Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Będzie jedna baza nieruchomości należących do Skarbu Państwa. Przyda się przy realizacji Mieszkania plus

Będzie jedna baza nieruchomości należących do Skarbu Państwa. Przyda się przy realizacji Mieszkania plus

Wykaz pomoże w szukaniu nieruchomości dla programu Mieszkanie plus Fot. Bartosz Wawryszuk
Wykaz pomoże w szukaniu nieruchomości dla programu Mieszkanie plus

Powstanie baza nieruchomości Skarbu Państwa - poinformowało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Krajowy Zasób Nieruchomości będzie mógł z nich czerpać grunty pod zabudowę mieszkaniową w programie Mieszkanie plus.

Projekt rozporządzenia zamieszczonego na internetowej stronie Rządowego Centrum Legislacji jest realizacją jednego z przepisów zawartych w ustawie o Krajowym Zasobie Nieruchomości (KZN).

Dokument ten mówi, że minister właściwy ds. budownictwa określi wzór wykazu nieruchomości, który będzie przekazywany do KZN oraz będzie prowadzony m.in. przez starostów, prezydentów miast, wojewodów, szefa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), prezesa Agencji Mienia Wojskowego (AMW), czy szefa Lasów Państwowych.

Rozporządzenie zobowiązuje te podmioty do prowadzenia wykazów nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodarują. Proponowane w projekcie rozwiązania umożliwią wykorzystanie niezagospodarowanych dotąd nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, a tym samym zwiększenie ich użyteczności.

Wykazy nieruchomości mają obejmować swym zakresem m.in. identyfikator obiektu bazy danych według ewidencji gruntów i budynków, adres nieruchomości, numer księgi wieczystej, powierzchnię nieruchomości, ustalenia lokalnych aktów planowania przestrzennego dot. zagospodarowania terenu, wydanych pozwoleniach na budowę, rozbiórkę oraz decyzjach o zatwierdzeniu projektu budowlanego, budowlach lub budynkach znajdujących się na nieruchomości.

W projekcie rozporządzenia określono wzór wykazu i elektroniczną formę przekazywanego wykazu (xml). Przyjęte rozwiązania mają na celu zagwarantowanie poprawności i kompletności zawartych w wykazie informacji oraz zapewnienie sporządzania i przekazywania wykazów w sposób jednolity na obszarze całego kraju.

Wykazy przygotowane przez starostów i prezydentów miast będą podlegały sprawdzeniu przez wojewodów pod względem zgodności z przepisami oraz kompletności danych. Z kolei wykazy sporządzane przez szefa KOWR, prezesa AMW oraz szefa Lasów Państwowych mają być sprawdzane przez prezesa KZN.

W ramach projektowanych rozwiązań przewidziano obowiązek przedstawiania przez KZN ministrowi budownictwa kwartalnych i rocznych sprawozdań z realizacji planu finansowego Krajowego Zasobu Nieruchomości, a także obowiązek przedstawiania przez prezesa KZN ministrowi kwartalnych sprawozdań z przeprowadzonych czynności kontrolnych.

Projekt rozporządzenia trafił do konsultacji publicznych, które potrwają 7 dni. Proponuje się, że rozporządzenie wejdzie w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.

Ustawę o Krajowym Zasobie Nieruchomości w czwartek podpisał prezydent Andrzej Duda. Zgodnie z jej przepisami utworzony zostanie Krajowy Zasób Nieruchomości, który będzie gospodarował nieruchomościami Skarbu Państwa, przeznaczając je pod budowę mieszkań o atrakcyjnym czynszu (jego wysokość będzie określana rozporządzeniem), w formule najmu lub najmu z opcją dojścia do własności. KZN będzie również realizował zadania związane z ochroną praw najemców.

Jak informowaliśmy, wraz z podpisaniem ustawy, Andrzej Duda zgodził się na przepisy, które pozwalają - w ramach programu Mieszkanie plus - na eksmisję na bruk.

 

 

Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

PAP
Czytaj także
Polecane galerie
elktra.;
2017-08-11 14:30
Świetny pomysł . Wszystko teraz będzie jawne