Notowania

giełda
10-08-2018 (18:22)

Przegląd informacji ze spółek

W odpowiedzi na ofertę skupu do 250 tys. akcji własnych po cenie 120 zł za sztukę nie wpłynęła żadna propozycja sprzedaży akcji spółki, poinformowała Amica. 

Podziel się
Dodaj komentarz

Obrót akcjami spółki Krezus zostanie wznowiony w poniedziałek tj. 13 sierpnia 2018 r., podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). 

Dekpol zawarł przedwstępną umowę dotyczącą nabycia nieruchomości o łącznej powierzchni ok. 9,3 ha położonej w miejscowości Wiślinka, na której zamierza zrealizować inwestycję deweloperską, podała spółka. 

Krzysztof Łukowski zrezygnował z pełnienia funkcji wiceprezesa Dekpolu z przyczyn osobistych od 31 sierpnia br., podała spółka. 

Rada nadzorcza PKN Orlen powołała do składu zarządu Michała Roga do pełnienia funkcji członka zarządu odpowiedzialnego za obszar handlu hurtowego i międzynarodowego i Armena Konrada Artwicha do pełnienia funkcji członka zarządu odpowiedzialnego za obszar korporacyjny, od dnia 1 września 2018 r., podała spółka.  

BFF Polska (d. Magellan) - spółka będąca częścią BFF Banking Group odnotowała 27,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2018 r. wobec 24,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Mostostal Zabrze podpisał z podmiotem zewnętrznym umowę sprzedaży nieruchomości zabudowanej Wytwórnią Konstrukcji Stalowych, zlokalizowanej w Czechowicach-Dziedzicach, za łączną cenę sprzedaży 7,65 mln zł netto, podała spółka.

Polimex-Mostostal zdecydował o utworzeniu dodatkowej rezerwy na koszty w kwocie ok. 57,6 mln zł oraz o rozwiązaniu rezerwy w wysokości ok. 30,1 mln zł, które w odpowiednich wysokościach wpłyną na jednostkową i skonsolidowaną EBITDA za I półrocze 2018 r., podała spółka

Rada nadzorcza Netii powołała Andrzeja Abramczuka na prezesa i dyrektora generalnego, podała spółka.

Agencja ratingowa EuroRating podwyższyła rating kredytowy nadany Bankowi Millennium o jeden stopień - z BB do BB+. Perspektywa ratingu została zmieniona z pozytywnej na stabilną, podała agencja.

Pekao Bank Hipoteczny zdecydował o ustanowieniu programu powtarzających się emisji obligacji na okaziciela o łącznej wartości nominalnej do 1 000 000 000 zł i o jednostkowej wartości nominalnej 1 000 zł każda lub wielokrotności tej kwoty, podał bank. 

Energa będzie współpracować przy tworzeniu Turkowskiego Klastra Energii "Czysta Energia" i będzie partnerem technicznym przedsięwzięcia, podała spółka.

W uzgodnieniu ze stronami negocjacji zdecydowano o przedłużeniu terminu uzgodnienia ostatecznych warunków sprzedaży Simple Creative Products do 14 sierpnia br., podało Gino Rossi.

Zarząd Agory skupia się na trzech istotnych obszarach dotyczących spadku frekwencji w kinach, trudnej sytuacji z jednym z kontrahentów w segmencie prasy i przede wszystkim realizacji strategii na lata 2018-2022, wynika ze słów przedstawicieli spółki.

Infoscan zwołał na 6 września nadzwyczajne walne, które podejmie uchwałę o upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nie więcej niż 390 000 akcji zwykłych w ciągu trzech lat. Obecnie spółka planuje sprzedaż ok. 120 tys. akcji, a pozyskane w ten sposób środki przeznaczy na realizację kontraktu w Azji Południowo-Wschodniej oraz wdrożenie nowego modelu sprzedaży na polskim rynku. 

Redan uzyskał od potencjalnego inwestora potwierdzenie objęcia dwuletnich obligacji o wartości nominalnej 13 mln zł w ramach emisji kierowanej, podała spółka.

Zakłady Magnetyzowe Ropczyce odnotowały 6,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 2,38 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Bowim zakończy prace przy centrum logistyczno-dystrybucyjnym w Sosnowcu z początkiem września br., poinformował ISBnews wiceprezes Jacek Rożek. Łączne nakłady inwestycyjne grupy kapitałowej Bowim zaplanowane na 2018 rok to 19,3 mln zł. 

Bowim przygląda się możliwościom akwizycji, które pozwoliłyby rozwinąć sprzedaż do klientów detalicznych, poinformował ISBnews wiceprezes Jacek Rożek. Jednocześnie rozważana jest budowa nowych obiektów.

Bowim oczekuje utrzymania się wysokiego wolumenu sprzedaży i dobrej rentowności operacyjnej w II półroczu 2018 r., poinformował ISBnews wiceprezes Jacek Rożek.

Fabryka Konstrukcji Drewnianych (FKD) osiągnęła skonsolidowane przychody na poziomie 14,48 mln zł, zysk operacyjny na poziomie 4,33 mln zł oraz zysk netto na poziomie 2,71 mln zł w I poł. 2018 r., podała spółka.

Bowim oczekuje utrzymania się wysokiego wolumenu sprzedaży i dobrej rentowności operacyjnej w II półroczu 2018 r., poinformował ISBnews wiceprezes Jacek Rożek.

Serinus Energy chce rozpocząć stałą sprzedaż gazu w Rumunii w drugiej połowie sierpnia, podała spółka. W planach jest podpisanie umowy sprzedaży gazu z międzynarodowym pośrednikiem i kolejne odwierty.

Ultimate Games ustalił datę premiery gry "Earthworms" na konsoli Nintendo Switch na 24 sierpnia 2018 r., podała spółka.

Enea Wytwarzanie - spółka zależna Enei - prowadzi modernizację bloków energetycznych nr 9 i 10 Elektrowni Kozienice (o mocy 560 MW każdy), która ma je dostosować do dyrektywy IED oraz konkluzji BAT, podała spółka.

Unibep zawarł z YIT Development aneks do umowy o roboty budowlane na realizację inwestycji mieszkaniowej przy ul. Klasyków w Warszawie, który zwiększa jej wartość o ok. 16,37 mln zł netto, podała spółka.

Cherrypick Games odnotował 1,4 mln zł zysku netto w I poł. 2018 r., co oznacza wzrost o 11,2% r/r , podała spółka w raporcie. 

Serinus Energy odnotowało 2,62 mln USD skonsolidowanej straty netto w II kw. 2018 r. wobec 31 tys. USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

 

Netia odnotowała 11,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2018 r. wobec 13,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

CCC miało 202 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. br. (wobec 146 mln zł zysku rok wcześniej) - 234 mln zł zysku w tym ujęciu bez uwzględnienia MSSF 16, podała spółka, przedstawiając wstępne dane. 

Agora podwyższyła swoje szacunki dotyczące wzrostu wartości rynku reklamy w Polsce do 3,5-5,5% z 2,4% oczekiwanych w marcu, podała spółka. W 2017 r. rynek reklamy wzrósł o 2% r/r.

Agora odnotowała 0,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 0,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Tagi: giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz