Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Program Kapitał Ludzki do zmiany. Na co pójdą pieniądze?

0
Podziel się

Budżet programu na lata 2007-2013 wynosi prawie 11,5 mld euro, z czego wkład finansowy Europejskiego Funduszu Społecznego to ponad 9,7 mld euro, a pozostałą część stanowią środki krajowe.

Program Kapitał Ludzki do zmiany. Na co pójdą pieniądze?
(Stachnik/Reporter)
bCZzFAWd

25 mln euro trafi na wsparcie zwalnianych nauczycieli i pracowników oświaty, więcej pieniędzy będzie też na przeciwdziałanie bezrobociu i podnoszenie aktywności zawodowej - wynika z zatwierdzonych przez rząd zmian w unijnym programie Kapitał Ludzki.

_ Celem zmian zaproponowanych w PO Kapitał Ludzki jest zagwarantowanie pełnego i efektywnego wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), z uwzględnieniem obecnie istniejącej sytuacji społeczno-gospodarczej _ - poinformowało w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu.

Na inne niż początkowo założono cele przesunięte będzie 81,8 mln euro. Państwa członkowskie mogą przesuwać pieniądze w ramach jednego programu operacyjnego, ale wymaga to akceptacji Komisji Europejskiej.

bCZzFAWf

Jak poinformował CIR, pieniądze zostaną skierowane na wsparcie grup i obszarów, które wymagają interwencji. Przykładowo, 25 mln euro zostanie przeznaczone na działania wspierające zwalnianych pracowników sektora oświaty. Z tych pieniędzy będą finansowane m.in. staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie, czy szkolenia. Wsparcie finansowe będą mogły otrzymać także osoby planujące podjęcie własnej działalności gospodarczej.

Ponadto więcej pieniędzy będzie na zwiększanie zdolności do zatrudnienia osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji materialnej i zawodowej. _ Dodatkowe środki zostaną przeznaczone na zwiększenie dostępu do usług aktywnej integracji, pracy socjalnej, wsparcia rodziny, a także innych usług umożliwiających przełamanie indywidualnych ograniczeń w integracji społeczno-zawodowej, w tym szczególnie osób niepełnosprawnych _ - poinformował CIR.

Program operacyjny Kapitał Ludzki finansowany jest w 85 proc. ze środków Unii Europejskiej, a dokładnie z Europejskiego Funduszu Społecznego, a w 15 proc. ze środków krajowych. Budżet programu na lata 2007-2013 wynosi prawie 11,5 mld euro, z czego wkład finansowy Europejskiego Funduszu Społecznego to ponad 9,7 mld euro, a pozostałą część stanowią środki krajowe.

W ramach programu współfinansowane są inwestycje dotyczące zatrudnienia, edukacji, integracji społecznej, rozwoju potencjału pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnień związanych z budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej i wdrażaniem zasady dobrego rządzenia.

bCZzFAWl

Czytaj więcej w Money.pl

bCZzFAWG
wiadomości
wiadmomości
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)