Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na
Maciej Miskiewicz
|

UKE: Można zerwać umowę z Erą

0
Podziel się:

Operator sieci Era informuje abonentów o zmianie regukamiu. Zdaniem Urzędu Komunikacji Elektronicznej daje to im możliwość zerwania umowy bez żadnych konsekwencji.

Operator sieci Era informuje abonentów o zmianie regulaminu. Zdaniem Urzędu Komunikacji Elektronicznej daje to im możliwość zerwania umowy bez żadnych konsekwencji.

W ostatnich dniach wielu abonentów Ery zwróciło się do UKE z pytaniem czy dodanie przez Erę nowego akapitu do paragrafów regulaminu, jest zmianą, która pozwala na zerwanie umowy z operatorem bez konieczności płacenia kary umownej, np. za zakup aparatu w cenie promocyjnej. Era uważa bowiem, że zmiana, o której informuje w rozsyłanych listach nie jest podstawą do zerwania umowy.

Innego zdania jest UKE. Urząd uważa, że choć Era określa zmianę mianem "uzupełnienia zapisów to jest to po prostu zmiana regulaminu i jako taka umożliwia wypowiedzenie umowy. To nie pierwszy taki przypadek. Niedawno zmiana regulaminu neostrady umożliwiła klientom TP SA przejście do alternatywnych dostawców internetu, bez konieczności płacenia kar. Z tej możliwości skorzystało kilkadziesiąt tysięcy osób.

UKE poprosiło Erę o dopisanie do pism kierowanych do klientów imformacji o możliwości zerwania umowy. Jeżeli Era tego nie zrobi urząd rozważy nałożenie kary.

Rzecznik PTC w wypowiedzi dla "Gazety Wyborczej" podkreśla, że spółka nie zgadza się za stanowiskiem urzędu.

| UKE RADZI ABONENTOM |
| --- |
| Jeżeli Era pomimo jasno brzmiących przepisów będzie domagać się od abonenta zapłacenia kary za zerwanie umowy można wybrać dwie drogi: a) abonent może zapłacić kwotę kary umownej, a następnie dochodzić jej zwrotu od Spółki: - w ramach postępowania mediacyjnego prowadzonego przez Prezesa UKE na wniosek konsumenta* UWAGA!* Jeżeli jedna ze stron nie wyrazi zgody na polubowne zakończenie sporu Prezes UKE odstępuje od postępowania mediacyjnego; - przed stałym polubownym sądem konsumenckim przy Prezesie UKE** UWAGA! Jeżeli jedna ze stron nie wyrazi zgody na polubowne zakończenie sporu odstępuje się od rozpatrzenia sporu; - w postępowaniu sądowym przed sądem cywilnym. **b) Abonent może uchylić się od zapłaty kary. PTC Sp. z o.o. będzie wówczas mogła wystąpić do sądu cywilnego z roszczeniem o zapłatę dochodzonej kwoty kary. UKE przypomina, że w przypadku sporu konsumenta z operatorem, który nie wyraził zgody na mediację lub sąd polubowny, konsument może uzyskać pomoc prawną w organizacjach konsumenckich
lub u Powiatowego Rzecznika Konsumentów. |

wiadomości
gospodarka
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)