Notowania

centrum klima
13.11.2009 15:20

Zysk Centrum Klima spadł do 1,8 mln zł

Spółka miała 1,82 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2009 roku wobec 2,00 mln zł zysku rok wcześniej.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Marek Slusarczyk/Dreamstime.com)

*Spółka miała 1,82 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2009 roku wobec 2,00 mln zł zysku rok wcześniej. *

Zysk operacyjny wyniósł 2,30 mln zł wobec 2,66 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody wyniosły 18,97 mln zł wobec 19,38 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-III kw. 2009 roku spółka miała 5,09 mln zł jednostkowego zysku netto wobec 6,45 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 53,97 mln zł wobec 57,23 mln złotych.

_ W III kwartale 2009 roku odnotowaliśmy znaczne ożywienie w budownictwie i poprawę sytuacji w branży wentylacyjnej, co przełożyło się na zwiększenie liczby zamówień. Ponadto, konsekwentnie realizujemy strategię dywersyfikacji - oferujemy szeroki asortyment produktów, w przypadku których popyt ma charakter sezonowy i występuje w innych kwartałach. Pozwala nam to utrzymać stabilny poziom sprzedaży na przestrzeni całego roku. Jesteśmy zadowoleni z wyników III kwartału 2009. Przekroczyliśmy prognozę przychodów ze sprzedaży na ten okres. Ponadto, wskaźniki finansowe wskazują na stopniową poprawę rentowności na wszystkich poziomach rachunku wyników. Z całą stanowczością możemy podtrzymać prognozę przychodów i zysków netto zapowiadaną na ten rok _ - mówi Marek Perendyk prezes zarządu Centrum Klima SA.

W kraju spółka utrzymuje pozycję lidera rynku wentylacyjnego dzięki szerokiemu i kompletnemu asortymentowi oferowanemu klientom. Centrum Klima stale notuje wysoki popyt na produkowane przez nią wyroby gotowe, czyli rury wentylacyjne i kształtki. Produkcja własna stanowi ponad 21% przychodów spółki. Spółka dąży do zwiększenia udziału sprzedaży wyrobów produkcji własnej w strukturze przychodów - z obecnych około 20% do około 40% w 2011 roku.

Centrum Klima prognozuje, że w 2009 roku osiągnie przychody w wysokości 70,6 mln zł oraz zysk netto na poziomie 7,0 mln zł. Na 2010 rok spółka zakłada wzrost przychodów wobec 2009 roku o 9,6% (78,2 mln zł), a zysku netto o 18,9% (8,6 mln zł).

W październiku 2009 roku Centrum Klima z sukcesem przeprowadziła ofertę publiczną akcji serii C. Stopa redukcji zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych wyniosła 75,417%. W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych wszystkie oferowane akcje zostały objęte i opłacone. Wartość oferty wyniosła łącznie 31,5 mln zł. Prawa do akcji nowej emisji Centrum Klima zadebiutowały 3 listopada 2009 na rynku regulowanym GPW z ceną 11,00 zł.

Środki pozyskane z emisji akcji spółka przeznaczy na inwestycje w rozwój działalności produkcyjnej. Centrum Klima planuje budowę nowego kompleksu produkcyjno-magazynowego w Wieruchowie pod Warszawą, wyposażonego w zaawansowany technologicznie park maszynowy.

Tagi: centrum klima, giełda, wiadomości, gospodarka, giełda na żywo
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz