Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
reguła wydatkowa
11.07.2012 11:47

Będzie kaganiec finansowy na urzędy i samorządy. Resort finansów ujawnia plan

Reguła wydatkowa ma hamować wydatki. Wiemy już kiedy rząd planuje ją wprowadzić.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Polaris/East News)

*Stabilizująca reguła wydatkowa, która ma powodować, że wzrost wydatków nie będzie mógł przekroczyć średniookresowego tempa wzrostu PKB, powinna wejść efektywnie w życie w 2015 roku, kiedy Polska ograniczy deficyt sektora finansów publicznych do poziomu średniookresowego celu budżetowego, czyli 1 proc. PKB - uważa resort finansów. *

Z reguły będą wyłączone wydatki sektora samorządowego i te finansowane z bezzwrotnej pomocy unijnej - poinformował wiceminister finansów Mirosław Sekuła. _ Opracowywana docelowa stabilizująca reguła wydatkowa, po uprzednim obniżeniu deficytu sektora finansów publicznych, ma zapewnić stabilizację wyniku sektora finansów publicznych _.

Wiceminister finansów poinformował również, że stabilizująca reguła wydatkowa będzie determinować maksymalny wzrost wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych, z wyłączeniem wydatków podsektora samorządowego (objętego innymi regułami) oraz wydatków finansowanych środkami z bezzwrotnej pomocy unijnej.

_ Jest to uzasadnione tym, że wpływ środków unijnych na deficyt jest neutralny, tj. dochody sektora z UE wykazywane są zawsze w wysokości wydatków sektora finansowanych ze środków z UE, niezależnie od kasowych przepływów. Zgodnie z docelową regułą wzrost wydatków sektora (oczyszczonych o ww. kategorie) nie mógłby przekroczyć średniookresowego tempa wzrostu PKB. Taka konstrukcja reguły gwarantowałaby generowanie przestrzeni w wydatkach publicznych w czasie dobrej koniunktury, tak aby nie było konieczne cięcie wydatków w okresie recesji i spowolnienia, gwarantując jednocześnie średnioterminową stabilność finansów publicznych _ - napisał Sekuła.

_ Proponuje się, aby limit wydatków został odpowiednio skorygowany w dół, gdyby skumulowane na wprowadzonym tzw. koncie kontrolnym odchylenia wyniku nominalnego sektora instytucji rządowych i samorządowych od MTO przekroczyły zadany próg wyrażony w procentach PKB _ - dodał.Zgodnie z intencjami resortu finansów korekta ta mogłaby być zawieszona w czasie głębokiej dekoniunktury. _ Limit wydatków byłby też korygowany o dyskrecjonalną systemową zmianę dochodów. W szczególności obniżenie podatków czy wprowadzenie ulg podatkowych byłoby możliwe pod warunkiem skompensowania ubytku dochodów z tego tytułu odpowiednim obniżeniem wydatków _ - podkreśla wiceminister.

Projektowana reguła ma dotyczyć łącznego wzrostu wydatków. _ Równocześnie należy podkreślić, że limit wydatków nie dotyczyłby każdego podmiotu czy transakcji w takim samym stopniu - miałby on charakter zagregowany, a więc ograniczałby łączny wzrost wydatków _ - poinformował Sekuła.

_ Oznacza to, że niektóre wydatki mogłyby rosnąć szybciej, o ile byłyby kompensowane odpowiednio wolniejszym wzrostem (lub spadkiem) innych wydatków. To rząd proponowałby sposób podziału limitu wydatków wyznaczonego przez regułę w taki sposób, aby to było najbardziej korzystne dla realizacji celów społeczno-gospodarczych _ - dodał.

Zgodnie z harmonogramem prac legislacyjnych Rady Ministrów założenia do projektu nowelizacji ustawy o finansach publicznych, wprowadzające stabilizującą regułę wydatkową, powinny zostać przedłożone rządowi w III kw. tego roku.

Czytaj więcej w Money.pl
Prezydenci kontra rząd. Nie ma zgody Boni straszy totalnym upadkiem, a samorządowcy odpowiadają: _ Reguła wydatkowa uderza w nasze plany inwestycyjne _.
Tak rząd będzie pomagał rodzicom. Podniosą progi Najwięcej zyskają na tym rodziny wielodzietne. O ulgę będą mogli starać się również zamożniejsi Polacy.
Tagi: reguła wydatkowa, resort, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, prawo, najważniejsze, gospodarka polska, wiadmości
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz