Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na
Materiały Prasowe
|
Materiał sponsorowany przez TOGETAIR

Grupa ORLEN stawia na transformację energetyczną

Podziel się:

Zaktualizowana strategia ORLEN 2030 to odpowiedź na wyzwania związane z przyszłością branży paliwowej oraz rosnącymi wymaganiami w zakresie ochrony środowiska. Grupa ORLEN chce umacniać pozycję lidera transformacji energetycznej, dlatego inwestuje w rozwój innowacyjnych technologii oraz paliw alternatywnych. Celem koncernu jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Grupa ORLEN stawia na transformację energetyczną
(materiały partnera)

Strategia dekarbonizacji Grupy ORLEN

Sektor energetyczny musi postawić na radykalne ograniczenie emisji. Koszty transformacji są wysokie, ale pieniądze wydane na jej przeprowadzenie to inwestycja.

– ORLEN jest pierwszym koncernem paliwowo-energetycznym w regionie, który w 2020 r. przedstawił cel osiągnięcia zeroemisyjności netto do 2050 roku. Pod koniec lutego br. ogłosiliśmy aktualizację strategii biznesowej, w której założyliśmy m.in. bezwzględną redukcję emisji w segmentach rafineryjnym, petrochemicznym oraz wydobywczym o 25% oraz obniżenie intensywności emisji energetyki o 40% do 2030 roku, po to żeby do 2035 całkowicie zakończyć produkcję energii elektrycznej i cieplnej z węgla – mówi Stanisław Barański, Dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej, PKN ORLEN, podczas IV Międzynarodowego Szczytu Klimatycznego TOGETAIR.

Spółka zapowiedziała redukcję współczynnika intensywności emisji netto (NCI) – odnoszącego się do wszystkich produktów energetycznych sprzedawanych przez Grupę ORLEN w całym cyklu życia – aż o 15 %.

Wyzwania technologiczne są duże. Szacuje się, że 50% redukcji emisji do 2050 roku w skali globalnej, będzie pochodziło z technologii, które są obecnie w fazie demonstracji lub prototypu. O końcowym kształcie opracowywanych rozwiązań oraz o kolejności ich wdrażania, w poszczególnych sektorach, będą decydować nie tylko kwestie techniczne, lecz także regulacje, dotyczące rozbudowy infrastruktury publicznej.

– Grupa ORLEN bardzo poważnie traktuje plany dekarbonizacyjne, zarówno w wymiarze środowiskowo-społecznym, jak i biznesowym. Nasze plany dekarbonizacyjne rozpisaliśmy do 2050 r. Dużo bardziej szczegółowo mówimy jednak o najbliższej dekadzie, bo mamy do czynienia z większą pewnością, co do preferowanych technologii i regulacji w poszczególnych sektorach energetyki, niż w przypadku założeń po 2030 r. –   tłumaczy Stanisław Barański

Transformacja to nie tylko kwestia środowiskowa, ale również społeczna. Bez przeprowadzenia procesu dekarbonizacji, polskiej gospodarce grozi utrata konkurencyjności. Stawką są miejsca pracy nie tylko w sektorze energetycznym. Z drugiej strony, rozwój i wdrożenie nisko- i zeroemisyjnych technologii będzie wymagało zatrudnienia nowych pracowników. Realizacja strategii ORLEN2030 oznacza zwiększenie liczby etatów związanych m.in. z elektromobilnością, produkcją wodoru, biogazu oraz biopaliw.

Strategia dla transformacji energetycznej Polski i Europy Środkowej

Aktualizacja strategii jest odpowiedzią na bieżące wyzwania regionu. Grupa ORLEN na realizację strategicznych projektów do 2030 roku przeznaczy około 320 mld zł, z czego ok. 40% planowanych nakładów będzie dotyczyło zielonych inwestycji, które zmniejszą uzależnienie od paliw kopalnych. 

Strategia Grupy ORLEN do 2030 roku zakłada, że kluczowym obszarem rozwoju będzie energetyka oparta o odnawialne źródła energii. W 2030 roku spodziewane jest osiągnięcie >9 GW mocy odnawialnej głównie przez szybki rozwój morskich i lądowych aktywów wiatrowych i fotowoltaicznych.

Zieloną energetykę będą wspierały inwestycje w aktywa gazowe. Uruchamiane w ramach Grupy ORLEN elektrownie gazowe CCGT w krótkim terminie zastąpią najstarsze, najbardziej emisyjne i najmniej efektywne elektrownie i elektrociepłownie węglowe. W dłuższej perspektywie wskazane elektrownie będą stabilizować pracę systemu, który w coraz większym stopniu będzie opierał się o odnawialne źródła energii. Zrealizowane zostaną projekty w Ostrołęce i Grudziądzu, analizowane są także dodatkowe przedsięwzięcia w Czechach i Polsce. Do 2030 roku Grupa ORLEN będzie posiadała ok. 4 GW mocy zainstalowanej w CCGT.

W dłuższej perspektywie gwarantem stabilnych dostaw energii elektrycznej będą małe modułowe reaktory jądrowe (tzw. SMR). Ta technologia pozwoli również na transformację dużego i bardzo istotnego sektora, jakim jest ciepłownictwo. Odbiorcą ciepła może być także przemysł. Grupa ORLEN do 2030 roku będzie posiadała pierwszy reaktor w Polsce i bardzo duży potencjał do rozwoju kolejnych jednostek w następnych latach.

W odpowiedzi na zmieniające się trendy zwiększy się znacznie produkcja biopaliw. Koncern do 2030 roku chce osiągnąć pozycję lidera w segmencie biopaliw w Europie Środkowej, zwiększając ich produkcję do 3 mln ton rocznie. Już teraz w Płocku powstaje instalacja HVO, która pozwoli wytwarzać paliwo lotnicze ze zużytego oleju posmażalniczego. Natomiast w Jedliczu budowana jest instalacja, która będzie produkować bioetanol drugiej generacji ze słomy dostarczanej przez lokalnych rolników.

Grupa ORLEN do 2030 roku przeznaczy ok. 10 mld złotych na zbudowanie pozycji lidera produkcji biogazu i biometanu w Europie Środkowej. Przedmiotem inwestycji będzie m.in. uruchomienie nowoczesnych biogazowni, które jeszcze w tej dekadzie, pozwolą na osiągnięcie wolumenu produkcji biogazu na poziomie 1 mld m sześc. rocznie. Budowa biogazowni i biometanowni będzie stanowić także szansę na rozwój dla polskich obszarów wiejskich. ORLEN będzie wspierać budowę lokalnego łańcucha wartości poprzez zarządzanie centralną bazą surowcową oraz integrację rozproszonych aktywów.

Grupa będzie dążyć do zbudowania pozycji regionalnego lidera również w produkcji i dystrybucji odnawialnego wodoru, wykorzystywanego w przemyśle i transporcie. Łączna zakładana moc elektrolizerów w Grupie ORLEN do 2030 roku wynosi około 1 GW mocy, co w połączeniu z projektami typu waste-to-hydrogen (wytwarzanie wodoru z odpadów komunalnych) umożliwi produkcję ponad 130 kt odnawialnego wodoru na koniec obecnej dekady.

W planach jest również modernizacja sieci gazowej oraz rozbudowa przyłączeń źródeł gazu - w tym biometanowni. Przetestowane zostaną również pilotażowe rozwiązania w zakresie paliw syntetycznych, stanowiących w przyszłości alternatywę dla benzyny i oleju napędowego.

Budowa bezpieczeństwa dzięki wzmocnieniu podstawowych filarów działalności Grupy ORLEN

Do 2030 roku rafineria pozostanie ważnym obszarem działalności połączonej Grupy ORLEN, z mocami przerobu ponad 40 mln ton ropy pochodzącej z kierunków alternatywnych wobec rosyjskiego. Podstawą transformacji segmentu rafinerii będzie ciągłe udoskonalanie aktywów poprzez: pogłębienie przerobu surowca, zwiększenie efektywności energetycznej i redukcję emisyjności. Ważnym celem jest również osiągnięcie maksymalnych synergii z szerokiego portfela aktywów, zapewniające efektywny kosztowo surowiec dla petrochemii.

Grupa ORLEN umocni wiodącą pozycję producenta petrochemii w regionie. Będzie to możliwe m.in. dzięki konsekwentnej rozbudowie największej inwestycji petrochemicznej w Europie - Kompleksu Olefin, którego technologia pozwoli na zwiększenie produkcji petrochemicznej przy jednoczesnym ograniczeniu jej wpływu na środowisko, a dokładniej redukcji emisji CO2 o 30% na każdej tonie produktu. Ugruntowanie znaczenia koncernu to także uruchomienie nowych projektów, mających na celu zwiększenie udziału zaawansowanych i specjalistycznych produktów w portfolio koncernu. Rozwój w tym kierunku będzie możliwy przy wsparciu wytrwałych partnerstw biznesowych. W tym kontekście, Grupa ORLEN w porozumieniu z Saudi Aramco i jej spółką zależną SABIC analizuje możliwości współpracy przy potencjalnym projekcie petrochemicznym w Gdańsku. Nowymi gałęziami obszaru petrochemii będą biomateriały i recykling, w którym moc zainstalowana w 2030 roku osiągnie ponad 300 tys. ton.

Duże znaczenie dla wzrostu bezpieczeństwa energetycznego Polski będzie miało wzmocnienie pozycji Grupy ORLEN w sektorze wydobycia gazu w Europie. W perspektywie 2030 roku wolumen wydobycia gazu w Polsce i za granicą przekroczy 12 mld m3 rocznie, czyli o około połowę więcej niż obecnie. Ten cel będzie możliwy do uzyskania dzięki utrzymaniu poszukiwań oraz optymalizacji wydobycia w Polsce, a także inwestycjom realizowanym w Norwegii. Grupa ORLEN będzie umacniała swoją pozycję sprawdzonego dostawcy gazu w regionie poprzez zabezpieczenie kontraktów na dostawy LNG do Polski, które w 2030 roku pozwolą osiągnąć ok. 15 mld m3 LNG na rok, a także poprzez rozwój własnej floty statków do przewozu skroplonego gazu ziemnego.

Więcej informacji na www.togetair.eu i www.orlen.pl

Materiał sponsorowany przez TOGETAIR

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl