Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

WAŻNE:
Zarobki w Polsce rozczarowały. GUS podał dane

KNF ustanowiła zarządcę komisarycznego w SKOK Rafineria

KNF ustanowiła zarządcę komisarycznego w SKOK Rafineria

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie ustanowiła zarządcę komisarycznego w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej Rafineria w Gdańsku (SKOK Rafineria) z dniem 14 czerwca br., podała Komisja.

"Na zarządcę komisarycznego w SKOK Rafineria została powołana pani Elżbieta Staniszewska -Antoniak. Jest to osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe do sprawowania tej funkcji" - czytamy w komunikacie.

Celem zarządcy komisarycznego są działania na rzecz wzmocnienia spółdzielczej kasy poprzez wzrost efektywności działania i poprawę standardów zarządzania ryzykiem w oparciu o szczegółową weryfikację sytuacji finansowej kasy. Zarządca został zobowiązany do sporządzenia sprawozdania SKOK Rafineria na datę ustanowienia w SKOK zarządcy komisarycznego i poddania tego sprawozdania badaniu przez biegłego rewidenta.

"Zarządca komisaryczny ma również wypracować koncepcję restrukturyzacji kasy w uzgodnieniu z Komisją lub opracować i uzgodnić z KNF program postępowania naprawczego, którego realizacja służyć będzie możliwie najbardziej efektywnemu zabezpieczeniu interesów członków spółdzielczej kasy. Zarządca komisaryczny będzie kierować procesem restrukturyzacji oraz informować KNF, Kasę Krajową i radę nadzorczą spółdzielczej kasy o efektach prowadzonych działań naprawczych" - czytamy dalej.

Ustanowienie zarządcy komisarycznego w SKOK Rafineria nie wpływa na organizację i sposób działania kasy, z wyjątkiem zmian przewidzianych ustawą o SKOK. Decyzja KNF nie wpływa na sposób obsługi członków SKOK Rafineria, podkreślono.

finanse, bankowość
ISB
Czytaj także
Polecane galerie
nina
2017-06-17 12:01
od kiedy KNF przejeła kontrolę nad skok to skoki upadają a bankowe trupy łączą się lub przechodzą repolonizację , wygląda na to że ten urząd niewiele pracował w ostatnich latach ! a banki żyły głownie z ofe ,