Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Sondaż CBOS: Polacy źle oceniają sytuację w kraju

0
Podziel się:

Sondaż CBOS został przeprowadzony w dniach 5-12 lipca na liczącej 960 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Sondaż CBOS: Polacy źle oceniają sytuację w kraju
(Creatista/Dreamstime)

Większość Polaków (59 proc.) źle ocenia rozwój sytuacji w kraju. Przeciwnego zdania jest 26 proc. badanych, a 15 proc. nie potrafiło wyrazić opinii w tej sprawie - wynika z lipcowego sondażu CBOS.

Według CBOS w ciągu ostatniego miesiąca nieznacznie pogorszyły się oceny rozwoju sytuacji w kraju. O 4 pkt proc. zmalał odsetek ankietowanych uważających, że zmierza ona w dobrym kierunku, a jednocześnie o 3 pkt proc. przybyło tych, którzy uważają, że zmierza ona w złym kierunku.

W ocenie CBOS opinie o sytuacji politycznej w Polsce nie zmieniły się znacząco w stosunku do czerwca. Nadał ponad dwie piąte respondentów (44 proc., wzrost o 2 punkty proc.) ocenia ją źle, co ósmy (13 proc.) dobrze, a ponad jedna trzecia (36 proc.) uznaje za przeciętną.

Z badań CBOS wynika, że oceny sytuacji gospodarczej w Polsce również są stabilne. Podobnie jak miesiąc temu jedna trzecia ankietowanych (35 proc.) określa ją jako złą, a prawie jedna czwarta (23 proc.) jako dobrą. W dalszym ciągu duża grupa osób (36 proc.) ocenia, że stan gospodarki jest przeciętny - ani dobry, ani zły.

Od czerwca - jak wynika z badań CBOS - w zasadzie nie zmieniły się oceny poziomu życia badanych i ich rodzin. Najwięcej respondentów (44 proc.) deklaruje, że żyje im się przeciętnie, niewiele mniej (42 proc.) - że dobrze, a co siódmy badany (14 proc.) twierdzi, że jemu i jego rodzinie żyje się źle.

Podobnie jak miesiąc temu warunki materialne gospodarstw domowych najczęściej określane są jako przeciętne (43 proc., spadek o 2 punkty proc.), nieco rzadziej jako dobre (41 proc.). Mniej więcej co szósty badany (16 proc., wzrost o 2 punkty proc.) jest niezadowolony ze swojej sytuacji materialnej.

Krytycyzm w ocenie kierunku rozwoju sytuacji w kraju - jak podkreśla CBOS - przeważa prawie we wszystkich analizowanych grupach społeczno-demograficznych. Stosunkowo najlepiej sytuację tę postrzegają badani o najwyższych dochodach (49 proc. opinii pozytywnych), kadra kierownicza i specjaliści wyższego szczebla (49 proc.), osoby z wyższym wykształceniem (46 proc.) oraz pracujący na własny rachunek (45 proc.). Z kolei najbardziej pesymistyczni na ten temat są rolnicy (79 proc. opinii negatywnych), respondenci z wykształceniem podstawowym (72 proc.).

We wszystkich analizowanych grupach społeczno-demograficznych przeważają również krytyczne opinie na temat jakości życia politycznego w kraju. Stosunkowo najlepiej sytuację polityczną postrzegają pracujący na własny rachunek (26 proc. opinii pozytywnych), a także badani lepiej sytuowani - o dochodach na osobę powyżej 1500 zł (19 proc.), dobrze oceniający warunki materialne swoich gospodarstw domowych (19 proc.). Najgorzej zaś sytuację tę widzą osoby mniej zamożne - źle oceniające warunki materialne swoich gospodarstw domowych (66 proc. opinii negatywnych), o dochodach do 500 zł per capita (59 proc.) oraz renciści (58 proc.).

Natomiast oceny stanu gospodarki - według CBOS - zależne są od poziomu zamożności respondentów, ich wykształcenia oraz miejsca zamieszkania. Częściej zadowolenie z sytuacji gospodarczej w Polsce wyrażają respondenci lepiej wykształceni, o wyższych dochodach, lepiej oceniający warunki materialne swoich gospodarstw domowych, a także badani mieszkający w dużych miejscowościach. W grupach społeczno-zawodowych ponadprzeciętnie dobrze sytuację gospodarczą w Polsce postrzegają uczniowie i studenci (42 proc. opinii pozytywnych), kadra kierownicza i specjaliści z wyższym wykształceniem (35 proc.) oraz pracujący na własny rachunek (34 proc.).

Sondaż CBOS został przeprowadzony w dniach 5-12 lipca na liczącej 960 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Czytaj więcej w Money.pl
Z rządem Tuska tak źle jeszcze nie było Zobacz, jak Polacy oceniają działalność koalicyjnej ekipy i samego premiera.
Coraz więcej przemocy w polskich domach Co trzeci Polak zna kobietę bitą przez swojego partnera.
Co drugi Polak robi to regularnie. Dlatego, bo... Jeszcze dziesięć lat temu niespełna co piąty badany przynajmniej raz w tygodniu korzystał z sieci.
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)