Notowania

unia europejska
07.03.2013 12:53

Kopacz: UE powinna wykorzystać potencjał parlamentów narodowych

Unia Europejska znajduje się w szczególnym punkcie swej historii - mówiła Ewa Kopacz.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Reporter Poland)

*Marszałek Sejmu Ewa Kopacz * *otworzyła konferencję _ Parlamentarny wymiar integracji - szansa czy zagrożenie w budowie unii politycznej w Europie _, która odbywa się w budynku Sejmu. Jak mówiła, spotkanie inauguruje cykl debat o przyszłości UE z polskiego punktu widzenia. _ Pomysł przygotowania konferencji zrodził się z potrzeby dyskusji o roli i miejscu parlamentów narodowych w przestrzeni europejskiej _ - powiedziała. *

Marszałek zaznaczyła, że dynamika zmian w UE, zarówno instytucjonalnych, jak i gospodarczych wymaga od państw członkowskich umiejętności szybkiego i zdecydowanego działania. _ Szczególna rola przypada tu parlamentom narodowym, a więc instytucjom, których pozycja na mocy Traktatu z Lizbony uległa największemu wzmocnieniu _ - oceniła Kopacz.

Jak mówiła, UE znajduje się w szczególnym punkcie swej historii. _ UE pozostaje fenomenem polityczno-gospodarczym w skali globalnej oraz naszym wspólnym sukcesem _ - przekonywała marszałek.

Zaznaczyła, że odpowiedzialność planowania przyszłości spoczywa nie tylko na instytucjach unijnych. _ Parlamenty narodowe mają prawo, ale i obowiązek aktywnego włączania się w kształtowanie przyszłości projektu europejskiego _ - oświadczyła Kopacz. Dlatego, jak mówiła, bardzo ważny jest dalszy rozwój współpracy międzyparlamentarnej w ramach UE.

_ - Parlamenty narodowe dysponują ogromnym potencjałem, który UE powinna wykorzystać na przykład przy wspieraniu przemian demokratycznych w regionach sąsiadujących _ - powiedziała marszałek Sejmu.

Jej zdaniem parlamenty narodowe, jak żadne inne instytucje w ramach UE, są orędownikami demokracji. _ - Dlatego szczególnie istotne jest, aby współpraca międzyparlamentarna w zakresie spraw zagranicznych, bezpieczeństwa i obrony stawała się coraz bardziej spójna, twarda i ścisła _ - powiedział Kopacz.

Marszałek oceniła też, że obowiązujący od stycznia tego roku pakt fiskalny stanowi podstawę budowy nowego systemu zarządzania gospodarczego w Europie i jest z pewnością dobrym krokiem ku ustabilizowaniu, uwiarygodnieniu projektu europejskiego w oczach wszystkich obywateli.

_ - Dla nas, parlamentarzystów, niezmiernie istotny jest fakt włączenia w kształtowanie tego nowego systemu zarządzania gospodarczego parlamentów narodowych _ - powiedziała Kopacz. Jej zdaniem obecne starania na forum UE o poprawę sytuacji gospodarczej muszą być jasne, zrozumiałe, a przede wszystkim uzasadnione dla obywateli.

_ - Wspólne wysiłki parlamentów narodowych zmierzają do powołania w oparciu o art. 13 paktu fiskalnego międzyparlamentarnej konferencji, której prace będą się koncentrować na polityce budżetowej i gospodarczej w UE _ - powiedziała marszałek.

Po niej głos zabrał marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, który podkreślał, że z punktu widzenia parlamentów istotne jest, by w obliczu dalszej integracji w różnych płaszczyznach UE ich rola była nadal ważna. Jak mówił, chodzi o to, by parlamenty miały możliwość wpływania na to, co się dzieje w Unii.

Borusewicz podkreślił, że _ mówienie o zwiędnięciu państw narodowych w sytuacji dalszej integracji Unii, także zwiędnięciu parlamentów narodowych, jest jednak przedwczesne _.

Art. 13 paktu fiskalnego mówi o powołaniu międzyparlamentarnej konferencji z udziałem parlamentarzystów krajowych i europosłów zajmującej się polityką budżetową i gospodarczą UE. Obecnie w Unii trwa dyskusja nad kształtem tej inicjatywy, która ma zapewnić włączenie parlamentów państw UE w debatę nad przyszłością unijnego zarządzania gospodarczego.

Czytaj więcej w Money.pl
_ Pakt pozwoli eliminować polityków _ Sejm uchwalił wczoraj ustawę pozwalającą prezydentowi na ratyfikację paktu.
Do marca Polska musi podjąć ważną decyzję - _ Dla mnie wybór ten jest oczywisty. Uważam, że Polacy powinni uczestniczyć w szczytach strefy euro i powinni uczestniczyć w budowie unii gospodarczej i walutowej odpornej na kryzysy _ - minister ds. europejskich Piotr Serafin.
Premier ujawnił, kiedy wejdziemy do strefy euro Szef rządu zapowiedział też przyjęcie paktu fiskalnego. Rząd zrobi to na najbliższym posiedzeniu. - _ Pcha nas w środek czarnej dziury _ - grzmi opozycja.
Tagi: unia europejska, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, unia, fundusze unijne, gospodarka światowa, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz