Notowania

służba zdrowia
22.10.2008 07:00

Reforma przeszła przez Sejm. Czas na weto

Sejm uchwalił pakiet sześciu ustaw zdrowotnych autorstwa PO.

Podziel się
Dodaj komentarz
(PAP/EPA)

Sejm uchwalił we wtorek pakiet sześciu ustaw zdrowotnych autorstwa PO. Zakładają one m.in. obligatoryjne przekształcenie zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe.

Uchwalone zostały ustawy: o zoz-ach, o ochronie praw pacjenta i o Rzeczniku Praw Pacjenta, o akredytacji w ochronie zdrowia, o konsultantach krajowych i wojewódzkich w ochronie zdrowia, oraz o pracownikach zakładów opieki zdrowotnej. Sejm uchwalił także ustawę wprowadzającą reformę. Teraz ustawy trafią do Senatu.

W ocenie posłów PO, a także rządu, ustawy zreformują polską służbę zdrowia, przyczynią się do skrócenia czasu oczekiwania na świadczenia medyczne oraz poprawią ich jakość.

Z kolei posłowie opozycji uważają, że doprowadzą one do prywatyzacji szpitali i ograniczą dostęp do opieki medycznej dla osób niezamożnych. Podobnego zdania jest prezydentLech Kaczyński, który chce referendum w sprawie reformy.

Sejm za komercjalizacją

Ustawę o zoz-ach, wzbudzającą najwięcej kontrowersji, poparło 197 posłów PO, 28 posłów PSL oraz 6 posłów niezrzeszonych. Przeciw opowiedziało się 149 posłów PiS, 30 posłów Lewicy, 8 posłów koła SdPl-NL, 3 posłów koła DKP i jeden poseł niezrzeszony.

Zgodnie z ustawą, zoz-y będą obligatoryjnie przekształcane w spółki kapitałowe działające w oparciu o prawo handlowe (ma to nastąpić do stycznia 2011 roku). Samorządy otrzymają 100 proc. kapitału zakładowego, którym będą mogły dysponować. To one będą podejmować decyzje o ewentualnej sprzedaży udziałów. Taki zapis daje samorządom możliwość całkowitego wyzbycia się kapitału zoz- ów, ale także zachowania całości lub większości udziałów.

Sejm poparł poprawkę zakładającą, że spółki zarządzające zoz otrzymają ich nieruchomości tylko w dzierżawę. Taką zmianę do projektu ustawy wprowadzającej reformę służby zdrowia zgłosił klub Lewicy.

W ocenie posłów, to rozwiązanie uniemożliwi likwidację spółek prowadzących zoz-y, w celu sprzedaży ich nieruchomości. Według pierwotnych zapisów, spółki mogły otrzymywać je na własność. Teraz ich własnością będą jedynie ruchomości (m.in. sprzęt medyczny).

Inna z poprawek przyjętych przez Sejm daje możliwość przeprowadzenia lokalnego referendum w przypadku zamiaru rozwiązania szpitala-spółki.Poparto także inną poprawkę Lewicy zakładającą, że zoz nie może odmówić udzielenia świadczenia medycznego osobie, która potrzebuje natychmiastowej pomocy ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.

Posłowie opozycji argumentowali, że _ jest to niezbędne minimum bezpieczeństwa, jakie powinni mieć zagwarantowane pacjenci _.

Sejm nie zgodził się na przyjęcie poprawki Lewicy do ustawy wprowadzającej reformę, zgodnie z którą, pracownicy mogliby otrzymywać akcje stanowiące 15 proc. kapitału zakładowego spółki. Posłowie przyjęli natomiast autopoprawkę PO wycofującą zwolnienie spółek prowadzących zoz-y z podatku dochodowego do 31 grudnia 2010 r.

* **ZOBACZ TAKŻE:**
* [ Sejm zgadza się na komercjalizację. "Hańba!" ]( http://news.money.pl/artykul/sejm;zgadza;sie;na;komercjalizacje;hanba,116,0,378996.html )
* [ **Zdrowotny maraton trwa. PiS przegrywa głosowania ** ]( http://news.money.pl/artykul/zdrowotny;maraton;trwa;pis;przegrywa;glosowania,109,0,378989.html )
* **[ Sejm za obowiązkową komercjalizacją szpitali ]( http://news.money.pl/artykul/sejm;za;obowiazkowa;komercjalizacja;szpitali,84,0,378964.html ) **
* **[ PO przegrywa bój o szpitale. Lewica przeciw reformie ]( http://news.money.pl/artykul/po;przegrywa;boj;o;szpitale;lewica;przeciw;reformie,53,0,378933.html )**

Rzecznik zadba o prawa pacjentów

W ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zebrano najważniejsze prawa i obowiązki pacjenta. Obok oczywistych praw do udzielenia świadczenia w stanie nagłego zagrożenia zdrowia czy porodu, zapisano też prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających aktualnej wiedzy medycznej, a w sytuacji ograniczonego do nich dostępu do _ rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń _.

Zgodnie z ustawą, pacjent ma też prawo żądać, aby udzielający mu świadczeń lekarz zasięgnął opinii innej osoby wykonującej zawód medyczny lub zwołał konsylium lekarskie (ustawa pozwala jednak lekarzowi odmówić, jeśli uzna żądanie za _ oczywiście bezzasadne _).

Jedną z najistotniejszych zmian (w stosunku do pierwotnego projektu) jest to, iż Rzecznika Praw Pacjenta powołuje na pięcioletnią kadencję premier, a nie - jak proponowano najpierw - Sejm za zgodą Senatu. Rzecznik miałby być powoływany spośród osób _ wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru _.

* **ZOBACZ TAKŻE: **
* **[ PO: SLD dało słowo, że poprze reformę ]( http://news.money.pl/artykul/po;sld;dalo;slowo;ze;poprze;reformy,6,0,378886.html ) **
* [ Pakiet ustaw zdrowotnych: Dziś głosowania w Sejmie ]( http://news.money.pl/artykul/pakiet;ustaw;zdrowotnych;dzis;glosowania;w;sejmie,192,0,378816.html )
* [ Prezydent spotka się z Religą i Balickim ]( http://news.money.pl/artykul/prezydent;spotka;sie;z;religa;i;balickim,175,0,378799.html )
* [ Wiadomości z kraju i ze świata na Twojej stronie internetowej ]( http://www.money.pl/webmaster/do_pobrania/artykuly/ )

Nowe regulacje w sprawie czasu pracy

Uchwalając ustawę o pracownikach zoz-ów, posłowie opowiedzieli się za zrównaniem czasu ich pracy, a tym samym wydłużeniem czasu pracy m.in. radiologów, patomorfologów, pracowników prosektoriów i medycyny sądowej, którzy do tej pory pracowali 5 godzin dziennie.

W myśl ustawy czas pracy pracowników zoz-ów nie może przekraczać 7 godz. 35 min dziennie, a w przypadku pracowników technicznych, obsługi, gospodarczych i administracyjnych - 8 godz. dziennie.

Posłowie przyjęli także poprawkę pozwalającą na wydłużenie czasu pełnienia dyżuru medycznego w nagłych okolicznościach, przy braku możliwości zapewnienia opieki pacjentom.

Posłowie zdecydowali, że przedłużenie dyżuru może nastąpić pod warunkiem udzielenia równoważnego okresu odpoczynku bezpośrednio po dyżurze, a jeśli to niemożliwe, nie później niż w czternastej dobie po naruszeniu wymaganego czasu odpoczynku.

Tagi: służba zdrowia, wiadomości, gospodarka, polityka, najważniejsze, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz