Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Zysk netto grupy Netia gorszy od oczekiwań

0
Podziel się

Spółka wypracowała 8,6 miliona złotych zysku. Jednocześnie spółka poinformowała, że podwyższa prognozę EBITDA na 2013 rok.

Zysk netto grupy Netia gorszy od oczekiwań
(Emily2k/Dreamstime)
bDTLEyNx

Wynik netto grupy Netia w drugim kwartale 2013 roku wyniósł 8,6 mln zł i okazał się niższy od konsensusu na poziomie 12,9 mln zł. Wynik był o 59 procent gorszy od 21 mln zł zysku netto, jaki Netia zanotowała w drugim kwartale 2012 roku.
Przychody grupy wyniosły w drugim kwartale 477,5 mln zł i okazały się 1 procent niższe od konsensusu na poziomie 481,9 mln zł. W drugim kwartale 2012 roku przychody spółki osiągnęły 537 mln zł, więc dynamika w ujęciu rocznym wyniosła minus 11,1 procent.

Zysk operacyjny grupy w drugim kwartale wyniósł 26,4 mln zł wobec 25,2 mln zł konsensusu. Wynik okazał się ponad dwukrotnie wyższy w ujęciu rocznym. Zysk EBITDA grupy wyniósł 136,4 mln zł wobec 137,0 mln zł konsensusu i 135 mln zł przed rokiem (wzrost o 1 procent). Skorygowana EBITDA wyniosła 140,5 mln zł.

Operacyjne przepływy pieniężne Netii wyniosły w drugim kwartale 92 mln zł, wobec 87,3 mln zł w drugim kwartale ubiegłego roku i 98,6 mln zł w pierwszym kwartale 2013 roku. Spadek przepływów w ujęciu kwartalnym wynikał z sezonowo wyższych nakładów inwestycyjnych, które w drugim kwartale tego roku wyniosły 54,7 mln zł.

bDTLEyNz

Dźwignia finansowa spółki na koniec drugiego kwartału osiągnęła 0,72-krotność skorygowanego zysku EBITDA prognozowanego na 2013 rok, po aktualizacji.

Liczba usług Netii (RGU) na koniec drugiego kwartału 2013 roku wyniosła 2.592.260. Na koniec pierwszego kwartału tego roku liczba usług wynosiła 2.637.912. Baza klientów usług głosowych Netii wyniosła 1.550.812 w porównaniu do 1.594.875 na koniec marca. W drugim kwartale Netia odnotowała zatem łączny spadek netto liczby klientów usług głosowych o 44.063 w porównaniu do spadku netto o 49.029 w I kwartału tego roku.
Uśredniony, miesięczny przychód od klienta (ARPU) z usług głosowych utrzymał się na poziomie z pierwszego kwartału tego roku i wyniósł 44 zł.

Liczba usług szerokopasmowych Netii na koniec drugiego kwartału wyniosła 859.807 co stanowiło spadek o 1 procent w ujęciu kwartalnym. W pierwszych trzech miesiącach tego roku Netia odnotowała spadek netto liczby stacjonarnych usług szerokopasmowych o 6.369 w porównaniu do spadku usług o 8.701 w I kwartale tego roku.

ARPU spółki z usług szerokopasmowych wyniosło 56 zł, tyle samo co kwartał wcześniej. Liczba usług telewizyjnych na koniec czerwca osiągnęła 100.879 co stanowi wzrost o ok. 9,6 tysięcy porównaniu z 91.237 na koniec pierwszego kwartału. ARPU z usług telewizyjnych wyniosło 38 zł w porównaniu do 40 zł w I kwartale.

bDTLEyNF

Netia podwyższyła jednocześnie prognozę skorygowanego zysku EBITDA na 2013 rok do 550 mln zł z 525 mln zł wcześniej. Spółka obniżyła jednocześnie prognozę przychodów na ten rok do 1,9 mld zł z 1,925 mld zł wcześniej oraz prognozę liczby usług na koniec roku do 2,525 mln z 2,650 mln wcześniej. Prognozowana marża skorygowanego zysku EBITDA Netii na ten rok wynosi obecnie 28,9 procent. Wcześniejsza prognoza to 27,3 procent.

Spółka podwyższyła również w czwartkowym komunikacie prognozę dla skorygowanych przepływów wolnych środków pieniężnych na poziomie operacyjnym do 325 mln zł z 300 mln zł wcześniej, utrzymując jednocześnie prognozowane nakłady inwestycyjne na poziomie 225 mln zł. Nowa prognoza skorygowanego zysku operacyjnego Netii na 2013 rok to 100 mln zł wobec 65 mln zł prognozowanych wcześniej.

bDTLEyOa
giełda
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)