Notowania

rynek spożywczy
18.05.2017 17:40

Zysk netto AmRestu spadł r/r do 20,56 mln zł w I kw. 2017 r.

Podziel się
Dodaj komentarz

AmRest Holdings odnotował 20,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 39,76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Zysk netto przypadający na udziałowców jednostki dominującej w I kw. 2017 wyniósł 21 mln zł i był o 19 mln niższy, niż przed rokiem, co przełożyło się na spadek marży zysku netto do 1,8% (-2,8 pkt proc. vs I kw. 2016). Wyłączając wpływ akwizycji niemieckich oraz rozliczeń z tytułu podatków pośrednich, marża zysku netto wzrosła w I kw. 2017 o 0,2 pkt proc." - czytamy w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 40,06 mln zł wobec 55,15 mln zł zysku rok wcześniej.

"Zyskowność Grupy AmRest na poziomie EBITDA w I kw. 2017 wyniosła 117 mln zł i była o 1 mln wyższa, niż przed rokiem. Marża EBITDA kształtowała się na poziomie 10,2% (-3,3pp vs I kw. 2016). Na tegoroczne wyniki duży wpływ miała konsolidacja biznesów przejętych na rynku niemieckim, gdzie obecnie zarówno Starbucks jak i KFC osiągają marże wyraźnie niższe, niż w Europie Środkowo-Wschodniej. Wyłączając wpływ akwizycji, zysk EBITDA Grupy w I kw. 2017 wyniósł 132 mln zł i był o 13,7% wyższy, niż przed rokiem (marża EBITDA -0,5pkt proc.)" - podała spółka.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 147,4 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 858,22 mln zł rok wcześniej.

"Przychody Grupy AmRest w pierwszym kwartale 2017 roku wzrosły o 33,7% i wyniosły 1 147 mln zł (+289 mln zł vs I kw. 2016). Dynamicznie rosnąca sprzedaż to efekt pozytywnych trendów LFL w większości marek Grupy, zwiększonej skali nowych otwarć (145 restauracji otwartych w ciągu ostatnich 12 miesięcy) oraz przejęcia dwóch biznesów w Niemczech: sieci Starbucks w II kw. 2016 oraz 15 restauracji KFC w I kw. 2017. Wyłączając przychody z przejęć na rynku niemieckim, sprzedaż Grupy w I kw. 2017 wzrosła o 18,2%" - napisano w raporcie.

Największy przyrost sprzedaży zaobserwowano na rynku rosyjskim. Przychody tej dywizji wzrosły w I kw. 2017 o 55,3%, w dużej mierze dzięki umacniającej się wartości rubla. Sprzedaż w walucie lokalnej wzrosła o 19%, na co wpływ miały utrzymujące się silne trendy LFL oraz otwarcia nowych restauracji (15 lokali otworzono w ciągu ostatnich 12 miesięcy).

"Przychody w Europie Środkowo-Wschodniej (CE) wzrosły w I kw. 2017 o 16,1% i były o 81 mln zł wyższe, niż przed rokiem. Podobnie jak w poprzednich kwartałach, większość marek w regionie odnotowała stabilnie rosnącą sprzedaż LFL. W ciągu ostatniego roku w CE otworzono 87 nowych restauracji, co dodatkowo zwiększyło przychody tej dywizji. Na szczególną uwagę zasługują rynki węgierski i rumuński, gdzie sprzedaż wzrosła odpowiednio o 37,4% i 31,5% w stosunku do I kw. 2016" - czytamy dalej.

Sprzedaż dywizji Europa Zachodnia wzrosła w I kw. 2017 o 71,7%, głównie za sprawą konsolidacji wspomnianych przejęć na rynku niemieckim (przychody nabytych biznesów Starbucks i KFC wyniosły łącznie 133 mln zł w I kw. 2017). W Hiszpanii sprzedaż wzrosła o 7,1% za sprawą rosnącej skali działalności (31 restauracji otwartych w ciągu ostatniego roku), podano także.

Przychody rynku chińskiego za pierwszy kwartał 2017 wyniosły 60 mln zł, co oznacza wzrost o 17,4% r/r. Znaczny przyrost sprzedaży osiągnięty został dzięki dynamicznie rosnącej skali sieci Blue Frog (8 otwarć w ciągu ostatniego roku).

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2017 r. wyniósł 4,98 mln zł wobec 0,68 mln zł straty rok wcześniej.

Według stanu na 18 maja 2017 r., Grupa prowadzi łącznie 1 338 restauracji.

AmRest Holdings SE jest największą niezależną firmą prowadzącą sieci restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka rozwija również działalność w Europie Zachodniej, Rosji, Chinach oraz Stanach Zjednoczonych. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.

Tagi: rynek spożywczy, handel detaliczny, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz