Notowania

jago
11.04.2011 10:15

Jago zdecyduje o podwyższeniu kapitału

Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki dystrybucyjnej Jago ma zdecydować 5 maja m.in. o upoważnieniu zarządu do podwyższeniu kapitału poprzez emisję do 4,44 akcji o wartości nominalnej 1 złotego.

Podziel się
Dodaj komentarz

Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki dystrybucyjnej Jago ma zdecydować 5 maja m.in. o upoważnieniu zarządu do podwyższeniu kapitału poprzez emisję do 4,44 akcji o wartości nominalnej 1 złotego. Zarząd rekomenduje emisję bez prawa poboru.

_ Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego spółki przez emisję do 4.440.000 sztuk nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 złoty każda i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 4.440.000,00 zł. W granicach kapitału docelowego zarząd spółki jest upoważniony, przez okres do dnia 31 grudnia 2011 roku, do podwyższania kapitału zakładowego. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego _ - czytamy w projektach uchwał.

W uzasadnieniu napisano, że uznaje się za zasadne i korzystne dla spółki wprowadzenie upoważnienia zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. Rozwój grupy kapitałowej Jago w obecnym konkurencyjnym otoczeniu rynkowym wymaga posiadania przez spółkę elastycznej możliwości pozyskiwania środków celem finansowania działalności.

_ Zdaniem zarządu mając na uwadze również aktualną wycenę rynkową spółki pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji leży w interesie spółki. Cena emisyjna zostanie ustalona przez zarząd w oparciu o aktualną wycenę rynkową spółki, na poziomie nie niższym niż wartość nominalna akcji _ - czytamy dalej.

Spółka Jago miała 16,71 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2010 roku wobec 12,54 mln zł straty rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym, w I-IV kw. 2010 roku spółka miała 35,08 mln zł straty netto wobec 0,77 mln zł straty rok wcześniej.

* [ Notowania spółek na GPW ]( http://www.money.pl/gielda/gpw/akcje/ )
* [ Indeksy GPW w Money.pl ]( http://www.money.pl/gielda/indeksy_gpw/ )
* [ Notowania GPW bez opóźnień tylko w serwisie Mystock.pl ]( http://www.mystock.pl/ )
Tagi: jago, jag, giełda, wiadomości, gospodarka, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz