Notowania

efk
18.02.2010 08:29

TVN zarobił trzy razy więcej niż oczekiwano

Zysk netto spółki w IV kwartale 2009 roku wyniósł 242,7 mln zł przy średniej prognoz analityków na poziomie 80,1 mln złotych.

Podziel się
Dodaj komentarz
(PAP/Bartłomiej Zborowski)

Grupa TVN miała w IV kwartale 2009 roku 242,7 mln zł zysku nett, w porównaniu z 87,6 mln zł zysku netto rok wcześniej. Analitycy oczekiwali, że zysk netto spółki wyniesie 80,1 mln złotych.

na zdjęciu Markus Tellenbach, prezes Grupy TVN* *

Nie tylko zysk netto był wyższy od prognoz, ale również zysk operacyjny, który wyniósł w IV kwartale 302,8 mln zł wobec 222,1 mln zł zysku w IV kw. 2008 roku. Średnia prognoz analityków mówiła o zysku operacyjnym na poziomie 146 mln złotych.

EBITDA wyniosła w tym okresie 354 mln zł wobec 242,9 mln zł przed rokiem i przy oczekiwanych 196 mln zł.

Przychody grupy wzrosły w ostatnim kwartale ubiegłego roku do 680,4 mln zł z 592,3 mln zł i były zgodne z konsensusem rynkowym na poziomie 653 mln złotych.

Grupa podkreśla, że ze względu na przejęcie kontroli nad ITI Neovision, będącą właścicielem i operatorem cyfrowej platformy _ n _, wyniki czwartego kwartału 2009 roku nie są w pełni porównywalne do wyników z czwarty kwartał 2008 roku.

_ - Nasze wyniki za trzy miesiące zakończone 31 grudnia 2009 r. zawierają pełne wyniki finansowe ITI Neovision za okres od 1 października 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. Wyniki za analogiczny okres 2008 r. zawierają nasz udział w stracie netto ITI Neovision za okres od 1 października 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. W celu zapewnienia porównywalności wyników finansowych zidentyfikowaliśmy wpływ powyższych zmian, tam gdzie jest on istotny, w danym okresie sprawozdawczym _ - podała spółka.

Wyłączając efekt konsolidacji ITI Neovision oraz zysk z przeszacowania zapłaty warunkowej w kwocie 153,6 mln zł, zysk grupy z działalności operacyjnej spadł o 1,9 proc. do 217,9 mln zł, a marża operacyjna wyniosła 38,5 proc.

Zapłata warunkowa wynika z umowy zawartej 11 marca 2009 roku, na podstawie której grupa nabyła 26 proc. udziałów ITI Neovision i przejęła nad nią kontrolę.

Narastająco po czterech kwartałach Grupa TVN miała 420,8 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 363,7 mln zł zysku netto w 2008 roku.

Zysk operacyjny w 2009 roku był na poziomie 612,1 mln zł wobec 631,9 mln zł rok wcześniej, a przychody grupy wzrosły do 2,12 mld zł z 1,9 mld złotych.

TVN wypłaci dywidendę

TVN podtrzymuje swoją politykę dywidendową, zakładającą przeznaczanie na ten cel 30-50 proc. rocznego zysku, ale uzależnia możliwość wypłaty dywidendy od dostępnych środków oraz wskaźników zadłużenia.

_ - Naszą intencją jest dystrybuowanie od 30 proc. do 50 proc. naszego rocznego zysku netto w ramach wypłaty rocznej dywidendy, co będzie uzależnione od dostępnych środków pieniężnych, spełnienia limitów dystrybucji zagregowanego zysku netto przewidzianego w umowie obligacji Senior Notes oraz wymaganych, naszymi umowami kredytowymi i Obligacjami 10,75 proc. Senior Notes, wskaźników zadłużenia _ - napisano w raporcie.

W ubiegłym roku TVN wypłacił dywidendę w wysokości 0,57 zł na akcję, z zysku za 2008 rok.

*TVN: To będzie dobry rok dla reklamy telewizyjnej *

Grupa TVN spodziewa się poprawy na rynku reklamy na początku 2010 roku, po szacowanym na 13 proc. spadku w 2009 roku.

_ - Podczas gdy szacowany 13 proc. spadek w 2009 r. wydatków reklamowych jest nieproporcjonalny do spowolnienia wzrostu gospodarczego, oczekuje się, że rynek reklamy zacznie się umacniać na początku 2010 roku, w związku z tym, że oglądanie telewizji jest główną metodą spędzania czasu wolnego w Polsce oraz w związku z obecną pełną wyprzedażą GRP wynikającą z obcięcia cen na rynku reklamy telewizyjnej. W czasie, gdy polski rynek reklamowy zdominowany jest wydatkami na reklamę telewizyjną, które stanowią około 50 proc. całkowitych wydatków na reklamę, najszybciej rozwijającym się segmentem jest reklama internetowa, która powiększyła swój udział w rynku kosztem reklamy w mediach papierowych _ - napisano w raporcie.

Grupa TVN szacuje, że rynek reklamy telewizyjnej w Polsce w IV kwartale 2009 roku zmniejszył się o 13,2 proc. Udział w rynku reklamy telewizyjnej netto, według Starlink, wzrósł do 36,2 proc. z 34,6 proc. w analogicznym okresie 2008 roku.

Tagi: efk, tvn, giełda, wiadomości, wiadmomości, gospodarka, giełda na żywo
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz