Notowania

powódź
20.01.2011 09:34

NIK: Jesteśmy nieprzygotowani na powódź

Inspektorzy krytykują samorządy i instytucje na Lubelszczyźnie.

Podziel się
Dodaj komentarz
(PAP/Piotr Piotrowski)

*Nieaktualizowane plany ochrony przed powodzią, brak przeglądów wałów i urządzeń po przejściu każdej fali powodziowej - to tylko niektóre zarzuty NIK po kontroli samorządów i instytucji odpowiedzialnych za ochronę przeciwpowodziową na Lubelszczyźnie. *

NIK sprawdziła stan przygotowania w 2010 roku administracji rządowej i samorządowej na Lubelszczyźnie na wypadek zagrożenia powodzią, a w przypadku jej wystąpienia - skuteczność podejmowanych działań w celu usunięcia szkód w przeciwpowodziowej infrastrukturze technicznej.

Naczelnik wydziału rzecznika prasowego NIK, Zbigniew Matwiej, powiedział, że w dwóch skontrolowanych jednostkach samorządowych w Annopolu i Józefowie wykryto liczne uchybienia. Dodał, że główny zarzut dotyczy nie aktualizowania w pełnym zakresie planów przeciwpowodziowych.

- Nie wyznaczono miejsc pobytu ewakuowanej ludności, poboru piasku do celów przeciwpowodziowych i nowych poziomów ostrzegania na Wiśle. To bardzo poważne mankamenty - mówi Matwiej.

POSŁUCHAJ ZBIGNIEWA MATWIEJA:

NIK negatywnie oceniła niedostosowanie _ Planu reagowania kryzysowego Miasta i Gminy Annopol _ do wymogów ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Plan ten nie zawierał bowiem obligatoryjnych elementów, takich jak: plan główny, zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych.

Kontrola wykazała również nieprawidłowości w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zbigniew Matwiej podkreślił, że dotyczą one również zagadnień związanych z planowaniem ochrony przed powodzią:

NIK uważa również, że w 2010 roku niewystarczająco sprawdzany był również przez RZGW stan techniczny urządzeń służących ochronie przeciwpowodziowej. Przeprowadzono w tym czasie, na rzekach przepływających przez województwo lubelskie, tylko dwie kontrole: jazu betonowego Turzyniec i węzła wodnego w Tarnogórze na Wieprzu. Urządzenia na Wiśle, pomimo wystąpienia powodzi, nie były kontrolowane.

Czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/244/t111860.jpg ) ] (http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/nik;krytykuje;inwestycje;przeciwpowodziowe,233,0,745705.html) NIK krytykuje inwestycje przeciwpowodziowe Przez opieszałość urzędników i cięcia budżetowe opóźnia się ich realizacja.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/44/t96812.jpg ) ] (http://news.money.pl/artykul/nik;razace;zaniedbania;w;ochronie;przeciwpowodziowej,129,0,623233.html) NIK: rażące zaniedbania w ochronie przeciwpowodziowej NIK od lat alarmowała by stworzyć program.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/160/t116384.jpg ) ] (http://news.money.pl/artykul/nik;balagan;i;bezprawie;na;terenach;dzialek,206,0,711118.html) NIK: Bałagan i bezprawie na terenach działek Kontrolerzy ustalili, że w ogródkach działkowych bezprawnie mieszkają tysiące osób.
Tagi: powódź, nik, lubelszczyzna, kontrola, kraj, wiadmomości, gospodarka
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz