Notowania

odl
02.04.2010 09:29

Odlewnie Polskie porozumiały się z bankami

Propozycje układowe określają zasady spłaty zadłużenia Odlewni Polskich w wysokości prawie 102 mln złotych.

Podziel się
Dodaj komentarz

Odlewnie Polskie zawarły porozumienie z bankami dotyczące warunków restrukturyzacji zadłużenia i przyjęcia propozycji układowych - poinformowała spółka w komunikacie.

Propozycje układowe określają zasady spłaty zadłużenia Odlewni Polskich w wysokości prawie 102 mln złotych.

Zgodnie z porozumieniem Odlewnie Polskie mają spłacić 25 proc. zadłużenia w terminie ustalonym przez obie strony, a 51 proc. wierzytelności wobec banków zostanie umorzonych.

Dodatkowo banki obejmą akcje spółki tytułem konwersji wierzytelności przysługujących im wobec Odlewni. Konwersja dotyczyć będzie 24 proc. zadłużenia spółki, a po zamianie banki będą miały 39,43 proc. kapitału zakładowego Odlewni Polskich.

Porozumienie obejmuje również zgodę głównego akcjonariusza Odlewni, firmy OP invest na dokonanie zmian w składzie rady nadzorczej Odlewni.

Porozumienie zawarte zostało z BGŻ, Bankiem Handlowym, Fortis Bankiem Polska, ING Bankiem Śląskim i z Bankiem Millennium.

Odlewnie Polskie złożyły wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu po tym, jak nie były w stanie spłacić swoich zobowiązań z tytułu zawartych umów na opcje walutowe.

* [ Notowania spółek na GPW ]( http://www.money.pl/gielda/gpw/akcje/ )
* [ Indeksy GPW w Money.pl ]( http://www.money.pl/gielda/indeksy_gpw/ )
* [ O kryzysie finansowym czytaj w serwisie specjalnym Money.pl ]( http://www.money.pl/kryzys/ )
Tagi: odl, mil, fts, bsk, giełda, wiadomości, gospodarka, giełda na żywo
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz