Notowania

technologie
26.09.2016 09:54

Oferta publiczna maks 1,2 mln akcji PlayWay rusza dzisiaj

Podziel się
Dodaj komentarz

Warszawa, 26.09.2016 (ISBnews) - Oferta publiczna maksymalnie 1,2 mln akcji PlayWay rozpoczęła się dziś publikacją prospektu emisyjnego, a we wtorek, 27 września rozpoczną się zapisy wśród inwestorów indywidualnych. Z kolei 29 września rozpocznie się budowanie księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, podano w prospekcie. Przydział akcji oferowanych nastąpi 12 października, a debiut na GPW - około tydzień później.

Z oferty, która obejmuje do 600 tys. nowych oraz do 600 tys. istniejących akcji, spółka planuje pozyskać ok. 35 mln zł. Środki przeznaczy m.in. na działalność marketingową i promocję nowych produktów, inwestycje w projekty spółek zależnych, a także odkup udziałów w spółkach zależnych i inwestycje w projekty istniejących zespołów w ramach Grupy PlayWay.

Oferta publiczna obejmuje nie więcej niż 1 200 000 akcji, w tym nie więcej niż 600 000 akcji nowej emisji, nie więcej niż 600 000 akcji sprzedawanych przez akcjonariuszy sprzedających. W pierwszej kolejności inwestorom przydzielane będą nowe akcje.

"Oferta skierowana jest do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce. Przewiduje się, że inwestorom indywidualnym zaoferowanych zostanie około 20% akcji oferowanych" - czytamy w prospekcie.

Zapisy na akcje wśród inwestorów indywidualnych będą przyjmowane od 27 września do 5 października 2016 r. Zapis składany przez inwestora indywidualnego musi opiewać na co najmniej 10 akcji i nie więcej niż 60 000 akcji. Dopuszczalne jest składanie wielokrotnych zapisów w transzy inwestorów indywidualnych. Zapisy składane będą po cenie maksymalnej, która zostanie podana jeszcze dzisiaj do publicznej wiadomości.

Budowanie księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych odbędzie się w dniach 29 września - 6 października. Ostatniego dnia zapisów nastąpi ustalenie i opublikowanie ostatecznej liczby akcji oferowanych w ramach oferty, ostatecznej liczby akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz ceny ostatecznej akcji oferowanych dla inwestorów indywidualnych oraz dla inwestorów instytucjonalnych.

Przyjmowanie zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych nastąpi w dniach 7-11 października, zaś na 12 października zaplanowany jest przydział akcji oferowanych. Zgodnie z przewidywanym harmonogramem oferty publicznej, akcje i prawa do akcji spółki zadebiutują na GPW po około tygodniu od daty przydziału akcji.

Kapitał zakładowy spółki dzieli się obecnie na 6 000 000 akcji. Założyciel i prezes PlayWay Krzysztof Kostowski posiada 50% akcji w kapitale zakładowym. Pozostałe 50% akcji posiada fundusz ACRX Investments Limited.

"Przy założeniu, że wszystkie akcje oferowane w ramach oferty publicznej (akcje nowej emisji oraz akcje sprzedawane przez dotychczasowych akcjonariuszy) zostaną objęte przez nowych inwestorów, będą oni łącznie posiadać 18,2% akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki i dysponować łącznie 18,2% głosów na walnym zgromadzeniu" - czytamy w komunikacie.

PlayWay chce pozyskać z oferty ok. 35 mln zł . Środki te spółka zamierza przeznaczyć na działalność marketingową i promocję nowych produktów, inwestycje w projekty spółek zależnych oraz zakładanie i dofinansowanie kolejnych spółek celowych w związku z pozyskaniem nowych zespołów deweloperskich, odkup udziałów w spółkach zależnych i inwestycje w projekty istniejących zespołów w ramach Grupy PlayWay.

Strategia PlayWay zakłada tworzenie zdywersyfikowanego portfela tytułów gier w celu uniknięcia ryzyka uzależnienia od pojedynczego tytułu, budowanie oraz włączanie do Grupy nowych zespołów deweloperskich, a także pracę nad nowymi grami mobilnymi oraz grami przeznaczonymi na konsole.

Obecnie spółka pracuje nad ok. 60 nowymi tytułami gier i dodatków, dotychczas wprowadziła na rynek ponad 40 gier, które sprzedały się lub zostały pobrane na całym świecie w liczbie ok. 15 mln egzemplarzy.

"Dotychczasowe zyski przeznaczaliśmy na inwestycje w nowe projekty gier i wzmacnianie zespołów deweloperskich. Środki pozyskane z oferty akcji pozwolą nam w szerszym stopniu prowadzić działalność marketingową i promocję nowych produktów, tak by maksymalizować przychody z nowych gier wprowadzanych na rynek. Dzięki pieniądzom ze sprzedaży akcji będziemy mogli zarówno prowadzić inwestycje, jak i zwiększać rozpoznawalność naszych gier na całym świecie" - powiedział Kostowski, cytowany w komunikacie.

Na marketing produktów spółka zamierza przeznaczyć od 4 do 6 mln zł. PlayWay chce również zainwestować od 14 do 15 mln zł w projekty spółek zależnych oraz zakładanie i dofinansowanie kolejnych spółek celowych.

"Nasz model biznesowy polega na wspieraniu i kierowaniu dużej liczby zespołów deweloperskich. Jest unikalny w skali świata. Obecnie kierujemy ponad 40 zespołami deweloperów, z czego większość to zespoły w ramach Grupy. Taki model pozwala nam na prowadzenie jednocześnie wielu projektów i wypuszczanie na rynek 20-30 nowych gier rocznie, dzięki czemu dywersyfikujemy ryzyko i zwiększamy szanse na rynkowy sukces. Inwestycje w nowe zespoły będą stanowiły fundament pod dalszy rozwój naszej Grupy" - podkreślił Kostowski.

Na odkup udziałów lub akcji spółek zależnych spółka chce przeznaczyć od 3 mln do 4 mln zł, zaś na inwestycje w projekty zespołów istniejących w ramach Grupy kwotę 9-10 mln zł.

W tym roku grupa planuje około 30 premier, zaś w 2017 r. zakłada również wejście w nowy segment rynku gier i premiery swoich pierwszych produkcji przeznaczonych na konsole PlayStation oraz Xbox. Dwoma największymi tytułami, w wydaniu konsolowym, zapowiedzianymi na 2017 rok są "Agony" oraz kolejna edycja "Car Mechanic Simulator".

PlayWay prowadzi sprzedaż m.in. za pośrednictwem własnych kont na portalach Steam, AppStore oraz GooglePlay. Ponad 90% przychodów Grupy w 2015 roku pochodziło ze sprzedaży zrealizowanej na rynkach zagranicznych. Europa Zachodnia i Ameryka Północna odpowiadają za 80% przychodów Grupy ze sprzedaży poprzez platformę Steam. USA i Niemcy to dwa największe rynki odpowiadające łącznie za 41% przychodów Grupy ze sprzedaży poprzez platformę Steam.

PlayWay S.A. to inkubator zespołów deweloperskich, które tworzą gry komputerowe i mobilne w oparciu o pomysły własne oraz pomysły opracowane w centrali spółki. W ostatnich 4 latach, PlayWay S.A. ponad 6-krotnie zwiększył liczbę zespołów, z którymi współpracuje przy tworzeniu gier budując jedną z największych w Polsce grup deweloperskich. Grupa współpracuje z ponad 40 zespołami twórców gier, od małych zespołów 2-3 osobowych, po większe, liczące 10-25 osób. Większość to zespoły wewnętrzne lub spółki zależne PlayWay S.A.

Przychody grupy PlayWay w 2015 r. wzrosły o 75% do 13,4 mln zł, a EBITDA i zysk netto wzrosły ponad dwukrotnie do odpowiednio 7,4 mln zł i 5,9 mln zł. Do tej pory zysk wypracowywany przez spółkę w tym okresie był przeznaczany na kapitał zapasowy i na bieżące inwestycje.

(ISBnews)

Tagi: technologie, media, telekomunikacja, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz