Notowania

elastyczny czas pracy
21.01.2014 11:22

Solidarność poskarżyła się w Brukseli na rząd

- Związkowcy wysłali skargę do Komisji Europejskiej na nowelizację kodeksu pracy wprowadzającą elastyczny czas pracy - poinformował rzecznik Marek Lewandowski.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Wojciech Strozyk/REPORTER)

Solidarność wysłała skargę do Komisji Europejskiej na nowelizację kodeksu pracy wprowadzającą elastyczny czas pracy - poinformował rzecznik Solidarności Marek Lewandowski. O przygotowaniu skargi zdecydowała w grudniu Komisja Krajowa NSZZ _ S _.

Solidarność podnosi w skardze do KE, że wprowadzone w Polsce przepisy o elastycznym czasie pracy, umożliwiające wydłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy z maksymalnie czterech do 12 miesięcy, łamie unijną dyrektywę Unii Europejskiej z 2003 r. o czasie pracy. Dyrektywa _ o niektórych aspektach organizacji czasu pracy _ przyjmuje jako zasadę, że okres rozliczeniowy czasu pracy nie może być dłuższy niż cztery miesiące - przypomniał Lewandowski.

Podkreślił, że unijna dyrektywa dopuszcza możliwość wydłużania okresu rozliczeniowego czasu pracy w ściśle określonych przypadkach, ale jedynie do sześciu miesięcy. Okres ten można wydłużyć do 12 miesięcy tylko gdy następuje to w drodze układu zbiorowego pracy albo porozumienia zawieranego na szczeblu krajowym.

W przygotowanej przez prof. Marcina Zielenieckiego z Biura Eksperckiego Komisji Krajowej _ S _ skardze związek przypomina również, że nowelizacja kodeksu pracy nie wyłącza niektórych pracowników z wydłużenia okresu rozliczeniowego, np. kobiet w ciąży lub osób zatrudnionych w uciążliwych warunkach.

Szczególnie kontrowersyjna jest dla związku możliwość stosowania 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego przy ochronie mienia lub osób i dla strażaków czy ratowników zatrudnionych w firmach w systemie całodobowych dyżurów.

_ - Ten system czasu pracy jest szczególnie uciążliwy dla pracowników. Zatrudnienie w tym systemie czasu pracy negatywnie wpływa nie tylko na stan zdrowia pracownika, ale także odbywa się kosztem jego życia prywatnego _ - zaznaczyła Solidarność w skardze do KE. Skarży też tryb, w jakim pracodawca może wprowadzić wydłużony okres rozliczeniowy.

Komisja może zobowiązać polski rząd do dostosowania prawa do przepisów europejskich. Od takiego postanowienia przysługuje rządowi odwołanie do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

W kraju przepisy wprowadzające elastyczny czas pracy _ S _ zaskarżyła w październiku do Trybunału Konstytucyjnego. Wniosek związku nie został jednak przyjęty do rozpatrzenia.

Pod koniec sierpnia 2013 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu pracy, która zakłada roczny okres rozliczeniowy i ruchomy czas pracy. Ustawa wprowadza wydłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy z 4 do maksymalnie 12 miesięcy, _ jeżeli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi lub technicznymi lub dotyczącymi organizacji pracy _.

Nowe przepisy pozwalają na stosowanie rozkładów czasu pracy na indywidualny wniosek pracownika, niezależnie od ustaleń ze związkami lub reprezentacją pracowników. Umożliwiają także wprowadzenie różnych godzin rozpoczynania pracy albo przedziału czasu, w którym pracownik ma rozpocząć pracę.

Nowe zasady rozliczania i rozkładu czasu pracy mogą zostać wprowadzone w firmie w układzie zbiorowym lub w porozumieniu ze związkami zawodowymi albo przedstawicielami pracowników. Wprowadzenie tych rozwiązań musi być zgłoszone do Państwowej Inspekcji Pracy. Pracodawca ma na to pięć dni.

Wprowadzenie elastycznego czasu pracy spowodowało m.in., że w czerwcu ub.r. związki zawodowe zerwały dialog w Komisji Trójstronnej. Wycofanie zmian było jednym z głównych postulatów wrześniowej manifestacji związkowców w Warszawie.

Minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz tłumaczył wówczas, że najważniejsze jest utrzymanie konkurencyjności polskiej gospodarki i ochrona miejsc pracy. _ Wprowadzajmy rozwiązania, które to ułatwiają, a nie utrudniają. Jeżeli Niemcy, Czesi, Słowacy i 14 innych krajów europejskich ma u siebie elastyczny czas pracy, to chcąc przyciągać nowych inwestorów do Polski musimy tworzyć konkurencyjne warunki _ - mówił.

Czytaj więcej w Money.pl
Umowy na czas określony. Naruszono prawo? Komisja Europejska analizuje odpowiedź polskiego rządu w sprawie stosowania umów o pracę na czas określony i dopiero po tej analizie zdecyduje, co dalej.
KE wzywa do walki. "Wszyscy są zagrożeni" Komisja Europejska wezwała kraje UE do bardziej skutecznego przeciwdziałania radykalizacji postaw i ekstremizmowi.
Komisarze pokłócili się o redukcję emisji CO2 Komisarz ds. klimatu chce 40-proc. redukcji emisji CO2 do 2030 r., a komisarze ds. energii i przemysłu - 35-proc.
Bruksela radzi, jak ograniczyć zasiłki socjalne Specjalny poradnik ma on pomóc Londynowi i Berlinowi w walce z _ turystyką zasiłkową _.
Tagi: elastyczny czas pracy, bruksela, wiadomości, praca, wiadmomości, kraj, gospodarka, unia, prawo, gospodarka polska, wiadmości, czołówki, fundusze unijne, gospodarka światowa
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz