Notowania

sgn
10.02.2015 21:25

Sygnity opublikowała słabe wyniki

Poza zyskiem, niższa rok do roku była również wartość zamówień grupy.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Sjgh/Dreamstime)

Sygnity miało w pierwszym kwartale roku obrotowego 2014/15 4,1 mln zł zysku przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej, wobec 5,9 mln zł rok wcześniej. Portfel zamówień grupy na bieżący rok obrotowy, na 26 stycznia miał wartość 347 mln zł vs. 363 mln zł przed rokiem.

Zysk z działalności operacyjnej w I kw. wyniósł 7 mln zł, wobec 9,8 mln zł rok wcześniej. Zysk brutto ze sprzedaży spadł do 25,7 mln zł z 30,3 mln zł, a przychody do 144 mln zł z 148,1 mln zł.

_ - Pierwszy kwartał roku obrotowego jest tradycyjnie najlepszym kwartałem, jednak ze względu na przesunięcie w czasie realizowanych dużych projektów, I kw. roku obrotowego 2015, nie był historycznie tak silny jak w ubiegłych latach. Część przychodów przesuwa się na kolejne kwartały, co nieco zmniejszy efekt dotychczas obserwowanej sezonowości w wynikach poszczególnych kwartałów _ - podano w raporcie.

Marża brutto na sprzedaży wyniosła w I kw. 17,9 proc. i spadła o 2,5 p.p. w stosunku do okresu porównywalnego ze względu na większy udział licencji obcych w zrealizowanych przychodach. Grupa odnotowała 43,7 mln zł dodanych przepływów z działalności operacyjnej, w porównaniu do 53,3 mln zł rok wcześniej.

Na koniec grudnia 2014 r. grupa dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 97,5 mln zł. Sygnity w raporcie podało, że po dniu bilansowym dwóch klientów naliczyło spółce kary umowne.

W styczniu 2015 r. Sygnity złożyło klientowi z sektora publicznego oświadczenie o odstąpieniu od umowy podpisanej 9 czerwca 2014 o wartości 14,6 mln zł netto, w ramach której Sygnity było zobowiązane do zaprojektowania, budowy i wdrożenia zintegrowanego systemu wspierającego zarządzanie przedsiębiorstwem.

_ - Dla osiągnięcia celów realizowanego zamówienia, niezbędna była jednak właściwa współpraca zamawiającego. Pomimo wielokrotnych prób i wysiłków ze strony Sygnity, w toku realizacji zamówienia takiej współpracy ze strony zamawiającego zabrakło. Zamawiający nie przyjął jednak do wiadomości decyzji wykonawcy i w dniu 4 lutego 2015 poinformował spółkę o uznaniu odstąpienia przez wykonawcę za nieskuteczne oraz o naliczeniu kary umownej w kwocie 4,497 mln zł _ - napisano.

_ - Sygnity oczekuje obecnie rozliczenia prac wykonanych do 29 stycznia na rzecz zamawiającego. Jednocześnie spółka nie akceptuje naliczonej kary przez zamawiającego za odstąpienie od umowy, podtrzymując skuteczność dokonanego wypowiedzenia umowy _ - dodano.

Drugi kontrakt dotyczy rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej Centrum Przetwarzania Danych, o łącznej wartości 23,9 mln zł netto.

_ - Realizację części etapów w projekcie Sygnity zleciło renomowanemu podwykonawcy, który jest jednocześnie producentem wdrażanych narzędzi. Większość realizowanych systemów została wykonana terminowo, w tym wszystkie te zaplanowane do wykonania bezpośrednio przez Sygnity. Za realizację pozostałych – niezależnie od odpowiedzialności za cały projekt, którą wzięło na siebie Sygnity – odpowiada w całości podwykonawca _ - podano w raporcie.

_ - Wartość nieodebranych przez zamawiającego obszarów to 2,17 mln zł netto. Niezależnie od staranności jaką wykazuje w tym zakresie, Sygnity, jako wykonawca, otrzymało w dniu 29.01.2015 od zamawiającego zawiadomienie o naliczeniu kar umownych z tytułu opóźnienia w realizacji etapów projektu realizowanych przez podwykonawcę, w kwocie 3,643 mln zł na dzień 31.12.2014. Sygnity kwestionuje zasadność naliczenia kar umownych w wysokości przedstawionej przez zamawiającego _ - dodano.

Tagi: sgn, giełda, wiadomości, gospodarka, giełda na żywo
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz