Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na
Krzysztof Mirończuk
|
Płatna współpraca z T-Mobile

IoT w smart cities. Nieocenione wsparcie dla inteligentnych miast

Podziel się:

Przyjazne, bezpieczne, wygodne – takie mają być miasta, które stawiają na technologie wspomagające zaspokajanie potrzeb społeczności, tworząc zrównoważone, efektywne i otwarte na rozwój środowisko. Te technologie w największym stopniu opierają się na rozwiązaniach IoT (internet rzeczy), które pozwalają z największą dokładnością badać, analizować i przekształcać codzienność wielu miejscowości, od metropolii po mniejsze aglomeracje.

IoT w smart cities. Nieocenione wsparcie dla inteligentnych miast
(T-Mobile)

Smart city to koncepcja, która przeszła ewolucję od skupienia wyłącznie na nowych technologiach do idei podnoszenia jakości życia mieszkańców i odpowiadania na ich codzienne potrzeby. Zadaniem nowoczesnych metropolii jest tworzenie zrównoważonego i efektywnego środowiska, a centralną ideą stojącą za koncepcją smart cities jest stworzenie infrastruktury, która pozwala miastom działać bardziej inteligentnie.

Oznacza to automatyzację i optymalizację systemów miejskich, takich jak transport, zarządzanie energią, bezpieczeństwo publiczne czy nawet zarządzanie odpadami, co przekłada się na bezpośrednie korzyści dla mieszkańców i środowiska. Tu kluczowe jest wykorzystanie internetu rzeczy (IoT), ale nie tylko. Rozwój inteligentnych miast to efekt synergii między różnymi technologiami.

Technologie smart

Podstawą funkcjonowania inteligentnych miast jest internet rzeczy (IoT), który umożliwia połączenie i komunikację między rozmaitymi urządzeniami i systemami w całym mieście. Przykładem może być Singapur (określany nieraz jako najbardziej inteligentne miasto świata), gdzie na przykład czujniki IoT pomagają skutecznie zarządzać ogromnymi przepływami ruchu, minimalizując korki i skracając czas podróży.

Prawdziwa wartość informacji zbieranych przez czujniki IoT ujawnia się jednak dopiero po zastosowaniu technik big data i analizy danych. Barcelona, wykorzystując te technologie, zrewolucjonizowała zarządzanie odpadami i zużyciem wody. Analizy przepływu danych pozwalają miastu na optymalizację tras odbioru śmieci oraz monitorowanie zużycia wody, co przekłada się na znaczące oszczędności i lepszą efektywność.

Do inteligentnych miast coraz częściej wkraczają też rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji (AI), która jest wykorzystywana głównie do przewidywania, automatyzacji i personalizacji. AI analizuje ogromne ilości danych generowanych przez miasto, co pozwala na przewidywanie trendów, automatyzowanie procesów i dostosowywanie usług do potrzeb mieszkańców. W Tokio AI pomaga w przewidywaniu katastrof naturalnych, takich jak trzęsienia ziemi czy tajfuny, co z kolei umożliwia wcześniejsze ostrzeżenie mieszkańców i lepsze przygotowanie miasta na ewentualne zagrożenia.

Polskie miasta też są smart

A czy Warszawa jest smart city? Albo Wrocław, Lublin czy Szczecin? A co z mniejszymi miejscowościami? Czy miasto mające 50 czy 100 tysięcy mieszkańców może aspirować do bycia miastem inteligentnym?

Nie ma jednoznacznego kryterium, które pozwalałoby ocenić, czy dane miasto spełnia już warunki bycia smart, czy jeszcze nie. I chociaż istnieje Certyfikat ISO 37120, który – w założeniu – ma dawać "prawo" do nazywania się smart city, to niewiele miast korzysta z tej możliwości. Dzisiaj ten certyfikat posiada tylko nieco ponad 50 miast na całym świecie, w tym Singapur, Londyn, Barcelona, Taipei czy Los Angeles. Ta norma ISO została opracowana w 2014 roku w Kanadzie, a w 2017 została przyjęta przez Polski Komitet Normalizacyjny. Jak do tej pory skorzystało z możliwości certyfikacji zaledwie kilka miast, w tym Gdynia, Kielce, Gdańsk, Lublin i Warszawa.

Czy to oznacza, że polskie miasta nie są smart? Wręcz przeciwnie – coraz więcej samorządów wdraża nowoczesne rozwiązania, w czym skutecznie pomagają im takie firmy jak T-Mobile.

Praktyczne rozwiązania smart city

T-Mobile to firma, która kojarzy się większości z nas głownie z telekomunikacją, ale w rzeczywistości jest też dostawcą szeroko pojętych nowoczesnych rozwiązań dla firm czy samorządów. W tym głównie technologii IoT, które są implementowane w miastach.

Przykłady?

W Krakowie T-Mobile wdrożyło innowacyjny projekt boi analitycznych na Wiśle, które monitorują jakość wody w realnym czasie. Bojka taka jest wyposażona w czujniki badające stężenie zawiesiny, rozpuszczony tlen, temperaturę, przewodność i pH wody. Dzięki zintegrowanej aplikacji, dane są na bieżąco dostępne, co umożliwia wczesne wykrywanie potencjalnych zagrożeń. Aplikacja oferuje również możliwość ustawienia częstotliwości pomiarów oraz progów alarmowych, które w przypadku przekroczenia inicjują wysyłanie alertów SMS. Bojka, wyposażona w panel słoneczny, co sprawia, że jest rozwiązaniem ekologicznym, a dodatkowo nie wymaga częstego serwisowania.

Inną inicjatywą jest stworzenie inteligentnej strefy badań na terenie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Współpraca ta otwiera dla SGGW nowe możliwości dzięki dostępowi do technologii Narrowband-IoT. Ta sieć łączności pozwala na niezawodny przesył sygnału nawet w miejscach z ograniczonym zasięgiem, co jest kluczowe dla zaplanowanego na terenie arboretum SGGW w Rogowie zaawansowanego systemu badawczego.

Infrastruktura ta, wsparta technologią LTE , tworzy kompleksowe laboratorium IoT. Umożliwia m.in. monitorowanie temperatury i wilgotności gleby, poziomu wody w stawie oraz zużycia wody chociażby w punkcie sprzedaży roślin, monitorowanie jakości powietrza, śledzenie tras bielików a nawet zliczanie odwiedzających i monitorowanie zajętości miejsc parkingowych. Specjalna platforma do wizualizacji wyników ułatwia dostęp do danych i ich analizę.

Warto tu dodać, że T-Mobile nie ogranicza się tylko do pojedynczych projektów. Firma oferuje kompleksowe rozwiązania IoT, które mają za zadanie integrować i usprawniać zarządzanie miejską infrastrukturą. Technologia od T-Mobile umożliwia m.in. stworzenie sieci inteligentnych parkingów, sterowanie oświetleniem miejskim, gospodarką odpadami czy zarządzanie mediami: sterowanie węzłami ciepłowniczymi, opomiarowanie i monitoring zużycia wody oraz energii. Dzięki temu miasta mogą efektywnie zarządzać swoimi zasobami, poprawiając jakość życia mieszkańców oraz redukując negatywny wpływ na środowisko.

Smart city a społeczeństwo

Dzięki inteligentnym rozwiązaniom technologicznym miasta stają się bardziej funkcjonalne i komfortowe. Systemy inteligentnego oświetlenia nie tylko oszczędzają energię, ale również zwiększają poczucie bezpieczeństwa po zmroku. Z kolei systemy zarządzania ruchem redukują korki, skracają czas podróży i zmniejszają emisję spalin, co bezpośrednio przekłada się na lepszą jakość powietrza i mniejszy stres związany z codziennymi dojazdami.

Technologie stosowane w inteligentnych miastach znacząco podnoszą poziom bezpieczeństwa publicznego. Systemy monitoringu wizyjnego z funkcjami rozpoznawania twarzy pomagają w identyfikacji i zapobieganiu przestępczości. Szybkie i efektywne systemy reagowania w nagłych wypadkach, takie jak inteligentne oznakowania drogowe czy systemy powiadamiania, zwiększają zdolność miast do reagowania na kryzysy i katastrofy naturalne.

Smart cities wyrównują również szanse w dostępie do informacji i usług publicznych. Dzięki szeroko dostępnemu internetowi i cyfrowym platformom usługowym wszystkie grupy społeczne mają równy dostęp do edukacji, zdrowia, transportu i administracji. Platformy e-government pozwalają mieszkańcom na łatwe i szybkie załatwianie spraw administracyjnych, edukacyjnych czy zdrowotnych z dowolnego miejsca i o dowolnej porze.

Technologie w smart cities przyczyniają się też do likwidacji barier społecznych i ekonomicznych, otwierając nowe możliwości dla osób, które były dotychczas z nich wykluczone. Inicjatywy takie jak publiczne punkty dostępu do internetu, programy szkoleniowe z zakresu technologii cyfrowych czy tworzenie platform dla start-upów i innowacji mają na celu promowanie inkluzji cyfrowej i społecznej, co pozytywnie wpływa na ogólny rozwój i stabilność ekonomiczną miasta.

Ku smart przyszłości

Projekty rozwijające technologię w mniejszych i większych miejscowościach, takie jak te realizowane przez T-Mobile, pokazują, jak nowoczesne technologie mogą przyczyniać się do tworzenia inteligentnych miast, które są nie tylko efektywne, ale również przyjazne dla środowiska i mieszkańców.

Rozwój technologii internetu rzeczy (IoT) otwiera w tym względzie nowe horyzonty, umożliwiając tworzenie zaawansowanych, inteligentnych systemów, które transformują zarówno zarządzanie miejskimi aglomeracjami, jak i codzienne życie mieszkańców. Dzięki IoT miasta stają się nie tylko bardziej zautomatyzowane i efektywne, ale również bardziej przyjazne dla środowiska i społecznie zaangażowane.

Te pozytywne zmiany nie tylko podnoszą standardy życiowe, ale również inspirują do dalszego poszukiwania nowych, innowacyjnych rozwiązań, które mogą przynieść korzyści miastom i ich mieszkańcom na całym świecie.

Płatna współpraca z T-Mobile

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.