Notowania

pracownik
13.05.2016 15:36

KE chce lepszej ochrony pracowników przed rakotwórczymi chemikaliami

Komisja Europejska zaproponowała w piątek unijne przepisy, których celem jest wzmocnienie ochrony pracowników przed rakotwórczymi chemikaliami w miejscu pracy. Jak wskazuje, nowotwory to powód 53 procent zgonów z przyczyn związanych z pracą.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Robert Scoble/Flickr (CC BY 2.0))

Propozycja KE dotyczy zmiany unijnej dyrektywy dotyczącej czynników rakotwórczych i mutagenów z 2004 r., która nakłada na pracodawców obowiązek oceny ryzyka związanego z narażeniem pracowników na działanie określonych substancji rakotwórczych i przeciwdziałania mu.

Komisja proponuje teraz ustalenie w prawie unijnym dopuszczalnych wartości dla 13 najważniejszych czynników chemicznych, których listę opracowano na podstawie konsultacji z naukowcami, pracodawcami, pracownikami i inspektorami pracy. Wartości te mają określać dopuszczalne stężenie obecnych w powietrzu rakotwórczych substancji chemicznych w miejscu pracy.

W wykazie tym znajduje się na przykład krzemionka krystaliczna w formie pyłu respirabilnego, który może powstawać w trakcie prac górniczych, wydobywczych, drążenia tuneli albo wskutek cięcia, kruszenia i rozdrabniania materiałów zawierających krzem (beton, cegły czy skały). Niektóre firmy ściśle kontrolują stężenie tej substancji w powietrzu w miejscu pracy, jednak - jak wskazuje KE - pozostaje ona główną przyczyną chorób płuc, takich jak krzemica i rak płuc. Komisja szacuje, że na szkodliwe działanie tego pyłu narażonych jest w UE 5,3 mln pracowników. Proponowana dopuszczalna wartość dla tej substancji to 0,1 mg na metr sześcienny.

Pozostałe substancje, których dotyczy projekt KE, to: 1,2-Epoksypropan, 1,3-Butadien, 2-Nitropropan, akryloamid, bromoetylen, związki chromu (IV), tlenek etylenu, pył drewna twardego, hydrazyna, o-Toluidyna, ogniotrwałe włókna ceramiczne (RCF) i monomer chlorku winylu (VCM).

Komisja zapowiedziała też analizy dotyczące innych rakotwórczych czynników chemicznych i przedstawienie kolejnych propozycji przepisów do końca 2016 r.

KE uważa, że wprowadzenie dopuszczalnych wartości dla tych substancji przyczyni się do zmniejszenia liczby przypadków nowotworowych chorób zawodowych.

- Choroby nowotworowe mają ogromy wpływ na pracowników, ich rodziny, przemysł i społeczeństwo. Przyjęcie proponowanych przepisów pozwoli nam ocalić życie 100 tys. osób w ciągu najbliższych 50 lat. Ochrona pracowników leży u podstaw zaangażowania Komisji na rzecz silnego europejskiego modelu społecznego - oświadczyła unijna komisarz ds. zatrudnienia Marianne Thyssen.

Z Brukseli Anna Widzyk

Tagi: pracownik, praca, ochrona, wiadomości, gospodarka, unia, najważniejsze, fundusze unijne, gospodarka światowa
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz