Notowania

bezrobocie
31.12.2015 10:40

Bezrobocie według BIEC. Idziemy na rekordy

Wskaźnik Rynku Pracy, informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia, spadł w grudniu o 0,8 pkt i wyniósł 78,5 pkt , podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych w raporcie.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Bartosz Wawryszuk)

Wskaźnik Rynku Pracy, informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia, spadł w grudniu o 0,8 pkt i wyniósł 78,5 pkt - podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. To kontynuacja dobrych trendów z 2015 roku. Listopad i luty były miesiącami rekordowymi, jeśli chodzi o liczbę osób wychodzących z bezrobocia w efekcie podjęcia pracy.

Tak dobrych wskazań wskaźnik BIEC nie miał od sześciu lat. W latach 2008-2009, kiedy osiągał podobne poziomy, bezrobocie liczone według metodyki GUS-u spadło nawet poniżej 9 proc. (w listopadzie 2015 r. było 9,6 proc.), a liczone według BAEL (zgodne z metodyką Międzynarodowej Organizacji Prac), nawet do 6,6 proc. (w trzecim kwartale 2015 roku było 6,9 proc.). Zbliżamy się więc do rekordowo dobrych poziomów bezrobocia, za czym mogą iść również płace

"Przez ostatnie trzy miesiące miesięczna skala spadku utrzymywała się na poziomie około 0,4 punktu. Grudzień jest siódmym miesiącem nieprzerwanego spadku wartości wskaźnika" - czytamy w raporcie.

W kierunku pozytywnych zmian na rynku pracy oddziałuje aktualnie pięć jego składowych. Wpływ pozostałych zapowiada nieznaczne pogorszenie sytuacji.

"W ostatnim miesiącu kluczowe dla pozytywnych zmian na rynku pracy były: wzrost liczby bezrobotnych, którzy znaleźli zatrudnienie, wzrost liczby ofert pracy kierowanych do urzędów pracy oraz spadek liczby osób zwolnionych z przyczyn leżących po stronie zakładów pracy" - czytamy dalej.

W listopadzie 2015 stopa bezrobocia rejestrowanego po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych zmalała o 0,2 punktu procentowego i wyniosła 9,8 proc.

Stopa bezrobocia GUS

Ostatnie dane informują o wzmożonych przepływach pomiędzy zatrudnieniem i bezrobociem. Z jednej strony, w listopadzie wzrosła liczba osób, które podjęły zatrudnienie. Pracę znalazło o ponad 7 tys. więcej osób niż miesiąc wcześniej (wzrost 7 proc.). Co więcej, w ujęciu absolutnym, listopad, obok lutego, były miesiącami rekordowymi, jeśli chodzi o liczbę osób wychodzących z bezrobocia w efekcie podjęcia pracy.

Z drugiej strony, w listopadzie wzrosła liczba osób rejestrujących się jako bezrobotne w powiatowych urzędach pracy. W porównaniu do października, napływ bezrobotnych wzrósł o ponad 7 tys. osób (w ujęciu relatywnym wzrost wyniósł 4 proc.). Wzrost ten częściowo skompensował blisko 7 proc. spadek wielkości napływu do zasobu bezrobotnych odnotowany w październiku. W ujęciu absolutnym, wielkość napływu do zasobu bezrobocia w listopadzie była niższa niż średnia dla całego 2015 roku.

"Do znaczącego spadku wartości Wskaźnika Rynku Pracy w dużym stopniu przyczyniły się pozytywne zmiany w napływie liczby ofert pracy kierowanych do urzędów pracy. W listopadzie, w rejestrach PUP-ów pojawiło się o ok. 13 tys. więcej ofert pracy niż w październiku br. (wzrost na poziomie 11 proc.). W porównaniu do analogicznego miesiąca roku poprzedniego wzrost wyniósł około 28 proc." - wskazali analitycy.

Ponadto, listopad był miesiącem, w którym odnotowano najwięcej zgłoszonych ofert pracy w 2015 roku. Podobnie, bardzo pozytywne zmiany odnotowano w liczbie dostępnych ofert zatrudnienia publikowanych w internecie, o czym świadczy wzrost Barometru Ofert Pracy.

W listopadzie ponownie zmalała liczba bezrobotnych zwolnionych z przyczyn leżących po stronie zakładów pracy. Wielkość tej frakcji zasobu bezrobotnych spadła o nieco ponad 2 tys. osób i aktualnie jest na poziomie analogicznym do tego z końca 2012 roku, ale ponad dwukrotnie wyższym w porównaniu do najniższych wartości odnotowanych w II połowie 2008 roku, podsumowało Biuro.

Tagi: bezrobocie, giełda, wiadomości, gospodarka, gospodarka polska, inflacja i bezrobocie, najważniejsze, giełda na żywo
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz