Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

PZ Cormay rozważa połączenie z Orphee. Co poza tym?

0
Podziel się:
PZ Cormay rozważa połączenie z Orphee. Co poza tym?
(domin_domin/iStockphoto)
bEDktEIB

PZ Cormay w nowej strategii, którą opublikuje w pierwszym kwartale 2015 roku, chce odejść od rozdzielania w grupie działalności produkcyjno-dystrybucyjnej i R&D, a jednym z rozważanych scenariuszy jest wycofanie Orphee z giełdy i połączenie segmentów biznesu - poinformował Janusz Płocica, prezes PZ Cormay.
- _ Dotychczasowa strategia grupy zakładała rozdzielanie biznesu na dwie części ze względu na ryzyko: badania i rozwój oraz produkcję i dystrybucję. Spółka PZ Cormay miała koncentrować się na finansowaniu i wdrażaniu nowych analizatorów - projektów o profilu ryzyka porównywalnym do venture capital. Natomiast w Orphee miały skupić się aktywa związane z produkcją i handlem urządzeniami i odczynnikami _ - powiedział dziennikarzom Płocica._ _

_ - W najbliższych miesiącach ryzyko związane z wdrażaniem innowacyjnych urządzeń w PZ Cormay będzie malało, ponieważ bliżej będzie do zakończenia tych projektów. Dlatego opracowując nową strategię grupy rozważamy scenariusze alternatywne do dotychczasowych założeń _ - dodał.

Prezes poinformował, że dotychczasowa strategia realizowana była m.in. poprzez równoległe notowanie PZ Cormay i Orphee oraz stopniowe przenoszenie aktywów produkcyjnych i handlowych do Orphee._ - Alternatywą jest stopniowe łączenie tych dwóch segmentów działalności _ - powiedział.

bEDktEID

Zapytany, czy alternatywą dla dotychczasowej strategii może być wykup i wycofanie Orphee z giełdy i połączenie z PZ Cormay odpowiedział: _ jest to jeden z analizowanych scenariuszy . - Nowa strategia będzie ukończona w I kwartale przyszłego roku _ - dodał.

PRZEJĘCIE KONTROLI OPERACYJNEJ NAD OPRHEE

Płocica podkreślił, że zarząd PZ Cormay nie ma kontroli operacyjnej nad Orphee. PZ Cormay wraz z ING OFE, PKO BP Bankowy OFE i TOTAL FIZ złożył wniosek o zwołanie NWZ, które miało dokonać zmian w radzie dyrektorów, która zarządza Orphee. Na początku listopada rada dyrektorów Orphee nie podjęła uchwał w tej sprawie, gdyż nie opowiedziała się za nimi wymagana większość jej członków.

_ - Decyzję o zwołaniu walnego zgromadzenia w Orphee blokuje dwóch członków rady dyrektorów. Dlatego PZ Cormay zdecydował się wystąpić na drogę sądową _ - powiedział.

bEDktEIJ

_ - Spodziewamy się orzeczenia na koniec stycznia. Okaże się jeszcze jak formalnie będzie to wyglądało, czy sąd sam zwoła walne, czy nakaże spółce, czy upoważni spółkę matkę. Ważne, że odzyskamy kontrolę nad grupą _ - dodał.

W radzie dyrektorów Orphee zasiadają cztery osoby: Tomasz Tuora (akcjonariusz Orphee i PZ Cormay oraz poprzedni prezes grupy), Tadeusz Tuora, Domingo Dominguez i Piotr Skrzyński.

PROSPEKTY EMISYJNE PZ CORMAY I ORPHEE

Prezes poinformował, że do czasu zmian w radzie dyrektorów trudno mu się wypowiadać na temat prospektu Orphee dotyczącego przeniesienia notowań z NewConnect na główny rynek GPW.

_ - Skupiamy się na emisji w PZ Cormay. Liczymy, że prospekt zostanie zatwierdzony w I kwartale przyszłego roku _ - powiedział.

bEDktEIK

_ - Na dokończenie programu inwestycyjnego, na który jak dotąd wydano ok. 100 mln zł, potrzeba jeszcze kilkadziesiąt milionów złotych _ - dodał.

Emisja ma sfinansować wdrożenie analizatorów Blue Box, Equiss i Hermes oraz budowę nowej fabryki._ _

_ - Preferowany przez nas porządek zakłada przejęcie kontroli operacyjnej nad Orphee, publikację strategii, a następnie przeprowadzenie emisji w PZ Cormay _ - powiedział.

Walne zgromadzenie PZ Cormay uchwaliło w lutym 2014 r. emisję do 10,6 mln akcji serii K z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Spółka chce pozyskać z emisji do 36 mln zł.

bEDktEIL

POPRAWA WYNIKÓW GRUPY PZ CORMAY DOPIERO OD 2016 R._ _

_ - Skokowy wzrost wyników odnotujemy od 2016 r., kiedy w ofercie spółki znajdą się nowe analizatory Hermes i Equiss oraz Blue Box. Prace rozpocznie również nasza nowa fabryka _ - powiedział Płocica.

_ - Do tego czasu obecna baza klientów i portfel produktów nie pozwalają na wzrost spółki. W 2015 r. nie należy liczyć na poprawę wyników w ujęciu porównywalnym, z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych. To będzie rok przygotowania do zakończenia projektów inwestycyjnych _ - dodał.

W ocenie prezesa to przede wszystkim analizatory Equiss i Hermes będą odpowiadały za budowę wzrostu wyników spółki.

bEDktEIM

Po trzech kwartałach grupa PZ Cormay wypracowała 74,7 mln zł przychodów i poniosła stratę operacyjną w wysokości 6,6 mln zł oraz stratę netto 7,1 mln zł.

W samym III kwartale spółka miała 21,3 mln zł skonsolidowanych przychodów, wynik operacyjny zbliżony do zera i zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości 1,8 mln zł.

W raporcie półrocznym dokonano odpisów aktualizujących wartość należności i zapasów w wysokości 11,2 mln zł.

PRZEJĘCIE DIESSE

Prezes poinformował, że skalę działalności mogłoby zwiększyć przejęcie Diesse, jednak zakończenie tej akwizycji wymaga przejęcia kontroli operacyjnej nad Orphee._ _

_ - Nie interesuje nas posiadanie 50 proc. udziałów w Diesse. Albo przejmiemy całość, albo sprzedamy te udziały, które mamy _ - powiedział.

_ - W grudniu ma zapaść orzeczenie sądu arbitrażowego. Zobaczymy jaki nada kierunek sprawie _ - dodał.

W lutym 2013 r. Orphee kupiło 50 proc. akcji firmy Diesse za 15 mln euro. Zgodnie z umową, Orphee miało prawo skorzystać z opcji wykupu pozostałych 50 proc. akcji Diesse od grudnia 2013 r., również za 15 mln euro. Dotychczas spółka z tego prawa nie skorzystała.

Na początku marca Diagnostica Holding, właściciel Diesse pozwał Orphee zarzucając spółce naruszenie umowy opcji. Sprawa trafiła do arbitrażu.

bEDktEJe
giełda
wiadomości
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)