Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Administracja podatkowa i wydatki na armię. Czas na decyzję Sejmu w sprawie zmian

0
Podziel się:

Do równowartości 2 proc. polskiego PKB mają wzrosnąć wydatki na wojsko, a płacenie podatków ma być łatwiejsze.

Administracja podatkowa i wydatki na armię. Czas na decyzję Sejmu w sprawie zmian
(Dreamstime)
bEJpJhEB

Sejm, który we wtorek rozpoczyna dwudniowe posiedzenie, zajmie się m.in. projektem ustawy o administracji podatkowej oraz propozycją zmian w ustawie o działalności pożytku publicznego. Posłowie zdecydują też w sprawie zwiększenia wydatków na armię do równowartość dwóch procent polskiego PKB.

Na początku posiedzenia posłowie rozstrzygną w głosowaniu czy uzupełnić porządek obrad o projektu ustawy o związkach partnerskich autorstwa klub SLD. Zakłada on, że partnerzy (zarówno hetero- jak i homoseksualni) mieliby prawo w związku m.in. do dziedziczenia po sobie, wspólnego rozliczania się z podatku PIT, prawo wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po zmarłym partnerze, prawo do ubiegania się o rentę rodzinną w razie śmierci partnera. Mogliby ponadto odmówić składania zeznań w postępowaniu cywilnym, karnym, administracyjnym i podatkowym.

Podczas zaplanowanych na środę po południu głosowań, posłowie decydować będą m.in. ws. projektu zmian w ustawie o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych RP, który zakłada, że od 2016 r. na obronność przeznaczane będzie co najmniej 2 proc. PKB z roku poprzedniego. Obecnie wskaźnik ten wynosi 1,95 proc. PKB.

bEJpJhED

Szacuje się, że wydatki obronne wzrosłyby o około 800 mln zł. Projekt przewiduje, że dodatkowymi przychodami Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych mogą się stać odszkodowania lub kary umowne otrzymane przez jednostki wojskowe w wyniku nieprawidłowej realizacji umów dotyczących zakupu uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz badań naukowych i prac rozwojowych, zwroty wydatków za udzielone wsparcie obcym wojskom, a także darowizny, spadki i zapisy.

Co dalej z podatkami i rolnictwem

Ponadto na posiedzeniu w tym tygodniu posłowie rozpatrzą m.in. rządowy projekt ustawy o administracji podatkowej. Jego celem jest m.in. wprowadzenie instytucji asystenta podatnika oraz centrów obsługi w urzędach skarbowych. Projekt przewiduje modernizację polskiej administracji podatkowej, co jest m.in. odpowiedzią na zalecenia UE z połowy ubiegłego roku w związku z przedstawionym przez Polskę krajowym programem reform i programem konwergencji.

Sejm zajmie się też projektem ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej. Ma on umożliwić wypłacania zaliczek na poczet realizacji projektów inwestycyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Według projektu jednostki samorządu terytorialnego będą mogły dostać zaliczkę na sfinansowanie kosztów kwalifikowalnych na realizację scaleń oraz na pomoc techniczną ze środków budżetu państwa. Natomiast na finansowanie innych operacji, takich jak transfer wiedzy i działalność informacyjna, usługi doradcze czy wsparcie w ramach inicjatywy LEADER samorządy będą mogły je otrzymać w formie oprocentowanych pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego.

bEJpJhEJ

Odbędzie się ponadto pierwsze czytanie komisyjnego projekt nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, który przewiduje uregulowanie zasady przekazywania 1 proc. podatku dochodowego oraz utworzenie Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego. Ze statusem OPP związane są szczególne obowiązki i uprawnienia - jednym z najważniejszych przywilejów jest ubieganie się o 1 proc. podatku, który - od 2004 r. - podatnicy mogą przekazać wybranej organizacji. Uprawnionymi do otrzymania środków z 1 proc. podatku są tylko te organizacje, które znajdą się w wykazie ministra pracy i polityki społecznej. W tym roku figuruje w nim ponad 8 tys. podmiotów.

Obecnie zdarza się, że organizacje uprawnione do zbierania 1 proc. podatku dochodowego de facto zbierają pieniądze dla innych organizacji, niekiedy pobierając za to opłaty, np. pod pretekstem zbierania składek członkowskich. Posłowie chcą zlikwidować taką możliwość. Chodzi o organizacje, które nigdy statusu OPP nie otrzymały, oraz te, które z powodu niedopełniania związanych z tym obowiązków status ten utraciły. Projekt przewiduje, że organizacje pożytku publicznego będą miały zakaz przekazywania środków zebranych w ramach 1 proc. organizacjom, które same nie mają prawa do ubiegania się o tego rodzaju wsparcie.

Kodeks rodzinny i Trybunał Konstytucyjny w planie obrad

Posłowie omówią ponadto senacki projekcie nowelizacji Kodeksu rodzinnego, który ma znieść nakaz ograniczenia praw jednemu z rodziców, jeśli po rozwodzie nie mogą się oni porozumieć ws. opieki nad dzieckiem, to główny cel projektu nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Dyskutowany ponownie będzie prezydencki projekt zmian w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym. Posłowie wprowadzili do projektu wiele propozycji zmian, m.in. eliminując uczestnictwo środowisk prawniczych i naukowych w wyłanianiu kandydatów na sędziów TK oraz obowiązkowy dziś udział Prokuratora Generalnego w każdej sprawie w TK (mógłby on się do nich przyłączać).

bEJpJhEK

Głównym celem jest skrócenie czasu rozpatrywania spraw w Trybunale. Ma temu służyć możliwość rozpatrywania mniej skomplikowanych spraw na posiedzeniu, a nie na rozprawie (np. gdy do wydania wyroku wystarczą pisemne stanowiska stron). Prezydent zaproponował też odstąpienie od zasady dyskontynuacji, czyli umożliwienie, by Trybunał mógł badać wnioski posłów minionej kadencji Sejmu.

Omawiany będzie w Sejmie także rządowy projekt w Kodeksie cywilnym i w Kodeksie postępowania cywilnego, którego celem jest informatyzacja spraw cywilnych. W projekcie - po informacjach o nieprawidłowościach podczas egzekucji komorniczych - poruszono też kwestię sprzedaży zajętych ruchomości. Zmiany mają umożliwić dalszą informatyzację procedur, m.in. przez rozszerzenie możliwości składania dowodów nie tylko w formie dokumentów zawierających tekst, ale też dokumentów elektronicznych rozumianych jako zapis obrazu lub dźwięku.

Posłowie o zabytkach i strażakach

Sejm zajmie się również poselskim projektem zmian w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i w ustawie o muzeach. Projekt noweli zakłada stworzenie Listy Skarbów Dziedzictwa dla cennych zabytków ruchomych i możliwość przedłużania pozwolenia na wywóz zabytków w celach wystawienniczych lub jako wyposażenie np. ambasad. Szczególne rygory mają dotyczyć przechowywania, eksponowania i transportu wpisanych obiektów. Podejmowanie prac konserwatorskich ma zobowiązywać do utrzymania najwyższych standardów. Projekt obliguje także właścicieli do ochrony zabytku i informowania o jego stanie, udostępniania do badań i konserwacji, jak też prowadzenia określonych prac konserwatorskich.

Dyskutowany będzie również rządowy projekt zmian w ustawie o Państwowej Straży Pożarnej, wprowadzający m.in. wyższe dodatki dla tych strażaków, którzy zdecydują się pozostać w służbie więcej niż 20 lat.

bEJpJhEL

Projekt noweli zakłada, że tak jak dotychczas uposażenie strażaka po 2 latach służby wzrośnie o 2 proc. a następnie za każdy rok o 1 proc. do 20 lat służby. Zmiany nastąpią po 20 latach służby - za każde kolejne dwa lata pracy strażacy otrzymywać będą dodatek w wysokości 2 proc. uposażenia zasadniczego - aż do wysokości 32 proc. (dla funkcjonariuszy po 32 latach służby). Ci, którzy zdecydują się pozostać w służbie jeszcze dłużej, po 35. roku służby dostaną dodatek w wysokości 35 proc. uposażenia zasadniczego (do tej pory po ukończeniu 30. roku służby mieli maksymalnie 25 proc. dodatku - PAP).

Zaplanowane jest też pierwsze czytanie poselskiego projektu zmian ustawie o Służbie Więziennej, który dotyczy umożliwienia prowadzenia przez Służbę Więzienną centrali monitorowania systemu dozoru elektronicznego, po dniu 1 lipca 2015 roku.

Na dwudniowym posiedzeniu Sejmu przedstawiona ma być też rządowa informacja o funkcjonowaniu centrów i klubów integracji społecznej w okresie 2012 - 2013.

Zakupy armii pod lupą NIK. Zobacz wideo

bEJpJhEM

Czytaj więcej w Money.pl

bEJpJhFe
wiadomości
wiadmomości
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)