Notowania

Przejdź na
górnictwo
04.03.2016 12:52

PGNiG zapowiada wielkie inwestycje

W dłuższej perspektywie istotne dla rozwoju działalności spółki będą ewentualne akwizycje aktywów wydobywczych zlokalizowanych poza granicami Polski.

Podziel się
Dodaj komentarz
(PGNiG)

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zakłada wysoki poziom nakładów inwestycyjnych na 2016 i planuje przejęcia zarówno aktywów wydobywczych, jak i ciepłowniczych.

"W 2016 roku grupa kapitałowa PGNiG zamierza utrzymać wysoki poziom nakładów finansowych na działalność inwestycyjną, w tym głównie na realizację projektów w zakresie utrzymania zdolności wydobywczych, działalności związanej z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz budowy sektora elektroenergetycznego. W dłuższej perspektywie czasowej w szczególności istotne dla rozwoju działalności GK PGNiG będą ewentualne akwizycje aktywów wydobywczych zlokalizowanych poza granicami Polski oraz aktywa ciepłownicze" - czytamy w sprawozdaniu zarządu z działalności w 2015 roku.

W ramach segmentu Poszukiwanie i Wydobycie PGNiG planuje pozyskanie nowych obszarów koncesyjnych przez udział w corocznych rundach koncesyjnych APA i normalnych rundach koncesyjnych organizowanych co 2-3 lata.

"Spółka nie wyklucza pozyskiwania nowych obszarów koncesyjnych w procesie odkupienia udziałów od innych firm naftowych w obszarach interesujących spółkę (Farm In) lub przez wymianę udziałów pomiędzy własnymi koncesjami a obszarami interesującymi spółkę (Farm Down)" - czytamy w sprawozdaniu.

Akwizycje nowych aktywów, w tym zagranicznych, możliwe są także w segmencie Wytwarzanie.

"W kolejnych latach, zgodnie z wymogami strategii GK PGNiG, spółka będzie koncentrować się na poprawie efektywności istniejącego majątku oraz rozwijać nowy obszar działalności obejmujący akwizycje systemów ciepłowniczych, a także w uzasadnionych ekonomicznie przypadkach budowę kogeneracyjnych źródeł wytwórczych. Spółka planuje akwizycje sieci ciepłowniczych także poza granicami kraju" - czytamy dalej.

Spółka zależna PGNiG Termika planuje realizację projektów w oparciu o jednostki zasilane gazem lub biomasą, co stopniowo będzie ograniczało wykorzystanie węgla, a zwiększy udział niskoemisyjnych i bezemisyjnych paliw w zakresie CO2 w miksie energetycznym, podano także.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

Tagi: górnictwo, hutnictwo, pgn, giełda, wiadomości, gospodarka, najważniejsze, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz