Notowania

górnictwo
04.08.2015 16:01

Porozumienie PBG z wierzycielami. Są nowe umowy

PBG zawarła z głównym akcjonariuszem - Jerzym Wiśniewskim - warunkową umowę nabycia 75 procent udziałów PBG oil and gas za 10,5 mln zł.

Podziel się
Dodaj komentarz
(istockphoto)

PBG zawarła z głównym akcjonariuszem - Jerzym Wiśniewskim - warunkową umowę nabycia 75 procent udziałów PBG oil and gas za 10,5 mln zł oraz umowę pożyczki na kwotę 10,5 mln zł.

Jak podała spółka, obie umowy zawarte zostały w wykonaniu postanowień umowy restrukturyzacyjnej zawartej z wierzycielami.

"Spółka zawarła z panem Jerzym Wiśniewskim, jako głównym akcjonariuszem spółki: warunkową umowę sprzedaży udziałów PBG oil and gas Sp. z o.o. (POG) na mocy której główny akcjonariusz sprzedaje spółce za kwotę 10 500 000,00 zł, 150 udziałów o łącznej wartości nominalnej 15 000,00 zł, stanowiących 75% udziałów w kapitale zakładowym, reprezentujących 75% głosów na zgromadzeniu wspólników POG. Skutek rozporządzający w zakresie przeniesienia własności udziałów nastąpi po ziszczeniu się warunku zawieszającego, tj. uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu PBG" - czytamy w komunikacie.

Ponadto zawarto "umowę pożyczki na kwotę 10 500 000,00 zł, której wypłata przypada na dzień uprawomocnienia się postanowienia o zawarciu układu a termin spłaty przypada na dzień uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu wykonania układu. Pożyczka udzielona została spółce na warunkach rynkowych, z przeznaczeniem na uregulowanie należności wynikającej z transakcji nabycia przez PBG udziałów POG od głównego akcjonariusza" - czytamy dalej.

Wcześniej w tym tygodniu PBG podało, że podpisało ze swoimi największymi wierzycielami umowę restrukturyzacyjną. Umowa restrukturyzacyjna zawiera zobowiązanie wierzycieli do oddania głosu za układem podczas zgromadzenia wierzycieli, zaplanowanego na dni od 3 do 5 sierpnia bieżącego roku. W umowie restrukturyzacyjnej ustalono między innymi zasady wykonania układu, możliwość finansowania działalności operacyjnej i nowych kontraktów.

Na podstawie umowy restrukturyzacyjnej PBG jest m.in. zobowiązane do utrzymywania pakietu kontrolnego w Rafako oraz odkupu 75% udziałów PBG oil and gas, które należą obecnie do Jerzego Wiśniewskiego.

PBG S.A. w upadłości układowej świadczy specjalistyczne usługi w zakresie kompleksowego wykonawstwa instalacji dla gazu ziemnego, ropy naftowej oraz paliw. Prowadzoną działalność wykonuje jako generalny realizator, uczestnik konsorcjum lub podwykonawca w zakresie: projektowania, wykonawstwa, remontów, eksploatacji i serwisu w obszarach: wydobycia i przesyłu gazu ziemnego i ropy naftowej oraz magazynowania gazu ziemnego i paliw (LNG, LPG, C5+ oraz CNG).

Tagi: górnictwo, hutnictwo, budownictwo, nieruchomości, giełda, wiadomości, gospodarka, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz