Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na
Redakcja money.pl
|
aktualizacja

O to najczęściej pytają Ukraińcy i osoby, które chcą im pomóc. Eksperci odpowiadają

Podziel się:

Sprawy związane z dokumentami, pracą, przepisami polskiego prawa, podatkami, a nawet ze zwierzętami pojawiają się wśród serii pytań, na które odpowiadają eksperci jednej z największych firm doradczych. Poniżej prezentujemy listę tych, które padają najczęściej oraz odpowiedzi udzielane w trakcie telefonicznych rozmów z konsultantami PwC. Listę publikujemy w języku polskim oraz ukraińskim wraz z dodatkowymi przydatnymi informacjami.

O to najczęściej pytają Ukraińcy i osoby, które chcą im pomóc. Eksperci odpowiadają
Prezentujemy najczęściej zadawane pytania ukraińskich uchodźców i osób, które próbują im pomóc (PAP, PAP/Wojtek Jargiło, Wojtek Jargi�o)

Ponad 120 osób codziennie kontaktuje się z ekspertami PwC - jednej z największych firm doradczych na świecie, która uruchomiła specjalną infolinię.

- W większości dzwonią do nas Ukraińcy. Około 10 proc. rozmówców to Polacy - najczęściej dzwoniący w imieniu Ukraińców. Pytania w większości dotyczą kwestii rejestracji pobytu w Polsce oraz możliwości pracy w Polsce; wiele pytań dotyczy też specustawy i rozwiązań w niej zawartych. Są także pytania dotyczące legalizacji pobytu w sytuacji, gdy osoba przybywająca do Polski przekroczyła [ukraińskie - przyp. red.] granice nie z Polski, ale z innym państwem unijnym - np. ze Słowacją. Zdarzają się także telefony od obywateli państw trzecich nieobjętych specustawą [np. Białorusi, Rosji] przekraczających granice UA-PL - w kwestii legalizacji pobytu - mówi money.pl Piotr Wiewiórka, partner w dziale podatkowo-prawnym PwC.

Poniżej prezentujemy pytania wraz z odpowiedziami, które padają podczas rozmów konsultantami dyżurującymi pod numerem telefonu 519 062 999.

Jak wjechać do Polski?

Wjazd do Polski może nastąpić poprzez jedno z przejść granicznych. Obecnie na każdym przejściu granicznym odbywa się ruch samochodowy oraz pieszy. Listę przejść granicznych oraz czas oczekiwania można sprawdzić na tej stronie.

Jaki jest czas oczekiwania na granicach?

Czas oczekiwania jest różny w zależności od przejścia, w niektórych miejscach może on przekroczyć nawet 60 godzin. Aktualne informacje o sytuacji na przejściach granicznych można znaleźć na tej stronie, a informacje o sytuacji na przejściach granicznych - na stronie ukraińskiej Służby Granicznej.

Na jakiej podstawie mogę wjechać do Polski?

Do Polski możesz wjechać na podstawie:

 • ruchu bezwizowego - konieczne jest posiadania paszportu biometrycznego,
 • wizy krajowej (typ D) lub wizy Schengen (typ C);
 • wizy typu D lub typu C wydanej przez inne państwo Schengen;
 • dokumentu pobytowego (karta pobytu) wydanego przez inne państwo Schengen;
 • posiadanego zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE wraz z ważną kartą pobytu;
 • wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, złożonego na polskim przejściu granicznym;
 • zgody komendanta Straży Granicznej, udzielonej podczas przekraczania granicy, uprawnia ona do pobytu na terenie Polski do 15 dni - to najczęściej spotykana podstawa wjazdu, w przypadku braku paszportu;
 • biometrycznego lub innych dokumentów uprawniających do wjazdu.;
 • biometrycznego lub innych dokumentów uprawniających do wjazdu.

Obecnie każdy obywatel Ukrainy, który będzie chciał przekroczyć polską granicę, zostanie wpuszczony. Dodatkowo niezależnie od tego, czy okres pobytu w strefie Schengen oraz w Polsce zostanie przekroczony, czy też będzie upływać ważność wizy, będą mogli pozostać w Polsce. W najbliższych dniach nie będzie konieczności składania żadnych wniosków w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców, urzędach wojewódzkich czy placówkach Straży Granicznej. Niedługo ma się pojawić komunikat w tym zakresie.

Jakie dokumenty powinienem mieć na granicy?

Przydatne są wszystkie dokumenty potwierdzające tożsamość jak paszport wewnętrzny, paszport biometryczny, dowód osobisty, prawo jazdy, dokumenty potwierdzające ubezpieczenie społeczne. W przypadku dzieci nieposiadających ważnego dokumentu podróży warto mieć akt urodzenia czy dowód osobisty.

Czy mogę przekroczyć granicę na podstawie innych dokumentów niż paszport?

Tak, przydatne są wszystkie dokumenty potwierdzające tożsamość, jak dowód osobisty czy prawo jazdy. W przypadku dzieci nieposiadających ważnego dokumentu podróży warto mieć akt urodzenia czy dowód osobisty. Więcej informacji tutaj.

Czy mogę przekroczyć granicę bez żadnego dokumentu?

Tak, obecnie każdy obywatel Ukrainy, który będzie chciał przekroczyć polską granicę, zostanie wpuszczony.

Czy muszę ubiegać się o status uchodźcy?

Nie, to zależy od Twojej indywidualnej sytuacji. Na przykład wjazd w ruchu bezwizowym pozwala na pobyt do 90 dni. W tym czasie możesz złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt np. w związku z pobytem z rodziną.

Dostałem zgodę na wjazd na 15 dni - co dalej?

Osoby, które otrzymały zgodę na wjazd na podstawie zgody komendanta Straży Granicznej, mogą przebywać w Polsce przez 15 dni. Jeżeli wjechałeś bez paszportu, zalecamy, aby niezwłocznie skontaktować się z Ambasadą Ukrainy w celu potwierdzenia tożsamości oraz uzyskania paszportu.

Zalecamy także, aby wstrzymać się z podejmowaniem formalnych działań dotyczących zalegalizowania pobytu w Polsce do momentu wejścia nowych przepisów. Na chwilę obecną jednym z rozwiązań może być złożenie wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce, które pozwoli na kontynuowanie legalnego pobytu do czasu rozpatrzenia wniosku, ale nowe przepisy mają się ukazać w przeciągu kilku dni.

Osoby przekraczające granice mają także możliwość ubiegać się o status uchodźcy - funkcjonariusze Straży Granicznej przyjmują wnioski cudzoziemców na granicy (obecnie może być to utrudnione) oraz w innych placówkach w Polsce.

Czy muszę się udać do punktu recepcyjnego?

Jeżeli nie masz zapewnionego miejsca pobytu w Polsce, możesz udać się do najbliższego punktu recepcyjnego. W punkcie recepcyjnym:

 • otrzymasz więcej informacji na temat pobytu w Polsce;
 • zostanie ci zapewnione tymczasowe zakwaterowanie w Polsce;
 • otrzymasz ciepły posiłek, napój, podstawową opiekę medyczną oraz miejsce na odpoczynek.

Jeśli masz dokumenty wjazdowe, czyli np. paszport i masz już zorganizowany pobyt, miejsce noclegu i zapewnioną pomoc w Polsce np. ze strony znajomych lub rodziny nie musisz korzystać z punktów recepcyjnych.

Aktualne adresy punktów recepcyjnych znajdują się tu.

Wjechałem do Polski bez dokumentu. Czy będę musiał się udać do ośrodka, czy mogę zatrzymać się gdzie indziej, jeżeli mam taką możliwość?

Nie ma konieczności udawania się do ośrodka. Zgodnie z informacjami, które do nas docierają, co do zasady wjazd do Polski jest możliwy w takim przypadku na podstawie zgody komendanta na 15 dni. Po wjeździe osoba może zdecydować jaką drogę legalizacji wybiera (m.in. złożenie wniosku o status uchodźcy). W takim przypadku cudzoziemiec może zdecydować, czy chce przebywać w ośrodku, czy w inny sposób zapewnionym miejscu zamieszkania.

Czy obowiązuje mnie kwarantanna?

Od 25 lutego br. wszystkie osoby przekraczające odcinek granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Ukrainą w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa są zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny. Nie ma również obowiązku przestawiania negatywnego wyniku testu na COVID-19.

Jak wygląda procedura uchodźcza?

O ochronę międzynarodową należy wnioskować do właściwego organu Straży Granicznej. Małoletnie dzieci, czy małżonek wnioskodawcy również muszą być obecne podczas składania wniosku.

Wniosek można złożyć m.in. w trakcie wjazdu na terytorium RP podczas kontroli granicznej (obecnie utrudnione) lub podczas pobytu w Polsce w dowolnym oddziale, lub placówce Straży Granicznej.

Wniosek składa się na odpowiednim formularzu. Częścią procedury jest przesłuchanie.

Po złożeniu wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, jako osoba wnioskująca będziesz zobowiązany przekazać swój dokument podróży (m.in. paszport, dowód osobisty) organowi Straży Granicznej, który przyjął zgłoszenie. Organ Straży Granicznej przekaże Twoje dokumenty podróży do depozytu Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Dokumenty te zostaną Ci zwrócone najwcześniej w dniu, w którym decyzja kończąca postępowanie w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej stała się ostateczna. W zamian za zdeponowane dokumenty, w terminie do 3 dni, otrzymasz tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca. Zaświadczenie to potwierdza Twoją tożsamość i uprawnia cię do pobytu w Polsce do czasu wydania ostatecznej decyzji w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej. Zaświadczenie tożsamości wydane rodzicom obejmuje także ich małoletnie dzieci, w których imieniu został złożony wniosek.

Po złożeniu wniosku zostaniesz skierowany do państwowego ośrodka recepcyjnego, w którym przejdziesz badania lekarskie i w którym możesz złożyć wniosek o przyznanie pomocy socjalnej. W ośrodku recepcyjnym możesz otrzymać skierowanie do otwartego ośrodka dla cudzoziemców, w którym zostanie Ci zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie. Pobyt w tym ośrodku nie jest obowiązkowy.

Postępowanie o przyznanie ochrony międzynarodowej powinno trwać do 6 miesięcy, jednakże średni czas oczekiwania na wydanie decyzji wynosi ok. 14,5 miesiąca.

Bardzo ważne - w ciągu pierwszych 6 miesięcy od rozpoczęcia procedury o przyznanie ochrony międzynarodowej nie możesz legalnie podjąć pracy.

Bardzo ważne - w przypadku rozpoczęcia procedury przyznania ochrony międzynarodowej nie możesz opuszczać Polski do czasu zakończenia postępowania.

Kiedy mogę zacząć pracę?

Obecnie prawo do pracy w Polsce zależne jest od statusu pobytowego danej osoby.

Na chwilę obecną obywatele Ukrainy, którzy wjechali do Polski na podstawie wizy lub paszportu (w ruchu bezwizowym), muszą posiadać jeden z dwóch dokumentów tj.:

 • oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi - wydawane na maksymalny okres do 24 miesięcy;
 • zezwolenie na pracę - wydawane na maksymalny okres do 3 lat.

Oba te dokumenty muszą być uzyskane przez pracodawcę, nie pracownika. Uzyskany dokument zawsze dotyczy konkretnego pracodawcy oraz stanowiska – w celu zmiany pracy konieczne jest uzyskanie nowego zezwolenia lub oświadczenia. Czas oczekiwania na wydanie: uzyskanie zezwolenia na pracę - od 1 do 2 miesięcy; uzyskanie oświadczenia o powierzeniu pracy – od 1 do 3 tygodni.

Oferty pracy (także w języku ukraińskim) znaleźć można m.in. na rządowym portalu.

Obywatele Ukrainy, którzy posiadają status uchodźcy, mogą pracować bez zezwolenia. Konieczne jest jednak przedstawienie dokumentu potwierdzającego status uchodźcy.

Obywatele Ukrainy, którzy ubiegają się o status uchodźcy (ale jeszcze nie został on im nadany) – co do zasady nie mogą w Polsce pracować. Jeżeli jednak postępowanie trwa dłużej niż 6 miesięcy, mogą oni uzyskać specjalne zaświadczenie uprawniające do wykonywania pracy.

Ważne – obecnie rząd pracuje nad nowymi przepisami, które mają ułatwić zatrudnianie uchodźców.

Czy mogę wyjechać dalej do innych krajów UE?

Co do zasady, obywatele Ukrainy posiadający paszporty biometryczne w ramach ruchu bezwizowego mogą przebywać do 90 dni w państwach strefy Schengen. Okres pobytu liczony jest od dnia wjazdu na terytorium Polski. Możliwość przedłużenia pobytu należy analizować zgodnie z przepisami krajów, do których cudzoziemcy wjeżdżają.

W przypadku wjazdu do Polski na podstawie innych dokumentów (lub ich braku), wyjazd do innego kraju Schengen lub UE zależy od procedur wjazdowych danego państwa. W tym zakresie wspierają konsulaty oraz ambasady poszczególnych krajów i z nimi najlepiej się skontaktować.

W przypadku rozpoczęcia procedury przyznania ochrony międzynarodowej nie możesz opuszczać Polski do czasu zakończenia postępowania.

Czy obywatele innych krajów przybywający z Ukrainy zostaną wpuszczeni do Polski?

Tak. Jeżeli uciekasz przed konfliktem zbrojnym na Ukrainie, zostaniesz wpuszczony do Polski.

Po przekroczeniu granicy Polski, jeśli chcesz udać się do innego kraju, a nie posiadasz dokumentów umożliwiających wjazd (tj. wizy, karty pobytu itp.), powinieneś skonsultować się z ambasadą tego kraju, do którego zmierzasz.

Czy mogę wjechać ze zwierzęciem? Jakich dokumentów potrzebuję?

Obywatele Ukrainy mogą wjeżdżać na terytorium Polski ze swoimi zwierzętami. Psy, koty i fretki co do zasady powinny posiadać chip i dowód szczepienia przeciwko wściekliźnie. Z uwagi na sytuację mogą wjechać bez chipa i dodatkowych dokumentów, ale wymagane będzie wypełnienie stosownego oświadczenia na granicy. Zwierzę może zostać poddane izolacji, zachipowane i zaszczepione w Polsce. Więcej informacji można uzyskać tu.

Czy lepiej wnioskować o oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy, czy zezwolenie na pracę?

Na ten moment zarejestrowanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy przewidziane m.in. dla obywateli Ukrainy trwa krócej niż uzyskanie zezwolenia na pracę (2-3 tygodnie kontra kilka miesięcy). Obecnie oświadczenie można zarejestrować na 2 lata. Pozwoli to wykonywać pracę, a w międzyczasie można ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Niezależnie od powyższego, czekamy obecnie na specustawę, która może wprowadzić uproszczoną formę legalizacji pracy (np. tylko poprzez notyfikację do urzędu pracy o zatrudnieniu obywatela Ukrainy). Szczegóły nie są jeszcze opublikowane.

Czy dzieci mogą uczęszczać do szkół i przedszkoli? Jak je zapisać?

Dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym mają prawo do kontynuowania swojej edukacji na terytorium RP. Dzieci będące obywatelami Ukrainy mogą korzystać z nauki i opieki na takich samych warunkach jak polscy uczniowie. Wystarczy, że rodzice zgłoszą się do danej placówki i wypełnią stosowne dokumenty. W sytuacji, gdy dana szkoła nie będzie dysponowała miejscem dla ukraińskiego ucznia, gmina skieruje go do innej placówki na swoim terenie. Szczegółowe zasady znajdują się na tej stronie.

Gdzie szukać pracy?

Obywatel Ukrainy może zgłosić się do Powiatowego Urzędu Pracy lub Urzędu Wojewódzkiego w celu uzyskania bezpłatnej pomocy w poszukiwaniu pracy. Może również skorzystać z poradnictwa zawodowego. Uzyskanie pomocy możliwe jest przez bezpośrednią wizytę w urzędzie pracy lub poprzez kontakt telefoniczny z urzędem pracy, lub Infolinią "Zielona Linia" – tel. 1952. Warto również zapoznać się z informacjami o poszukiwaniu pracy na stronie Publicznych Służb Zatrudnienia w wersji językowej dla obywateli Ukrainy. Szczegółowe informacje dostępne na tej stronie.

Poniżej najczęściej pojawiające się pytania i odpowiedzi w języku ukraińskim

Чи потрібно подавати заяву на отримання статусу біженця?

Ні, це залежить від вашої індивідуальної ситуації. Наприклад, в'їзд у безвізовому режимі дозволяє перебувати до 90 днів. Протягом цього часу ви можете подати заяву на отримання дозволу на проживання.

Я отримав дозвіл на в’їзд на 15 днів – що далі?

Особи, які отримали дозвіл на в’їзд на підставі згоди начальника прикордонної служби, можуть перебувати на території Польщі протягом 15 днів. Якщо ви в’їхали без паспорта, рекомендуємо негайно звернутися до посольства України, щоб підтвердити свою особу та отримати паспорт.

Ми також рекомендуємо вам утриматися від офіційних кроків щодо легалізації вашого перебування в Польщі, доки нові правила не набудуть чинності. Наразі одним із рішень може бути подання заяви на тимчасове проживання в Польщі, що дозволить продовжити легальне перебування до розгляду заяви, але нові правила мають бути опубліковані вже протягом кількох днів.

Особи, які перетинають кордон, також мають можливість подати заяву на отримання статусу біженця – співробітники прикордонної служби приймають заяви від іноземців на кордоні (наразі цей процес може бути ускладненим) та в інших установах Польщі.

Чи потрібно мені йти до рецепційного центру?

Якщо у вас немає гарантованого місця перебування в Польщі, ви можете звернутися до найближчого рецепційного центру(пункту прийому). У рецепційному центрі:

 • ви отримаєте більше інформації про своє перебування в Польщі,
 • вам буде надано тимчасове житло в Польщі,
 • ви отримаєте гарячу їжу, напої, базову медичну допомогу та місце для відпочинку.

Якщо у вас є документи, наприклад паспорт, і ви вже маєте місце проживання та допомогу в Польщі, наприклад, від друзів чи родини, вам не потрібно користуватися рецепційними центрами.

Актуальні адреси рецепційних центрів: https://www.gov.pl/web/granica/punkty-recepcyjne

Я в’їхав до Польщі без документів – чи доведеться мені їхати в центр для іноземців, чи я можу залишитися в іншому місці, якщо буде така можливість?

Не обов’язково йти до центру для іноземців. Згідно з наявною у нас інформацією в’їзд до Польщі в такому випадку загалом можливий за згодою начальника прикордонної служби на 15 днів. Після в’їзду особа може вирішити, який спосіб легалізації вона обере (наприклад, подати заяву на отримання статусу біженця). У цьому випадку іноземець може вирішити чи хоче він залишитися в центрі, чи в іншому місці проживання.

Чи повинен я бути на карантині?

З 25 лютого 2022 року усі особи, які перетинають кордон Польщі з Україною через збройний конфлікт на території цієї держави, звільняються від обов’язку бути на карантині. Також не потрібно робити Covid тест.

Що таке процедура надання притулку?

Ви повинні звернутися за міжнародним захистом до компетентного органу прикордонної служби. Під час подачі заяви також повинні бути присутні неповнолітні діти та дружина/чоловік заявника.

Заяву можна подати при в'їзді на територію Республіки Польща під час прикордонного контролю (наразі ускладнено) або під час перебування в Польщі в будь-якому відділенні чи підрозділі Прикордонної служби.

Заява подається за відповідною формою.

Частиною процедури є співбесіда.

Після подання заяви про міжнародний захист ви, як заявник, зобов’язані передати свій проїзний документ (наприклад, паспорт, посвідчення особи) органу прикордонної служби, який прийняв заяву. Прикордонна служба передасть ваші проїзні документи на зберігання керівнику Управління у справах іноземців. Ці документи будуть повернуті вам не раніше, ніж у день, коли рішення про закінчення процедури надання міжнародного захисту стане остаточним. В обмін на здані документи ви отримаєте тимчасове посвідчення особи іноземця протягом 3 днів. Це посвідчення підтверджує вашу особу та дає право залишатися в Польщі до винесення остаточного рішення про надання міжнародного захисту. Свідоцтво для посвідчення особи, що видається батькам, також стосується їх неповнолітніх дітей, від імені яких подано заяву.

Після подачі заяви вас направлять у державний приймальний пункт, де ви пройдете медичний огляд та зможете подати заяву на соціальну допомогу. У цьому пункті ви можете отримати направлення до відкритого центру для іноземців, де вам нададуть проживання та харчування. Перебування в цьому центрі необов’язкове.

Процедура надання міжнародного захисту має тривати до 6 місяців, однак середній час очікування на винесення рішення становить приблизно 14,5 місяців.

Дуже важливо – у перші 6 місяців з моменту початку процедури надання міжнародного захисту ви не можете легально працювати.

Дуже важливо – якщо ви починаєте процедуру надання міжнародного захисту, ви не можете покинути Польщу до закінчення процедури.

Коли я зможу почати працювати?

На даний момент право на роботу в Польщі залежить від статусу проживання даної особи.

Зараз громадяни України, які в’їхали до Польщі на підставі візи або паспорта (у безвізовому режимі), повинні мати при собі один із двох документів, а саме:

 • Декларація про намір доручити роботу іноземцю (Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi) - видається на максимальний термін до 24 місяців..
 • Дозвіл на роботу (Zezwolenie na pracę) - видається на максимальний термін до 3 років..

Ці документи завжди стосуються конкретного роботодавця та посади – щоб змінити роботу, необхідно отримати новий дозвіл чи декларацію. Час очікування видачі: дозволу на роботу - від 1 до 2 місяців; отримання декларації про доручення роботи - від 1 до 3 тижнів.

Пропозиції роботи можна знайти тут: https://oferty.praca.gov.pl/portal/index.cbop

Громадяни України, які мають статус біженця, можуть працювати без дозволу. Проте необхідно пред’явити документ, що підтверджує статус біженця.

Громадяни України, які подають заяву на отримання статусу біженця (але ще не отримали статус біженця), як правило, не можуть працювати в Польщі. Однак, якщо розгляд триває більше 6 місяців, вони можуть отримати спеціальний сертифікат, що дозволяє їм працювати.

Важливо – наразі уряд працює над новими правилами для полегшення працевлаштування біженців.

Чи можу я поїхати далі в інші країни ЄС?

Як правило, громадяни України, які мають біометричні паспорти за безвізовим режимом, можуть перебувати в країнах Шенгену до 90 днів. Термін перебування відраховується з дня в’їзду на територію Польщі. Можливість продовження перебування має бути проаналізовано відповідно до правил країн, до яких в'їжджають іноземці.

У разі в’їзду до Польщі на підставі інших документів (або їх відсутності), виїзд до іншої країни Шенгену / ЄС залежить від процедур в’їзду даної країни. У цьому плані їх підтримують консульства/посольства окремих країн, краще звернутись до них.

Якщо розпочалася процедура надання міжнародного захисту, ви не можете покинути Польщу до закінчення процедури.

Чи будуть допущені в Польщу громадяни інших країн, які приїжджають з України?

Так. Якщо ви перетинаєте кордон через збройний конфлікт в Україні, вас допустять в Польщу.

Після перетину польського кордону, якщо ви хочете поїхати в іншу країну, і у вас немає в’їзних документів, наприклад візи, карти на проживання тощо, вам слід звернутися до посольства країни, куди ви збираєтеся.

Чи можуть діти відвідувати школи та дитсадки?

Діти шкільного та дошкільного віку мають право продовжити навчання на території Польщі. Діти, які є громадянами України, можуть навчатись на тих самих умовах, що й польські учні. Батькам достатньо з’явитися в заклад і заповнити відповідні документи. У ситуації, коли в даній школі не буде місця для українського учня, комуна відправить його до іншого закладу свого району. Детальні правила можна знайти за посиланням: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zasady-przyjmowania-cudzoziemcow-do-polskich-szkol-w-kontekscie-obecnej-sytuacji-na-ukrainie

Де шукати роботу?

Громадянин України може звернутися до повітового бюро праці чи воєводського управління для отримання безкоштовної допомоги у пошуку роботи. Він також може скористатися консультацією. Отримати допомогу можна, звернувшись безпосередньо до служби зайнятості чи на гарячу лінію «Зелена лінія» - тел. 19524, а також ознайомившись з інформацією про пошук роботи на сайті Державної служби зайнятості для громадян України https://lang-psz.praca.gov.pl/uk/.

Детальна інформація доступна за посиланням: https://www.gov.pl/web/rodzina/rynek-pracy---pomoc-dla-obywateli-ukrainy

Чи можу я привести свого домашнього улюбленця? Які документи мені потрібні?

Громадяни України можуть в'їжджати на територію Польщі з тваринами. Собаки, кішки і фретки (тхори домашні), як правило, повинні мати чіп і вакцинацію проти сказу. У зв'язку з ситуацією, вони можуть в'їхати без чіпа і додаткових документів, але потрібно заповнити відповідну заяву на кордоні. Тварина може бути ізольована і щеплена в Польщі. Більш детальну інформацію можна отримати за посиланням:

https://www.wetgiw.gov.pl/main/aktualnosci/Tymczasowa-procedura-przemieszczania-zwierzat-towarzyszacych-z-terytorium-Ukrainy-na-teren-Polski-przez-osoby-nie-posiadajace-kompletu-dokumentow-weterynaryjnych-dla-psow-kotow-i-fretek/idn:1999

Краще подавати заяву про доручення роботи (oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy) чи заяву про дозвіл на роботу (zezwolenie na pracę)?

На даний момент реєстрація заяви про доручення виконання роботи передбачене, зокрема, для громадян України, займає менше часу, ніж отримання дозволу на роботу (2-3 тижні проти кількох місяців). Таку заяву про доручення виконання роботи можна зареєструвати на термін 2 роки. Це дозволить вам виконувати роботу, а тим часом ви можете подати заяву на отримання дозволу на тимчасове проживання та роботу. Не дивлячись на це, наразі ми чекаємо спеціального закону, який може запровадити спрощену форму легалізації роботи (наприклад, лише шляхом повідомлення служби зайнятості про працевлаштування громадянина України). Деталі ще не опубліковані.

Чи варто чекати спеціального закону?

Це залежить від того чи охопить він його чи ні - на даний момент планується, що спецзакон буде стосуватися лише громадян України та їх сімей.

На даний момент проект спеціального закону стосується громадян України, які ПРЯМО з України прибули на територію Польщі з 24 лютого, та подружжя з іншим громадянством.

ПРИМІТКА: не поширюється на людей, які прибули через іншу шенгенську країну.

Перебування буде вважатися законним, якщо: вони в'їхали на законних підставах та ЗАЯВЛЯЮТЬ про свій намір залишитися в Польщі. Є сумніви, чи поширюватиметься цей акт на осіб, які в’їхали за згодою командира на 15 днів (можливо, можна буде застосувати інше рішення).

Ці положення не можуть застосовуватися, якщо хтось подав заяву про надання статусу біженця, натомість вони застосовуватися, якщо хтось звернувся за тимчасовим захистом.

В’їзд до Польщі необхідно зареєструвати (наприклад, поставити штамп у паспорті), якщо він не був зареєстрований на кордоні, його можна зареєструвати протягом 60 днів у головнокомандувача прикордонної служби.

ПРИМІТКА: ВИЇЗД на термін більше 1 місяця позбавить вас права на перебування на протягом 18 місяців.

Можливість роботи:

громадяни України, які легально проживають у Польщі, матимуть право працювати в Польщі. Умовою прийняття на роботу є подання роботодавцем відповідного повідомлення до повітової служби праці про прийняття іноземця на роботу протягом 14 днів. Це має зробити роботодавець.

Українці, перебування яких у Польщі буде легалізовано за спеціальним актом, можуть здійснювати та вести підприємницьку діяльність у Польщі на тих самих умовах, що й громадяни Польщі. Умовою є отримання такою особою номера PESEL.

Продовження дії інших документів

Якщо вони закінчуються після 24 лютого, наступні документи подовжуються на 18 місяців:

 • Національна віза (не дає права перетинати кордон)
 • Тимчасове перебування (не передбачає/ не замінює картку на проживання)

Також подовжуються на 18 місяців:

 • карти проживання, польські документи, що посвідчують особу, дозвіл на толерантне перебування (нові документи не видаються, карта не дає права перетинати кордон)

Термін перебування є законним протягом 18 місяців для осіб, які перебувають у Польщі з такими документами:

 • Шенгенська віза (польська та іноземна)
 • Дозвіл на проживання іншої країни
 • Безвізовий режим
 • Згода командира на в'їзд на 15 днів

питання про відвід заяви про надання статусу біженця:

депутати уточнили в поправках до закону, що з моменту, коли хтось відкличе заяву про захист біженця або декларацію про його складання, почнуть йому прислуговувати права такі, як і іншим громадянам України, перебування яких визнано законним за правилами спецпроєкту закону

Zobacz także: Złoty będzie umocniony? Ekspert: Nie jest tak, że NBP jest bezbronny
Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl