Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na
Andrzej Zwoliński
|

Budżet 2012: Mniej na schetynówki i sport, więcej na armię i prezydenta

0
Podziel się:

Państwo wyda w przyszłym roku aż o ponad 15 mld zł więcej niż obecnie. Będą też cięcia.

Budżet 2012: Mniej na schetynówki i sport, więcej na armię i prezydenta
(Reporter)

Na nowym budżecie najbardziej zyskają: armia, nauczyciele i emeryci. Niestety, o 5 mld zł więcej będzie nas kosztowała obsługa państwowych długów. Są też cięcia. Największe z nich dotkną unijnych projektów, wydatków na sport, rolników oraz lokalne drogi. Mimo iż wydatki na administrację spadną o około 170 mln zł, to jednak prezydent może liczyć na podwyżkę.

Rząd ujawnił szczegóły budżetu państwa na 2012 rok. W projekcie przyjętym w tym tygodniu przez rząd, dochody oszacowano na blisko 293,8 mld zł. Wydatki będą wyższe o 35 mld zł. Z Unii dostaniemy 72,5 mld zł, ale na unijne projekty i inwestycje współfinansowane przez Brukselę trzeba będzie wydać o ponad 4,5 mld zł więcej.

Nasze PKB ma urosnąć o 2,5 proc., inflacja sięgnie 2,8 proc., a średnia płaca w przyszłym roku ma podskoczyć o 1,1 proc. Wartość PKB przekroczy 1589 mld zł.

Podstawowe wskaźniki przyjęte przez rząd na najbliższe lata
Lata Wartość PKB Polski Wzrost PKB Stopa bezrobocia Inflacja Średnie wynagrodzenie (brutto)
źródło: Money.pl na podstawie danych Ministerstwa Finansów, *plan
2010 1 415 mld zł 3,9 proc. 12,4 proc. 2,6 proc. 3 225 zł
2011* 1 512 mld zł 4 proc. 12,4 proc. 4,1 proc. 3 392 zł
2012* 1 589 mld zł 2,5 proc. 12,3 proc. 2,8 proc. 3 526 zł
2013* 1 684 mld zł 3,4 proc. 11,8 proc. 2,5 proc. 3 680 zł
2014* 1 790 mld zł 3,8 proc. 11 proc. 2,5 proc. 3 872 zł
2015* 1 904 mld zł 3,9 proc. 10,4 proc. 2,5 proc. 4 073 zł

W porównaniu do kwot zapisanych w budżecie na mijający rok, największy wzrost wydatków w 2012 roku dotyczy dotacji i subwencji - o blisko 9,2 mld zł. Ta zmiana spowodowana jest głównie zwiększeniem dotacji dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych o 2,8 mld zł. Rząd tłumaczy to koniecznością waloryzacji emerytur i rent. O blisko 1,8 mld zł, wzrosną dotacje oświatowe dla samorządów. Te dodatkowe pieniądze w dużej mierze pójdą na podwyżki dla nauczycieli zaplanowane na 1 września 2012 roku.

Warto wiedzieć

Obok dotacji i subwencji, państwo będzie musiało wydać o ponad 4,5 mld zł więcej na obsługę długów. W tym roku kosztowało nas to ponad 38 mld zł, a w przyszłym roku już blisko 43 mld zł.

Więcej pójdzie na naukę oświatę i zasiłki. Na przykład Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju może liczyć na ponad 980 mln zł dodatkowych środków. Z kolei na świadczenia rodzinne i zasiłki rząd chce wydać o blisko 861 mln zł więcej niż w tym roku.

Na wzrost wydatków wpłynęła też obiecana podwyżka dla policjantów po 300 złotych na głowę. W sumie w przyszłorocznym budżecie zapisano na ten cel ponad 200 mln zł.

Cele, na które najbardziej wzrosną wydatki
Cele Suma wydatków zaplanowana na 2012 rok Wzrost w porównaniu z 2011 rokiem
źródło: Money.pl na podstawie danych Ministerstwa Finansów
Dotacje i subwencje ( np.. FUS, KRUS czy dotacje dla samorządów na podwyżki dla nauczycieli) 156,4 mld zł 9,2 mld zł
Obsługa długu publicznego 42,9 mld zł 5 mld zł
Obrona narodowa 21,3 mld zł 1,2 mld zł
Pomoc społeczna i wydatki z nią związane 16 mld zł 0,6 mld zł
Składka unijna 16,2 mld zł 0,5 mld zł
Nauka 4,9 mld zł 0,4 mld zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1,8 mld zł 0,3 mld zł

Kolejne blisko 1,2 mld zł więcej po stronie wydatków, to koszt utrzymania armii. Z kolei nasza zrzutka do Brukseli wzrośnie o 490 mln zł. Ta podwyżka spowodowana jest wzrostem naszego PKB, a co za tym idzie wysokością wspólnotowej składki.

Największe oszczędności wynikają ze znacznego zmniejszenia dofinansowania unijnych projektów - o blisko 1,3 mld zł. Nasza pula w ramach perspektywy finansowej w latach 2007-2013 w najbliższych dwóch latach będzie szybko topnieć. Państwo zaoszczędzi też na drogach. Ogólnie wydatki na transport i infrastrukturę stopnieją o około 750 mln zł. Dofinansowanie budowy dróg lokalnych czyli popularnych _ schetynówek _spadnie aż o pół mld zł.

Cele, na których rząd zamierza najbardziej zaoszczędzić
Cele Suma wydatków zaplanowana na 2012 rok Spadek w porównaniu z 2011 rokiem
źródło: Money.pl na podstawie danych Ministerstwa Finansów
Dofinansowanie unijnych projektów 13,7 mld zł 1,3 mld zł
Transport i łączność 8 mld zł 0,8 mld zł
Rolnictwo 6 mld zł 0,7 mld zł
Kultura fizyczna i sport 0,5 mld zł 0,5 mld zł

Najbardziej dotkliwy spadek - procentowo - dotknie jednak sport. Wydatki na kulturę fizyczną, czyli budżet Ministerstwa Sportu i Turystyki skurczy się aż o połowę. Związane jest to ze spadkiem wydatków na budowę stadionów i Orlików.

Prezydent dostanie podwyżkę, premier nieWprawdzie wydatki na administrację publiczną spadną o około 170 mln zł z tegorocznych blisko 12,2 mld do niewiele ponad 12 mld zł, to jednak cięcia dotkną nielicznych. Na pewno o blisko 260 mln zł więcej dostaną urzędy centralne w tym Kancelaria Prezydenta, a także instytucje kontrolne takie jak NIK i sądy.

Czytaj w Money.pl

Wśród tych urzędów, które dostaną największe _ podwyżki _ jest Instytut Pamięci Narodowej, otrzyma o ponad 35 mln zł więcej niż w mijającym roku. Naczelny Sąd Administracyjny dostanie o blisko 30 mln zł więcej.

Więcej dostanie też Państwowa Inspekcja Pracy, jej budżet zwiększy się o 25 mln zł oraz Kancelaria Prezydenta. Budżet Bronisława Komorowskiego i jego urzędników zwiększy się o blisko 16 mln zł i sięgnie 187,4 mln zł.

Rząd chwali się zastosowaniem reguły dyscyplinującej, czyli ścisłą kontrolą wydawanych pieniędzy. Rzeczywiście, budżet Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, skurczy się o milion złotych. W tym roku premier i jego ekipa kosztują nas ponad 118 mln zł, w przyszłym wydamy na nich niewiele ponad 117 mln.

Dziura w budżecie mniejsza, ale dług urośnieUstalony w projekcie ustawy budżetowej limit wydatków na 2012 r. wynosi 328,7 mld zł i jest wyższy o 4,9 proc. od tegorocznych. Ich udział w PKB w 2012 utrzyma się na tegorocznym poziomie czyli 20,7 proc. Oznacza to, że państwo wyda o ponad 15 mld zł więcej niż w 2011 roku. Rząd zakłada przy tym znaczny spadek deficytu. Z ponad 40 mld zł ma zostać zduszony do 35 mld zł.

Mimo wyhamowania gospodarki i wzrostowi PKB na poziomie 2,5 proc. czyli prawie o połowę niższym niż w mijającym roku, obniżenie deficytu budżetowego ma się udać dzięki znacznemu wzrostowi wpływów z podatków, głównie PIT i CIT. Dochody budżetu mają wzrosnąć aż o blisko 14 mld zł, z 279,2 mld zł w tym roku do ponad 293,7 mld w przyszłym.

Dochody budżetowe i ich najważniejsze źródła
Dochody 2010 rok 2011 rok* 2012 rok**
źródło: Money.pl na podstawie danych Ministerstwa Finansów, założenia budżetowe,*MF szacuje je wstępnie na kilka miliardów złotych
Wszystkie wpływy do budżetu państwa 250,3 mld zł 279,2 mld zł 293,7 mld zł
VAT 107,9 mld zł 119,3 mld zł 132,2 mld zł
Akcyza 55,7 mld zł 58,7 mld zł 62,6 mld zł
PIT 35,6 mld zł 38,7 mld zł 40,3 mld zł
CIT 21,7 mld zł 24,8 mld zł 26,7 mld zł
Opłaty, grzywny i odsetki 11,2 mld zł 18,5 mld zł 15,1 mld zł
Wpływy z prywatyzacji 22,1 mld zł 15 mld zł 8 mld zł
Dywidendy 4,9 mld zł 3,6 mld zł 8,2 mld zł
Zysk z NBP 3,9 mld zł 6,2 mld zł brak**
Wpływy z samorządów 2,7 mld zł 2,4 mld zł 2,4 mld zł
Podatek od wydobycia kopalin brak brak 1,8 mld zł
Cła 1,6 mld zł 1,8 mld zł 1,8 mld zł
Podatek od gier 1,6 mld zł 1,5 mld zł 1,4 mld zł

Co prawda deficyt budżetowy będzie o ponad 5 mld zł niższy niż w tym roku. Jednak dziura w kasie państwa oznacza dalsze zapożyczanie się, a przez to znaczący wzrost długu publicznego. Możemy się jedynie pocieszyć tym, że gdy w mijającym roku długi państwa wzrosły o ponad 72 mld zł, to w przyszłym Jacek Rostowski zadłuży nas _ tylko _ na kolejne 45 mld zł. Tym samym dług publiczny wzrośnie do 862 mld zł

źródło: Money.pl na podstawie danych Ministerstwa Finansów

Oznacza to, że wartość długu w przeliczeniu na Polaka wzrośnie z blisko 22 500 zł do prawie 22 700 zł.

Niestety, mszczą się lata odkładania istotnych reform na później. Rząd, jeżeli chodzi o cięcia i oszczędności, ma coraz mniejsze pole manewru. Chodzi o wzrost deficytu strukturalnego, czyli tego, którego nawet lepsza sytuacja gospodarcza nie zlikwiduje. Główny wpływ na niego mają wydatki sztywne. To pieniądze, które rząd i tak musi wydać, bo takie są zapisy ustawowe, a jakakolwiek próba ich obniżenia wymaga najpierw zmiany przepisów.

Te wydatki w ostatnich latach rosną bardzo szybko. Podczas gdy na początku rządów ekipy Donalda Tuska stanowiły 74 proc. wydatków budżetowych, to teraz przekraczają już 79 proc. Warto dodać, że w 2000 roku ten wskaźnik wynosił zaledwie 60 proc. wydatków państwa.

źródło: Money.pl na podstawie danych z Ministerstwa Finansów

Chodzi tutaj głównie o rosnące subwencje do FUS, KRUS i PFRON, dotacje dla samorządów (np.oświatowa) czy obsługę zadłużenia.Tylko na to ostatnie w 2012 roku pójdzie blisko 43 mld zł czyli o 4,5 mld zł więcej niż w tym roku.

Niestety, ich dalszy wzrost będzie powodował gwałtowne zawężanie pola manewru rządu w poszukiwaniu ewentualnych oszczędności. Coraz bardziej zbliżamy się do finansowej ściany i w razie głębszego załamania gospodarczego w Europie, pozostaną bolesne cięcia wydatków socjalnych i podnoszenie podatków.

O sytuacji finansowej Polski czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/103/t196967.jpg ) ] (http://www.money.pl/gospodarka/raporty/artykul/oto;budzet;na;2012;rok;sprawdz;jak;uderzy;cie;po;kieszeni,143,0,983183.html) Oto budżet 2012. Jak uderzy cię po kieszeni? Okazało się, że w kasie państwa zabraknie 9 mld złotych. Rząd już zdecydował komu je zabrać.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/227/t197859.jpg ) ] (http://www.money.pl/gospodarka/unia-europejska/wiadomosci/artykul/katastroficzna;prognoza;800;tysiecy;polakow;na;bruk;a;dolar;po;5;zlotych,142,0,982414.html) Katastroficzna prognoza. 800 tys. ludzi na bruk Groźba rozpadu strefy euro wciąż nad nami wisi. Dla Europy i Polski oznacza to załamanie.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/59/t196923.jpg ) ] (http://www.money.pl/emerytury/raporty/artykul/emerytura;wyzsza;o;73;proc;dzieki;reformom;tuska,133,0,978309.html) Emerytura wyższa o 73 proc. Dzięki reformom Money.pl policzył, o ile wzrosną emerytury, jeżeli rząd wprowadzi zapowiedziane reformy systemu emerytalnego.
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)