Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Zmiany w administracji do porawki

0
Podziel się

Projekty ustaw dających większą władzę samorządom wracają do komisji.

Zmiany w administracji do porawki
(PAP/Tomasz Gzell)
bDyOpWrp

Po zgłoszeniu w drugim czytaniu poprawek, do dalszych prac w komisji trafiły w środę projekty ustaw dotyczących przekazywania kompetencji z administracji wojewódzkiej do samorządu.

Są to: projekt ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz projekt ustawy związany ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie - tzw. ustawa kompetencyjna.

Sprawozdawca komisjiStanisław Wziątek(Lewica) podkreślił, że podczas prac w komisji największe kontrowersje wśród posłów wzbudził pomysł rządu, aby zlikwidować 34 delegatury urzędów wojewódzkich.

bDyOpWrr

Jak mówił, rząd po przeanalizowaniu argumentów zdecydował się na wykreślenie tych propozycji. _ To jest kompromis pokazujący dużą wolę znajdowania porozumienia _ - stwierdził Wziątek.

Zaznaczył, że podczas prac w komisji doprecyzowano przepisy dotyczące protokołów kontroli, relacji pomiędzy kontrolującym a podmiotem kontrolowanym, oraz ocen wynikających z kontroli.

Podczas prac w komisji po pierwszym czytaniu projektów zmieniono także datę wejścia w życie ustaw, zmieniając ją ze stycznia na kwiecień 2009 roku.

Z koleiWaldy Dzikowskiz PO (na zdjęciu) mówił, że po pracach w komisji wycofano pomysł o przekazaniu Ochotniczych Hufców Pracy w gestię samorządu wojewódzkiego. _ Pozostaną w strukturze takiej jaka jest obecnie _ - podkreślił.

bDyOpWrx

Zgodnie z rządowym projektem w kompetencjach samorządu województwa znajdą się natomiast ośrodki doradztwa rolniczego. Również Państwowa Inspekcja Sanitarna ma na poziomie województwa podlegać wojewodzie a na poziomie powiatu - staroście.

_ - Projekt przewiduje wzmocnienie pozycji wojewody jako reprezentanta Rady Ministrów w terenie _ - powiedział posełJózef Klim(PO).

Jak tłumaczył, polega to m.in: na przyjęciu koncepcji rządowej administracji zespolonej, której zwierzchnikiem jest wojewoda, możliwości wydawania przez niego w sytuacjach kryzysowych rozporządzeń, przepisów porządkowych.

Poseł mówił, że dobrym rozwiązaniem jest zawarcie w projekcie kryteriów jakie będzie musiał spełniać kandydat na wojewodę i wicewojewodę.

bDyOpWry

PosełJarosław Zieliński(PiS) ocenił natomiast, że w tych projektach nie ma niczego co wzmocniłoby powiaty, co - jak mówił - _ jest zadaniem niezwykle ważnym i potrzebnym _.

_ - Jeśli ustawy zostaną przyjęte w tym kształcie to nie nastąpi postęp w działaniach administracji, czy w lepszym podziale kompetencji _ - powiedział. _ Myślę, że nawet można powiedzieć, że nastąpi dalsze psucie administracji publicznej _ - dodał.

Jego zdaniem, w projekcie brakuje uregulowań co do procedur postępowania wojewody przy sprawowaniu kontroli nad organami samorządu terytorialnego.

Jedna z poprawek, którą złożyłaIzabela Kloc(PiS) dotyczyła podtrzymania obecnego statusu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, która jest niezależna od władzy w województwie, a organizacyjnie podlega ministrowi zdrowia.

bDyOpWrz

PosełWitold Gintowt-Dziewałtowski (Lewica) ocenił rządowy projekt ustawy kompetencyjnej jako _ nieidealny _, ale wprowadzający zmiany na lepsze.

Podkreślił, że w projekcie powinien znaleźć się zapis, o dużo większym udziale samorządów terytorialnych w dysponowaniu i dystrybucji środków unijnych. Jego zdaniem, obecnie wpływ samorządów na podział tych środków jest zbyt mały.

Klub PSL również opowiedział się za skierowaniem obydwu ustaw do dalszych prac.

bDyOpWrS
wiadomości
wiadmomości
KOMENTARZE
(0)