Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
samorząd
17.12.2008 17:39

Zmiany w administracji do porawki

Projekty ustaw dających większą władzę samorządom wracają do komisji.

Podziel się
Dodaj komentarz
(PAP/Tomasz Gzell)

Po zgłoszeniu w drugim czytaniu poprawek, do dalszych prac w komisji trafiły w środę projekty ustaw dotyczących przekazywania kompetencji z administracji wojewódzkiej do samorządu.

Są to: projekt ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz projekt ustawy związany ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie - tzw. ustawa kompetencyjna.

Sprawozdawca komisjiStanisław Wziątek(Lewica) podkreślił, że podczas prac w komisji największe kontrowersje wśród posłów wzbudził pomysł rządu, aby zlikwidować 34 delegatury urzędów wojewódzkich.

Jak mówił, rząd po przeanalizowaniu argumentów zdecydował się na wykreślenie tych propozycji. _ To jest kompromis pokazujący dużą wolę znajdowania porozumienia _ - stwierdził Wziątek.

Zaznaczył, że podczas prac w komisji doprecyzowano przepisy dotyczące protokołów kontroli, relacji pomiędzy kontrolującym a podmiotem kontrolowanym, oraz ocen wynikających z kontroli.

Podczas prac w komisji po pierwszym czytaniu projektów zmieniono także datę wejścia w życie ustaw, zmieniając ją ze stycznia na kwiecień 2009 roku.

Z koleiWaldy Dzikowskiz PO (na zdjęciu) mówił, że po pracach w komisji wycofano pomysł o przekazaniu Ochotniczych Hufców Pracy w gestię samorządu wojewódzkiego. _ Pozostaną w strukturze takiej jaka jest obecnie _ - podkreślił.

Zgodnie z rządowym projektem w kompetencjach samorządu województwa znajdą się natomiast ośrodki doradztwa rolniczego. Również Państwowa Inspekcja Sanitarna ma na poziomie województwa podlegać wojewodzie a na poziomie powiatu - staroście.

_ - Projekt przewiduje wzmocnienie pozycji wojewody jako reprezentanta Rady Ministrów w terenie _ - powiedział posełJózef Klim(PO).

Jak tłumaczył, polega to m.in: na przyjęciu koncepcji rządowej administracji zespolonej, której zwierzchnikiem jest wojewoda, możliwości wydawania przez niego w sytuacjach kryzysowych rozporządzeń, przepisów porządkowych.

Poseł mówił, że dobrym rozwiązaniem jest zawarcie w projekcie kryteriów jakie będzie musiał spełniać kandydat na wojewodę i wicewojewodę.

PosełJarosław Zieliński(PiS) ocenił natomiast, że w tych projektach nie ma niczego co wzmocniłoby powiaty, co - jak mówił - _ jest zadaniem niezwykle ważnym i potrzebnym _.

_ - Jeśli ustawy zostaną przyjęte w tym kształcie to nie nastąpi postęp w działaniach administracji, czy w lepszym podziale kompetencji _ - powiedział. _ Myślę, że nawet można powiedzieć, że nastąpi dalsze psucie administracji publicznej _ - dodał.

Jego zdaniem, w projekcie brakuje uregulowań co do procedur postępowania wojewody przy sprawowaniu kontroli nad organami samorządu terytorialnego.

Jedna z poprawek, którą złożyłaIzabela Kloc(PiS) dotyczyła podtrzymania obecnego statusu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, która jest niezależna od władzy w województwie, a organizacyjnie podlega ministrowi zdrowia.

PosełWitold Gintowt-Dziewałtowski (Lewica) ocenił rządowy projekt ustawy kompetencyjnej jako _ nieidealny _, ale wprowadzający zmiany na lepsze.

Podkreślił, że w projekcie powinien znaleźć się zapis, o dużo większym udziale samorządów terytorialnych w dysponowaniu i dystrybucji środków unijnych. Jego zdaniem, obecnie wpływ samorządów na podział tych środków jest zbyt mały.

Klub PSL również opowiedział się za skierowaniem obydwu ustaw do dalszych prac.

Tagi: samorząd, wiadomości, wiadmomości, gospodarka, polityka, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz