Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Nie maleje popularność funduszy inwestycyjnych w Polsce

Nie maleje popularność funduszy inwestycyjnych w Polsce

Łączne aktywa funduszy inwestycyjnych wyniosły ponad 261,6 mld zł na koniec czerwca i w porównaniu z poprzednim miesiącem były większe o 1,4 mld zł. Oznacza to wzrost o 0,5 procent. Dużą popularnością cieszyły się fundusze surowcowe, którym sprzyjała świetna koniunktura na rynku metali szlachetnych.

"Niepewność na rynkach związana z głosowaniem Brytyjczyków w sprawie wyjścia z Unii Europejskiej nie spowodowała spadku aktywów funduszy działających na naszym rynku. W czerwcu po raz piąty z rzędu mieliśmy do czynienia ze wzrostem ich wartości" - czytamy w raporcie przygotowanym przez Analizy Online.

Było to w głównej mierze spowodowane wpłatami do kilku funduszy aktywów niepublicznych. Łącznie, wartość środków zgromadzonych w tym segmencie zwiększyła się o prawie 3 mld zł w czerwcu.

"Mniejszy wpływ na przyrost aktywów miał tym razem wynik zarządzania. Niepokój na rynkach finansowych związany z głosowaniem w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej sprawił, że był on ujemny i wyniósł -0,8 mld zł" - podano również.

Fundusze akcyjne pod presją

W przypadku funduszy skierowanych do szerokiego grona odbiorców nastąpił nieznaczny spadek aktywów. "Według szacunków Analiz Online, przewaga wypłat nad wpłatami, a także nieznaczny, ujemny wynik zarządzania sprawiły, że ich aktywa odnotowały spadek w czerwcu o -0,6 mld zł, czyli -0,4 procent do 122,5 mld zł" - czytamy w komunikacie.

Wśród segmentów, które odnotowały największy odpływ środków, znalazły się fundusze akcyjne. "Ich aktywa spadły w czerwcu o -1,5 mld zł do 26,2 mld zł. Dotyczyło to zarówno rozwiązań akcji zagranicznych, jak i funduszy, których zarządzający inwestują większość portfeli na GPW. Za spadek aktywów zgromadzonych w tym segmencie odpowiadał zarówno ujemny wynik zarządzania, jak i przewaga wypłat nad wpłatami" - czytamy w komunikacie.

W przypadku funduszy mieszanych wartość zgromadzonych w nich środków obniżyła się o -0,5 mld zł w minionym miesiącu. Niemal w całości dotyczyło to rozwiązań mieszanych polskich, szczególnie funduszy stabilnego wzrostu i zrównoważonych - podano również.

"Pozostałe segmenty rynku odnotowały przyrost aktywów w czerwcu. Pod tym względem wyróżniły się fundusze rynku surowców, którym sprzyjała świetna koniunktura na rynku metali szlachetnych. Aktywa w tym segmencie wzrosły o +15 proc. do 0,9 mld zł" - czytamy w komunikacie.

Aktywa funduszy gotówkowych i pieniężnych wzrosły o ponad 0,12 mld zł, czyli o 0,4 proc., do 30,6 mld zł, a w przypadku rozwiązań ochrony kapitału, zgromadzone w tym segmencie aktywa odnotowały wzrost o 0,1 mld zł do 2,3 mld zł.

"Przyrost wartości zgromadzonych środków dotyczył również segmentu funduszy dłużnych, których aktywa zwiększyły się o +0,2 proc. do 41,6 mld zł" - czytamy dalej.

Po pierwszym półroczu 2016 roku wartość środków zgromadzonych funduszach inwestycyjnych z oferty TFI zwiększyła się o blisko 9 mld zł. W największym stopniu dotyczyło to segmentu funduszy aktywów niepublicznych - podsumowano w raporcie.

ISB
Czytaj także
Polecane galerie
Obywatel
2016-07-12 11:40
Ha, ha, ha...