęcie przez Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. kontroli nad Funduszem Rezydent Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, w drodze umowy o przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym zamkniętym, zawartej w trybie art. 68 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi" - czytamy w komunikacie.

UOKiK przypomniał, że fundusz był utworzony i zarządzany przez FinCrea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, któremu na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z 21 listopada 2017 r. zostało cofnięte zezwolenie na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi. W związku z tym fundusz jest obecnie reprezentowany przez depozytariusza, tj. Raiffeisen Bank Polska i od tego podmiotu nastąpi przejęcie zarządzania Funduszem.

Przedmiotem działalności Funduszu jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze niepublicznego proponowania nabycia certyfikatów inwestycyjnych w papiery wartościowe i inne zbywalne prawa majątkowe określone w statucie Funduszu.

Ipopea TFI należy do grupy kapitałowej Ipopema Securities, której głównym przedmiotem działalności jest działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych. Przedmiotem działalności Ipopema TFI jest tworzenie i zarządzanie funduszami.

Tagi: finanse, bankowość, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz