Notowania

finanse
13.06.2017 18:31

KNF zmieniła regulamin Sądu Polubownego przy KNF

Podziel się
Dodaj komentarz

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zmieniła regulamin Sądu Polubownego przy KNF. Zmiany umożliwią wpisanie tego sądu do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, podała KNF.

"Celem zmian jest m.in. dostosowanie regulaminu do wymogu wskazanego przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, co umożliwi wpisanie Sądu Polubownego przy KNF do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich" - czytamy w komunikacie.

"Inne zmiany umożliwiają elastyczne i dopasowane do bieżących potrzeb kształtowanie listy mediatorów przez Przewodniczącego KNF. Zmiany podyktowane są koniecznością utrzymania przez Sąd Polubowny wysokiej satysfakcji stron mediacji oraz wysokiej skuteczności postępowań mediacyjnych, co jest rezultatem powołania na mediatorów osób o najwyższych kwalifikacjach. Utrzymanie wysokiej jakości postępowań mediacyjnych wymaga pełnej samodzielności przy kształtowaniu listy mediatorów" - czytamy także.

Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego jest stałym, niezależnym sądem właściwym do rozpoznawania sporów między uczestnikami rynku finansowego, w szczególności pomiędzy podmiotami podlegającymi nadzorowi KNF a odbiorcami świadczonych przez nie usług. Przed Sądem Polubownym rozpatrywane są sprawy, których wartość przedmiotu sporu, co do zasady, wynosi co najmniej 500 zł oraz o prawa niemajątkowe. W ramach Sądu Polubownego działa Centrum Mediacji oraz Centrum Arbitrażu.

(ISBnews)

Tagi: finanse, bankowość, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz