Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Reforma ubezpieczycieli coraz bliżej. UE wymusza zmianę przepisów

Reforma ubezpieczycieli coraz bliżej. UE wymusza zmianę przepisów

Fot. REPORTER

Resort finansów chce dostosować polskie przepisy dotyczące ubezpieczeń i reasekuracji do regulacji UE. Odpowiednie zmiany przewiduje projekt nowelizacji ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Na konieczność ich wprowadzenia zwróciła uwagę Komisja Europejska.

Jak podał resort finansów w uzasadnieniu do projektu, konieczność nowelizacji ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej wynika z tzw. uzasadnionej opinii Komisji Europejskiej skierowanej w maju tego roku do Polski.

Ubezpieczenie OC. Zobacz, kiedy dostaniesz mniejsze odszkodowanie

Dotyczyła ona wdrożenia przez Polskę dyrektywy w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) oraz dyrektywy w sprawie Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (Omnibus II) .

Co prawda obie dyrektywy zostały implementowane do polskiego prawa z początkiem 2016 r., niemniej w swojej opinii Komisja Europejska wskazała, że w polskich regulacjach zabrakło niektórych przepisów unijnych.

Chodzi m.in. o przepisy dotyczące wewnętrznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, zawierające definicje tych podmiotów, wymogi informacyjne wobec organu nadzoru oraz wysokość dolnego progu minimalnego wymogu kapitałowego dla tych podmiotów. W przyjętych przez Polskę regulacjach zabrakło też - zdaniem KE - przepisu dającego organowi nadzoru możliwość wydania zakazu swobodnego rozporządzania aktywami umiejscowionymi w Polsce na wniosek organu nadzorczego z innego państwa UE, sprawującego nadzór nad zakładem ubezpieczeń lub zakładem reasekuracji wykonującym działalność w Polsce poprzez oddział lub na zasadzie swobody świadczenia usług.

Ponadto, zdaniem KE, polskie regulacje powinny zostać uzupełnione o przepisy określające zasady tzw. koasekuracji w Unii Europejskiej. Należy też wprowadzić do krajowego prawa tzw. środki przejściowe dotyczące zbywalnych papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych opartych na pożyczkach przekształconych, które to papiery zostały wyemitowane przed 1 stycznia 2011 r., oraz dotyczące instrumentów kapitałowych nabytych do 1 stycznia 2016 r.

"Przeprowadzona w Ministerstwie Finansów analiza wykazała, że uwagi Komisji Europejskiej należy uznać za zasadne. W piśmie z dnia 31 maja 2017 r. również Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego zgodził się z uwagami Komisji Europejskiej i wskazał na konieczność wdrożenia do krajowego porządku prawnego wskazanych przepisów dyrektyw Wypłacalność II i Omnibus II, uzasadniając konieczność transpozycji poszczególnych przepisów" - uzasadnia resort finansów.

Przygotowany w MF projekt zawiera przepisy dostosowujące nasze regulacje do wskazanych dyrektyw. Zaproponowano, aby zmiana weszła w życie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia. "Wejście w życie ustawy w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia nie spowoduje negatywnych skutków dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. W ten sposób zostanie zapewnione minimalne vacatio legis dla nowej regulacji" - zapewnia resort finansów.

prawo, pap, mf, gospodarka, ubezpieczenia
PAP
Czytaj także
Polecane galerie
tomahowg
2017-08-18 19:20
Doceniam pracę redaktora, ale wystarczyło napisać 2 słowa: zdrożeją ubezpieczenia.
Alefa
2017-08-07 19:26
Czego nnie wiem o ubezpieczeniach? WSZYSTKIEGO a przedewszystkim NIE WIERZĘ.
Nowomowa ma to do sibie ze posługuje sie slangiem a jest to świadomy zabieg tych od ubezpieczania ale nie wiedza o tym ci co piszą na zamówienie metoda wytnij wklej byle sie trzymalo kupy ,rozumu logiki nie musi .Nie trzeba denerwować ludzi.
E D U K A C J A konieczna
2017-08-07 08:57
Normalny klient z tego bełkotu nic a nic nie rozumie dla niego się liczy WYSOKOŚĆ składki i dochodzenie roszczenia czyli odszkodowania i świadczenia .Struktura firmy skoro własnej dobrze nie zna przeciętny pracownik ?
Pokaż wszystkie komentarze (5)