Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na
aktualizacja

Tarcza Finansowa PFR. "Nie zwalniaj, nie zamykaj działalności, tylko skorzystaj z koronasubwencji" [OPINIA]

26
Podziel się:

Zgodnie z planem w kwietniu wystartowała Tarcza Finansowa PFR dla mikro, małych i średnich firm. Jest to największy w historii Polski gospodarczy program ratunkowy ochrony miejsc pracy i wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw o wartości 75 mld zł. Z subwencji może skorzystać 670 tysięcy firm - pisze Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

 Tarcza Finansowa PFR. "Nie zwalniaj, nie zamykaj działalności, tylko skorzystaj z koronasubwencji" [OPINIA]
(PAP)

Poniższy tekst pierwotnie został opublikowany na portalu PFR.

O ile silnie odczuwają skutki pandemii koronawirusa, a ich przychody spadają w jednym miesiącu o co najmniej 25% w stosunku do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca roku poprzedniego. Każda firma, której przyszłość została zagrożona z powodu choroby COVID19 może liczyć na wsparcie finansowe. Aż 75% kwoty subwencji po roku może być umorzona, głównie pod warunkiem utrzymania działalności i zatrudnienia. Innymi słowy drogi przedsiębiorco: Nie zwalniaj, nie zamykaj działalności, tylko skorzystaj z "koronasubwencji"!

Pomoc finansowa, która wiąże się z dużymi kosztami dla Polskiego Funduszu Rozwoju, a pośrednio dla finansów publicznych i podatników, ma dotrzeć do tych, którzy jej potrzebują. Program oparty jest na równych i przejrzystych zasadach. Wsparcie finansowe ma zapobiec masowym upadłościom i zwolnieniom pracowników, które mogłyby skutkować olbrzymimi kosztami społecznymi, czy gospodarczymi. Jeżeli uda się im zapobiec, wydatki w ramach Tarczy Finansowej PFR będą dobrą inwestycją. Zwrócą się w postaci szybszego powrotu do normalnej aktywności gospodarczej, stabilnym wpływom budżetowym oraz mniejszemu bezrobociu. Tym samym z programu bezpośrednio lub pośrednio skorzystają wszyscy.

Przedsiębiorcy mogą składać wnioski o subwencje finansowe w możliwie bezpieczny pod względem zdrowia, wygodny i prosty sposób w bankowości elektronicznej banku, w którym mają swój rachunek. Polski Fundusz Rozwoju wspólnie z Krajową Izbą Rozliczeniową, Krajową Administracją Skarbową i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz 17 bankami w ciągu zaledwie 2 tygodni zbudował system do przyjmowania i weryfikacji wniosków oraz udzielania finansowania. Złożenie wniosku nie jest skomplikowane i nie wymaga żadnych zaświadczeń, ale warto się do niego dobrze przygotować, aby uniknąć błędów i odmowy.

Poniżej przedstawiam kilka praktycznych wskazówek dla przedsiębiorców jak uzyskać "koronasubwencję" z Tarczy Finansowej PFR w 6 krokach:

1. Sprawdź, czy spełniasz podstawowe warunki!

Podstawowym dokumentem opisującym zasady programu Tarczy Finansowej PFR jest „Regulamin ubiegania się o udział w programie rządowym Tarcza Finansowa dla Małych i Średnich Firm”. Warto zacząć od zapoznania się z regulaminem!

W punkcie 10 regulaminu przedstawione są podstawowe warunki udziału w programie. Najważniejsze z nich to:

  • Czy prowadziłeś działalność na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz czy jesteś mikroprzedsiębiorcą lub małą i średnią firmą (pamiętaj, że jeżeli firma wchodzi w skład większego przedsiębiorstwa bierze się pod uwagę łączne obroty i zatrudnienie)?
  • Czy po lutym 2020 r. Twoje przychody spadły o co najmniej 25 proc. w stosunku do miesiąca poprzedniego lub analogicznego miesiąca roku poprzedniego (obecnie oznacza to możliwość otrzymania subwencji, jeżeli obroty spadły o co najmniej 25 proc. w marcu lub kwietniu – najwięcej błędów w pierwszym dniu przyjmowania wniosków dotyczyło miesiąca np. podawany był luty lub maj, ale wprowadziliśmy wspólnie z bankami już zmiany w systemach bankowych, które pomagają, aby nie popełniać takich prostych błędów),
  • Czy nie otwarte zostało wobec Twojego przedsiębiorstwa postępowanie upadłościowe, likwidacyjne lub restrukturyzacyjne?
  • Czy Twoja firma zarejestrowana jest w Polsce, płaci podatki w Polsce lub krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, oraz czy właściciel (główny beneficjent rzeczywisty) nie jest rezydentem w raju podatkowym?
  • Czy nie prowadzisz działalności w 3 wyłączonych obszarach np. usługach finansowych?

Jeżeli odpowiedzi na te pytania są pozytywne, to przejdź do kolejnego kroku.

2. Zastanów się za jaki miesiąc wnioskować o subwencję i oblicz spadek przychodów!

Mała porada: złóż wniosek za miesiąc, w którym zakładasz, że spadek przychodów jest największy! Subwencje można otrzymać tylko raz. Przykładowo jeżeli przychody spadły w kwietniu o 30 proc., ale spodziewasz się spadku o 60 proc. w maju, warto poczekać miesiąc i złożyć wniosek w czerwcu za maj.

Aby obliczyć procentowy spadek przychodów można wykorzystać taki prosty wzór:

((obrót w miesiącu spadku - obrót w miesiącu poprzednim lub roku ubiegłego)/obrót w miesiącu poprzednim lub roku ubiegłego)*100

Przykładowo jeżeli obrót w kwietniu to 50 000 zł, a przed rokiem 130 000 zł, to spadek wynosi 61,5 proc.

Jeżeli jesteś mikrofirmą i zatrudniasz 7 pracowników, to możesz w takiej sytuacji otrzymać subwencje na jednego pracownika w kwocie 24 000 zł, tj. łącznie 168 000 zł. Kwota subwencji jest tak obliczona, aby zapewnić stabilność finansową firmy na wiele miesięcy, nawet w sytuacji znaczącego spadku przychodów.

3. Jeżeli jesteś VATowcem to złóż najpierw deklarację VAT!

Złożenie wniosku jest bardzo proste i nie wymaga zaświadczeń, ani dokumentów księgowych. Ponieważ subwencje opiewają na znaczące kwoty, wnioski są weryfikowane automatycznie i zdalnie z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji przez PFR na podstawie danych dostępnych w bazach Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie obrotów oraz w ZUS odnośnie liczby pracowników. To wygodny sposób uzyskiwania subwencji dla przedsiębiorców, ale wymagający pewnej minimalnej współpracy w zakresie upewnienia się, że KAS i ZUS mają aktualne dane na temat Twojej firmy, szczególnie w zakresie liczby pracowników, niezalegania z daninami oraz wysokości obrotów w miesiącu, za który przyznawana jest subwencja.

W praktyce prosimy, aby przedsiębiorca, który rozlicza VAT, przed złożeniem wniosku o subwencje złożył najpierw elektronicznie deklarację VAT za miesiąc, który wskazuje jako podstawa dla obliczenia spadku przychodów. Oznacza to, że jeżeli przedsiębiorca planuje uzyskać subwencję za kwiecień prosimy o złożenie deklaracji VAT za kwiecień, odczekanie 3 dni, abyśmy mieli pewność, że systemu przetworzą deklarację i wtedy złożył wniosek. W ten sposób unikniemy niepotrzebnych odmów przyznania subwencji w efekcie braku możliwości weryfikacji utraty obrotów. Komunikacja w tym zakresie dostępna jest także w bankach i widzimy w KAS przyspieszenie składania deklaracji VAT, co wskazuje, że wielu przedsiębiorców przygotowuje się do złożenia wniosku, za co dziękujemy!

Odnośnie firm rozliczających się kwartalnie, bez obaw, posiłkujemy się danymi z JPK. Wnioski mogą składać też firmy np. z branży turystycznej, które rozliczają się wg metody VAT marża. Wspólnie z KAS wypracowaliśmy rozwiązanie, które umożliwia uwzględniane tej formy rozliczania podatku.

4. Jesteś mikrofirmą to precyzyjnie oblicz liczbę pracowników, bo od niej zależy kwota subwencji!

Kwota subwencji finansowej dla mikrofirm obliczana jest na podstawie liczby pracowników. Pracownikami nie są tylko osoby fizyczne zatrudnione na umowę o pracę, ale także na podstawie innych umów (np. zlecenia), o ile firma odprowadza za te osoby składki na ubezpieczenia społeczne na dzień złożenia wniosku, z wyłączeniem właściciela. Wyłączenie właściciela wynika z objęcia jednoosobowych działalności gospodarczych innymi rozwiązaniami w ramach Tarczy Antykryzysowej np. w postaci świadczenia postojowego.

Podstawą obliczenia kwoty subwencji jest aktualna liczba pracowników, ale nie wyższa niż na dzień 31 grudnia 2019 r. albo w analogicznym miesiącu roku poprzedniego w przypadku działalności sezonowej. Przyznana kwota subwencji może wynieść 12 000 zł, 24 000 zł lub 36 000 zł w zależności, czy spadek dochodów wyniósł powyżej 25 proc., 50 proc. albo 75 proc.. Kwotę maksymalną oblicza automatycznie system bankowości elektronicznej. Natomiast wnioskową kwotę wpisuje już sam przedsiębiorca.

Uważaj, aby nie pomylić zer! Takie błędy się zdarzają i wniosek opiewa na 4 000 zł zamiast 40 000 zł! Staramy się, aby systemy bankowości elektronicznej wychwytywały takie proste błędy i od razu prosiły o weryfikację, czy na pewno podana kwota jest prawidłowa.

5. Upewnij się, że nie zalegasz z ZUS i podatkami!

Sporo odmów wynika niestety z zaległości w opłacaniu składek ZUS i podatków. W mediach społecznościowych zgłaszają się przedsiębiorcy, którzy otrzymali odmowę, ponieważ właśnie okazywało się, że posiadali zaległości do ZUS lub US. Ponieważ program finansowany jest ze środków publicznych, wsparcie finansowe może być udzielone tylko podmiotom, które są rzetelnymi płatnikami składek i podatków. Oczywiście biorąc pod uwagę trudną sytuację przedsiębiorstw w związku z COVID19 definicja zaległości jest bardzo elastyczna:

przedsiębiorca nie zalegał z płatnościami podatków na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia Wniosku, przy czym nie uznaje się za zaległość:
rozłożenia płatności na raty lub jej odroczenia, lub zalegania z płatnościami podatków nieprzekraczającego trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej; nie zalegał z płatnościami składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia Wniosku, przy czym nie uznaje się za zaległość (i) rozłożenia płatności na raty lub jej odroczenia, lub (ii) zalegania z płatnościami składek na ubezpieczenie społeczne nieprzekraczającego trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej.

Innymi słowy jeżeli płatności były dokonane prawidłowo przed kryzysem na koniec roku, a nawet teraz zalegasz, to wniosek będzie pozytywnie rozpatrzony. Jeżeli kwota jest minimalna do 8,7 zł to nie jest to zaległość. Jeżeli zalegałeś na koniec roku lub teraz, ale złożyłeś wniosek o przesunięcie płatności lub rozłożenie na raty, to wniosek również będzie zaakceptowany.

Prosimy przedsiębiorców o składanie wniosków po uzyskaniu pewności, że firma nie zalega z daninami w ZUS i KAS lub złożyła stosowane wnioski o odroczenie lub rozłożenie na raty!

6. Zadbaj, aby osoba podpisująca umowę o subwencje w bankowości elektronicznej mogła zgodnie z prawem reprezentować Twoją firmę?

Zbudowany przez PFR system uzyskiwania subwencji finansowych przez przedsiębiorców jest bardzo wygodny, ponieważ wszystko odbywa się podczas jednej „wizyty” w bankowości elektronicznej banku, który prowadzi rachunek dla firmy. Wystarczy wpisać podstawowe dane o obrotach i pracownikach oraz złożyć oświadczenia, aby od razu przejść do zawarcia umowy subwencji finansowej w formie elektronicznej. Nie zawsze jednak osoby, które mają uprawnienia w systemach bankowości elektronicznej są tymi sami osobami, które mogą reprezentować firmę w sensie prawa do zawierania umów!

Dlatego trzeba pamiętać, żeby osoba, która zawiera umowę o subwencję w bankowości elektronicznej była uprawniona do reprezentowana firmy. Jeżeli osoba podpisujące umowę nie jest uprawniona w rejestrach do jej reprezentowania, trzeba tylko pamiętać, aby miała ona proste pełnomocnictwo, którego wzór jest załącznikiem do w/w regulaminu programu oraz jest także dostępny w bankowości elektronicznej. Wystarczy je wydrukować i podpisać zgodnie z reprezentacją.

To ważne, ponieważ brak takiego pełnomocnictwa może skutkować nieważnością umowy, a tym samym brakiem możliwości umorzenia aż do 75% kwoty subwencji! Upewnij się, że zawierający umowę ma pełnomocnictwo, które następnie trzeba będzie przedstawić przed decyzją o umorzeniu subwencji!

Jak widać przyznanie subwencji finansowej przedsiębiorcy następuje bardzo szybko, w oparciu o nowoczesny i łatwo dostępny dla firm system, a środki na rachunku firm pojawiają się w ciągu 24-48 godzin. Tylko w dwóch pierwszych 2 dniach działania programu udzieliliśmy już subwencji 9 222 przedsiębiorstwom na kwotę 2,1 mld zł, z czego 355 mln zł trafiła już w piątek na konta 1 006 firm.

Oznacza to, że przedsiębiorstwa poszkodowane na skutek koronawirusa uzyskały wsparcie w kwocie średnio 227 tys. zł na bazie prostych oświadczeń i krótkiej wizyty w bankowości elektronicznej. Tu ważna informacja! Jeżeli spadek obrotów lub liczba pracowników była niższa niż deklarowana, to nie wstrzymuje to wypłaty subwencji, tylko jest ona przyznawana w niższej kwocie. Firma otrzymuje w takiej sytuacji w decyzji informacje, ile zgodnie z informacjami z baz KAS lub ZUS wynoszą obroty lub liczba pracowników.

Przedsiębiorca może te dane zweryfikować, wyjaśnić z US lub ZUS oraz w przypadku nieaktualnych danych w tych bazach, może odwołać się od takiej decyzji i jeżeli ponowna weryfikacja okaże się pozytywna, to wypłacona zostanie dodatkowa kwota.

I trudniejszy temat! Niestety są firmy, które otrzymały już odmowy udzielenia subwencji. Główne przyczyny odmowy w pierwszych 2 dniach to: błędnie wskazany miesiąc spadku przychodów oraz zaległości z płatnościami składek lub podatków. Niestety kilka banków nie umieściło w formularzu prawidłowo tych informacji, co wywołało też uzasadnione pytania przedsiębiorców. Za niedociągnięcia przepraszamy, ale zbudowaliśmy system w 2 tygodnie, co w normalnych warunkach zajęłoby minimum 5 miesięcy wdrożenia i miesiąc testów. Wiemy, że przedsiębiorcy nie mają tyle czasu, dlatego wystartowaliśmy bardzo szybko, a teraz w biegu korygujemy system, jeżeli pojawiają się uwagi.

Na szczęście nie jest ich dużo i większość wniosków kończy się przydzieleniem subwencji. Na pewno, każdy kto spełnia kryteria otrzyma finansowanie. Już upewniliśmy się jako PFR, że od poniedziałku rano, wszystkie decyzje, we wszystkich bankach będą precyzyjnie wskazywały na przyczyny odmowy oraz wskazywały na dane, które zostały pozytywnie potwierdzone, aby przedsiębiorcy mieli pełną wiedzę o powodach odmowy i kwestiach, które trzeba ewentualnie poprawić lub wyjaśnić. Jesteśmy świadomi sytuacji, że zdarzą się przedsiębiorcy niezadowoleni z odmowy. Zapewniamy jednak, że działamy w oparciu o równe, przejrzyste kryteria dla wszystkich i nie ma pola na uznaniowość. Każdy kto spełnia kryteria otrzyma finansowanie.

I tu dobra informacja – wnioski można składać w dowolnym momencie i dowolną liczbę razy ponownie! Jeżeli ktoś popełnił błąd we wniosku lub miał zaległości, ale je spłacił, to może szybko skorygować wniosek, który będzie szybko rozpatrzony. Nie należy obawiać się o terminy lub czy wystarczy środków. Wnioski można składać do 31 lipca 2020 r., a na cały program dostępnych jest aż 75 mld zł, z których wykorzystane dotychczas są 2,1 mld zł. Rząd przewidział na program taką kwotę, która ma być wystarczająca dla wszystkich, którzy w tych miesiącach potrzebują wsparcia finansowego.

Zapraszamy wszystkich mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy są w trudnej sytuacji, do skorzystania z subwencji finansowych w ramach rządowego programu Tarczy Finansowej PFR. Jesteśmy przekonani, że jest to najszerszy w tej chwili w Europie program wsparcia dla przedsiębiorstw celem ochrony miejsc pracy. Uzyskanie subwencji trwa 24 godziny, a składanie wniosków jest oparte o nowoczesny i wygodny system z wykorzystaniem bankowości elektronicznej. Złożenie wniosku wymaga jednak przygotowania się i zapoznania z zasadami programu. Informacje o szczegółach dostępne są w bankach za pośrednictwem infolinii, w bankowości elektronicznej oraz u opiekunów klienta. Zasady programu dostępne są także na stronie pfr.pl. Mam nadzieje, że zawarte w tym tekście praktyczne wskazówki jak skorzystać z programu będą dla Państwa pomocne. Życzę Państwu zdrowia oraz możliwie bezpiecznego przejścia przez ten trudny moment dla wielu przedsiębiorstw i ich pracowników.

Jesteśmy z Wami! Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(26)
Mariusz1951
4 lata temu
Na początku była euforia, a teraz gorzki śmiech. Złożyłem wniosek 4 maja (liczyłem na 13440 zł), a 5 maja na koncie pojawiło się 1440 zł. Mam dwóch pracowników na 0,5 etatu i 0,06 etatu i strata wykazana 52%. Uwzględniono tylko jednego pracownika 0,06 etatu. Pomimo tego, że wysłałem dokumenty z ZUS potwierdzające ilość pracowników odpowiedzi były odmowne bez wyjaśnienia. Teraz na moje telefony informują, że mam czekać. Nawet nie mogą sprawdzić, co się dzieje z moją umową. Infolinia nie ma bezpośredniego podglądu do dokumentów!!!. W normalnym państwie najpierw daje się pieniądze na ratowanie miejsc pracy, a potem rozlicza z nich pracodawcę, ale my chyba nie mamy normalnego państwa.
Marek
4 lata temu
złożyłem dostałem kasę po 5 dniach minus 35 % , potem złożyłem odwołanie i po 2 dniach otrzymałem kolejny przelew obcięty o 50% teraz składam ponownie . Do trzech razy sztuka
Ela
4 lata temu
po 2 krotnej odmowie z pfr ( zaległość na dzień 31.12., a miałam nadpłatę ) złożyłam wniosek do Zus EWN, i po otrzymaniu , po tygodniu ponownie złożyłam i otrzymałam odp.pozytywną
L.B.
4 lata temu
Pomimo tego że mam złożone i potwierdzone wnioski wynikające z tarczy antykryzysowej do US i ZUS o odroczenie i umorzenie, to i tak dostałem decyzje odmowną. Jak to się ma do treści artykułu: "Innymi słowy jeżeli płatności były dokonane prawidłowo przed kryzysem na koniec roku, a nawet teraz zalegasz, to wniosek będzie pozytywnie rozpatrzony. Jeżeli kwota jest minimalna do 8,7 zł to nie jest to zaległość. Jeżeli zalegałeś na koniec roku lub teraz, ale złożyłeś wniosek o przesunięcie płatności lub rozłożenie na raty, to wniosek również będzie zaakceptowany." "
luk
4 lata temu
a ja złożyłem wniosek i przysłali mi odmowę, że niby mam zadłużenie ZUS , wczoraj byłem w ZUS i wszystko w jak najlepszym porządku.
...
Następna strona