Notowania

kgh
15.05.2009 08:13

KGHM mocno zaskoczył wynikami

Jednostkowy zysk netto KGHM w pierwszym kwartale 2009 przekroczył oczekiwania analityków.

Podziel się
Dodaj komentarz
(PAP/dpa)

Jednostkowy zysk netto KGHM w pierwszym kwartale 2009 roku spadł do 627,88 mln zł, z 878 mln zł w pierwszym kwartale 2008 roku i był znacznie powyżej konsensusu na poziomie 481 mln zł.

Oczekiwania analityków co do zysku netto spółki w pierwszym kwartale wahały się w przedziale od 383 mln zł do 609 mln zł.

Zysk operacyjny KGHM w pierwszym kwartale 2009 roku spadł do 796,3 mln zł z 1009 mln zł rok wcześniej, podczas gdy średnia prognoz rynkowych mówiła o 579 mln zł.

Przychody ze sprzedaży wyniosły w pierwszym kwartale 2009 roku 2,38 mld zł wobec 3,34 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Analitycy spodziewali się 2,41 mld zł przychodów.

Spółka podała, że zmniejszenie przychodów rdr o 21 proc. było wynikiem spadku notowań miedzi z 7.763 USD/t do 3.435 USD/t i srebra z 17,59 USD/troz do 12,60 USD/troz oraz wolumenu sprzedaży miedzi ze 132 tys. t do 119 tys. t. Natomiast na wzrost przychodów wpływ miało osłabienie złotego z 2,39 PLN/USD do 3,45 PLN/USD i zmiana korekty z tytułu rozliczenia transakcji zabezpieczających z minus 75 tys. zł do plus 339.083 tys. zł.

W I kwartale przychody ze sprzedaży miedzi i wyrobów z miedzi stanowiły 77 proc., a srebra 17 proc. ogółu przychodów ze sprzedaży. W analogicznym okresie 2008 roku było to odpowiednio: 84 proc. i 12 proc.

W I kwartale 2009 roku w KGHM Polska Miedź SA wyprodukowano 123 tys. ton miedzi elektrolitycznej, w tym 18 tys. ton z zakupionych materiałów miedzionośnych oraz 313 ton srebra metalicznego.

* [ KGHM zaskakuje prognozą. Będzie znacznie lepiej ]( http://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/kghm;zaskakuje;prognoza;bedzie;znacznie;lepiej,250,0,451578.html )

Koszty podstawowej działalności operacyjnej wyniosły 1,59 mld zł i były niższe rdr o 13 proc.

_ Na kształtowanie się poziomu kosztów operacyjnych wpływ miało przede wszystkim rozliczenie aktualizacji wyceny zapasów dokonanej na koniec 2008 roku, nisza wartość zużytych wsadów obcych, niższy poziom kosztów pracy na skutek spadku: odpisu na przyszłe świadczenia pracownicze (rezerwa aktuarialna) oraz odpisu na nagrodę roczną (...), mniejszy wolumen wykorzystanych półfabrykatów własnych z zapasu _ - napisano w raporcie.

Całkowity jednostkowy koszt produkcji miedzi elektrolitycznej wyniósł 9.760 zł/t i spadł rdr o 12 proc.

_ Zmniejszenie kosztu produkcji wynika głównie z niższej wyceny zużytych w procesie produkcji obcych materiałów miedzionośnych oraz wyższej wyceny szlamów anodowych na skutek wzrostu cen metali szlachetnych, tj. srebra o 11 proc. i złota o 49 proc. (wyrażonych w zł) _ - napisano.

Zysk na sprzedaży (zysk brutto ze sprzedaży pomniejszony o koszty ogólnego zarządu i koszty sprzedaży) w I kwartale 2009 r. wyniósł 782,47 mln zł i był niższy o 33 proc. od osiągniętego w I kwartale 2008 roku. EBITDA w I kwartale 2009 r. wyniosła 929,16 mln zł i była o 28 proc. nisza rdr.

KGHM podał, że w I kwartale 2009 roku strategie zabezpieczające cenę miedzi stanowiły ok. 28 proc., a srebra ok. 25 proc. zrealizowanej przez spółkę sprzedaży metali. W przypadku transakcji walutowych, zabezpieczone przychody ze sprzedaży stanowiły ok. 42 proc. całkowitych przychodów ze sprzedaży zrealizowanych przez spółkę.

Spółka poinformowała w raporcie, że pozostaje zabezpieczona dla części sprzedaży miedzi planowanej w II kwartale 2009 roku (30 tys. t), dla części planowanej sprzedaży srebra w II kwartale 2009 roku (2,4 mln troz) i w II połowie 2009 roku (4,8 mln troz).

Dla przychodów ze sprzedaży (rynek walutowy) KGHM posiada pozycję zabezpieczającą w okresie od II do IV kwartału 2009 roku dla 693 mln USD oraz w okresie od I do IV kwartału 2010 roku dla 240 mln USD.

* [ Notowania spółek na GPW ]( http://www.money.pl/gielda/gpw/akcje/ )
* [ Indeksy giełd na świecie ]( http://www.money.pl/gielda/swiat/ )
* [ Notowania surowców na świecie ]( http://www.money.pl/gielda/surowce/ )
Tagi: kgh, giełda, wiadomości, gospodarka, najważniejsze, giełda na żywo
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz