Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Jakubas proponuje buy-back akcji Mennicy Polskiej

0
Podziel się

Zbigniew Jakubas złożył wniosek o uzupełnienie porządku obrad Mennicy Polskiej zwołanego na 7 czerwca o trzy dodatkowe punkty, w tym o skup akcji własnych w celu umorzenia.

Jakubas proponuje buy-back akcji Mennicy Polskiej
bEitGSdh

_ - Mając na uwadze wyniki finansowe, które spółka osiągnęła w I kw. 2010 r., możliwy wpływ informacji o tych wynikach, które spółka przekazała do publicznej wiadomości w dniu 14 maja 2010 r., na potencjalny spadek wartości akcji spółki w krótkim okresie, znajdujący odzwierciedlenie w notowaniach akcji spółki na rynku giełdowym, oraz kierując się zamiarem, aby wartość akcji spółki wzrastała zarówno w krótkim okresie, jak i długofalowo, w ocenie akcjonariusza spółka powinna przeznaczyć część kwoty zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2009 na zapłatę za akcje własne spółki nabyte przez spółkę w celu umorzenia _- napisał Jakubas w uzasadnieniu do uchwały.

_ - Co więcej, biorąc pod uwagę, iż w ostatnim okresie niepowodzeniem zakończyły się działania spółki zmierzające do przejęcia podmiotów zewnętrznych (tj. spółki Ruch. oraz Ceskiej Mincovny), spółka, w ocenie akcjonariusza, nie potrzebuje w krótkim okresie środków, które mogłyby służyć finansowaniu potencjalnych akwizycji. Z drugiej strony, nie można zapominać, iż strategia spółki obejmuje zadania inwestycyjne związane z rozwojem działalności Mennicy Polskiej oraz uwzględnia niepewne warunki rynkowe spowodowane sytuacją gospodarczą w Polsce i na świecie _ - dodano.

Zdaniem akcjonariusza Mennicy powyższe argumenty skłaniają do wniosku, iż część, jednak nie całość, środków finansowych posiadanych przez Mennicę może zostać wykorzystana na realizację działań zmierzających do podniesienia wartości akcji spółki.

bEitGSdj

_ - Działania takie powinny być podjęte możliwie szybko, nie powinny być rozłożone w czasie, a równocześnie powinny obejmować poniżej 10 proc. ogólnej liczby akcji spółki. W długim okresie spółka powinna bowiem skupić się na dalszym rozwoju, w tym być może na akwizycjach, co powinno przełożyć się na długofalowy wzrost wartości akcji spółki, a co wymaga jednak pozostawienia w spółce pewnej kwoty wolnych środków finansowych. Prowadzi to do wniosku, iż zarząd spółki winien niezwłocznie podjąć działania zmierzające do ustalenia akcjonariuszy spółki zainteresowanych odsprzedażą akcji spółce w celu ich umorzenia, dokonać nabycia akcji własnych oraz obniżyć kapitał zakładowy spółki. Wyżej opisane działania powinny przełożyć się na wzrost wartości akcji spółki w krótkim okresie. Wzrost wartości akcji spółki długofalowo winien zaś wynikać z rozwoju działalności Mennicy Polskiej _ - napisał.

Jakubas domaga się głosowania na walnym także wniosku o zmianie zasad i wysokości wynagrodzeń członków rady nadzorczej i uchwały w sprawie zmiany statutu spółki.

bEitGSdK
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)