Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Jest zgoda UOKiK dla przejęcia BPH TFI. Teraz wszystko w rękach KNF

Jest zgoda UOKiK dla przejęcia BPH TFI. Teraz wszystko w rękach KNF

Fot. Reporter

Altus TFI jest o krok od przejęcia kontroli nad branżowym konkurentem, czyli BPH TFI. Zielone światło dla transakcji dał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Podobną decyzję musi wydać jeszcze KNF, do którego liczna grupa klientów BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych złożyła wniosek o zablokowanie przejęcia.

Jedno z największych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową, czyli Altus TFI, zawarło na początku kwietnia warunkową umowę zakupu BPH TFI (fundusze Banku BPH). Transakcja warta 20 mln zł powinna być zamknięta do końca sierpnia.

Zgodnie z treścią warunkowej umowy przejęcia, konieczne do jej finalizacji jest uzyskanie wszystkich niezbędnych zgód organów państwowych. Do nich należy m.in. UOKiK, który żadnych zastrzeżeń nie przedstawił.

Drugą najważniejszą instytucją w tym postępowaniu jest Komisja Nadzoru Finansowego. Jak informuje Altus TFI, sprawa jest aktualnie w toku. Wzbudza ona kontrowersje, bo na zablokowanie transakcji liczy spora grupa klientów BPH TFI.

Pod koniec kwietnia na biurko prezesa KNF trafiła skarga z wnioskiem o wyrażenie sprzeciwu dla sprzedaży funduszy wobec braku rozwiązania kwestii roszczeń poszkodowanych klientów BPH FIZ Sektora Nieruchomości. A przekraczają one kwotę sprzedaży funduszy. Wezwanie do zapłaty opiewa na 25 mln zł. O 5 mln zł więcej niż wynosi cena zakupu BPH TFI przez Altus TFI. Sprawę szerzej opisywaliśmy w tekście: "Klienci BPH TFI mogą zostać z niczym. KNF zablokuje przejęcie funduszy?".

Sprawę jednego z fundusz BPH TFI bada warszawska prokuratura. Nieoficjalnie wiadomo, że po blisko rocznej kontroli KNF okazało się, że zarówno BPH TFI jak i Bank BPH dopuściły się kilkudziesięciu naruszeń przepisów prawa i procedur wewnętrznych. Sama KNF przyznaje tylko, że przekazała stronom odpowiednie wytyczne. Według poszkodowanych klientów właśnie w wyniku tych nieprawidłowości inwestycje funduszu zakończyły się spektakularną klapą. Rekordzista utopił w "bezpiecznym" funduszu 800 tys. zł.

Altus TFI jest jednym z największych w Polsce niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych i jednocześnie jednym z najdynamiczniej rozwijających się podmiotów w polskiej branży TFI. Od lipca 2014 roku jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie.

Money.pl
Czytaj także
Polecane galerie
Ryży
2017-05-29 11:46
Kolejne posiedzenia Komisji zaplanowane są na:
30 maja 2017 r., 
13 czerwca 2017 r., 
27 czerwca 2017 r., 
18 lipca 2017 r., 
1 sierpnia 2017 r., 
29 sierpnia 2017 r., 
12 września 2017 r., 
26 września 2017 r., 
10 października 2017 r.
Zobaczymy co dalej....
maja
2017-05-29 10:51
Właśnie KNF zebrała w ciągu ubiegłego roku cały materiał obciążający BPH TFI. Dokumentacją tą posługuje się w teju chwili prokuratura. Udzielenie zezwolenia na przejęcie towarzystwa bez wcześniejszych zabezpieczeń dla poszkodowanych, pomimo sprzeciwu ze strony poszkodowanych, byłoby kolejną wpadką w tym temacie ze strony KNF. W 2013 KNF zignorował już skargę na niewłaściwe zarządzanie tym funduszem.
~ka
2017-05-28 23:19
Informacja o możliwości zgłaszania się osób, które zostały pokrzywdzone w związku z inwestycją w BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Sektora Nieruchomości


Na podstawie art. 131 § 2 kpk Prokuratura Regionalna w Warszawie zawiadamia pokrzywdzonych, że za sygnaturą RP 1 Ds 70.2016 prowadzone jest postępowanie przygotowawcze w sprawie zaistniałego w 2005 r. na terenie całego kraju, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, doprowadzenia bliżej nieustalonej liczby osób, dokonujących zakupu Certyfikatów Inwestycyjnych BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, stanowiącym równowartość kwoty zainwestowanych środków, poprzez wprowadzenie ich w błąd w zakresie informowania o braku ryzyka inwestycji oraz zamiaru wywiązania się z zobowiązania zapewnienia bezpieczeństwa i zysku z inwestycji, tj. o czyn z art. 286§1 kk oraz w sprawie zaistniałego w okresie od 03.08.2005 r. do 28.12.2015 r. w Warszawie, nadużycia udzielonych uprawnień i niedopełnienia ciążącego obowiązku przez osoby działające w imieniu BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., zarządzającego BPH Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Sektora Nieruchomości, poprzez podejmowanie działań sprzecznych z założeniami jego Statutu oraz regułami dobrego gospodarowania, co skutkowało wyrządzeniem w aktywach Funduszu znacznej szkody majątkowej, tj. o czyn z art. 296§1 kk.
Prokuratura Regionalna w Warszawie informuje o możliwości zgłaszania się osób, które zostały pokrzywdzone w związku z inwestycją w BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Sektora Nieruchomości. Informacje o przestępstwie należy przesłać na adres Prokuratury Regionalnej w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 25, 00-071 Warszawa, powołując się na sygnaturę sprawy RP I Ds 70.2016.
Osobom pokrzywdzonym przysługują uprawnienia zgodnie z pouczeniem zamieszczonym poniżej:
-prawo do składania wniosków o dokonanie czynności śledztwa;
-prawo do udziału w czynnościach postępowania przeprowadzanych na wniosek pokrzywdzonego oraz w czynnościach, których nie będzie można powtórzyć na rozprawie;
-prawo do złożenia wniosku o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie wyrządzonej krzywdzie aż do zamknięcia przewodu sądowego;
-w postępowaniu sądowym pokrzywdzony może być stroną -oskarżycielem posiłkowym, jeżeli tego zażąda do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego.
Pełny tekst praw i obowiązków znajduje się na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej w Warszawie
Pokaż wszystkie komentarze (4)