Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Selvita podaje wyniki. "Niemal 90 proc. przychodów w 2016 r. wygenerowały kontrakty z firmami zagranicznymi"

Selvita podaje wyniki. "Niemal 90 proc. przychodów w 2016 r. wygenerowały kontrakty z firmami zagranicznymi"

Paweł Przewięźlikowski, prezes Selvity Fot. Selvita
Paweł Przewięźlikowski, prezes Selvity

Spółka biotechnologiczna Selvita miała 2,72 mln zł zysku netto w 2016 r. wobec 6,27 mln zł zysku rok wcześniej - podała spółka w raporcie.

"W raportowanym okresie Grupa Selvita konsekwentnie prowadziła intensywne prace badawcze w ramach programów rozpoczętych w poprzednich latach, z których większość, zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości, zaliczana jest bezpośrednio do kosztów" - czytamy w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 1,21 mln zł wobec 2,07 mln zł zysku rok wcześniej.

"Na poziomie operacyjnym, Grupa zanotowała stratę w kwocie 1 214 tys. zł, która jest wynikiem ujęcia w bieżącym roku w księgach niepieniężnych kosztów programu motywacyjnego w kwocie 5.860 tys. zł. Bez uwzględnienia kosztów programu motywacyjnego Grupa zanotowała zysk operacyjny w kwocie 4 646 tys. zł. Koszt Programu jest kosztem memoriałowym i nie wiąże się z wydatkami gotówkowymi spółki. Na podkreślenie zasługuje fakt, że do końca 2016 roku Grupa rozpoznała w księgach ok. 95% całkowitych kosztów programu i planuje zakończenie ujmowania memoriałowego kosztów w pierwszym kwartale 2017 r. (583 tys. zł)" - czytamy w raporcie.

Pozytywny wynik operacyjny (bez uwzględnienia programu motywacyjnego) jest efektem dwóch elementów: kontynuowania rentownej działalności w zakresie innowacji i działalności usługowej oraz osiągnięcia zysku na transakcji objęcia udziałów w spółce Nodthera Ltd. w zamian za wkład niepieniężny, która miała miejsce w trzecim kwartale bieżącego roku. Zysk na transakcji objęcia udziałów wyniósł 6.055 tys. zł (prezentowany w pozycji pozostałych przychodów operacyjnych) - podano także.

Skonsolidowane przychody razem z działalności operacyjnej sięgnęły 66,72 mln zł w 2016 r. wobec 56,08 mln zł rok wcześniej, natomiast przychody ze sprzedaży wyniosły odpowiednio: 48,13 mln zł wobec 41,03 mln zł.

- Selvita rośnie dynamicznie we wszystkich segmentach. Komercjalizacja kolejnych innowacyjnych projektów oraz realizowane z sukcesami przez Selvitę i Ardigen projekty usługowe pomagają nam budować silną pozycję na globalnych rynkach. Niemal 90 proc. przychodów w 2016 r. wygenerowały kontrakty z firmami zagranicznymi, głównie z Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych - podsumowuje Bogusław Sieczkowski, współzałożyciel, znaczący akcjonariusz i wiceprezes Selvity w informacji przekazanej przez spółkę.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2016 r. wyniosła 1,49 mln zł wobec 3,66 mln zł zysku rok wcześniej.

Selvita jest polską firmą biotechnologiczną działającą w obszarze odkrywania i rozwoju leków stosowanych w leczeniu chorób nowotworowych, chorób ośrodkowego układu nerwowego i chorób autoimmunologicznych. Zajmuje się również świadczeniem usług badawczo-rozwojowych i budową rozwiązań informatycznych wspierających projekty innowacyjne. Od 2011 roku Selvita była notowana na rynku NewConnect, zaś w grudniu 2014 r. spółka przeniosła notowania na rynek główny GPW.

Kurs akcji Selvity od początku 2016 roku
selvita
ISB
Czytaj także
Polecane galerie