Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
rolnictwo
28.08.2010 09:30

Bruksela daje na renty dla naszych rolników 365 mln euro

Od 1 września ARiMR będzie przyjmowała wnioski o renty.

Podziel się
Dodaj komentarz
(JoostJB/CC/Flickr)

*Od 1 do 10 września Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski od rolników ubiegających się o renty strukturalne. Otrzyma je około 6 tys. rolników. Będzie to ostatni nabór w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. *

Na obecny nabór będzie przeznaczone 365 mln euro - poinformował Departament Komunikacji Społecznej ARiMR. Wnioski o przyznanie rent należy składać do kierownika biura powiatowego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa rolnego wnioskodawcy. Dokumenty można dostarczyć osobiście albo wysłać je listem poleconym lub pocztą kurierską.

O tym, komu zostanie przyznana renta strukturalna nie będzie decydowała kolejność złożonych wniosków - tak jak to było w poprzednich naborach - ale ilość przyznanych punktów rankingowych. Najwyżej punktowane będą te wnioski, w których rolnicy przekażą duże gospodarstwa następcy, które przyczynią się do powstania jeszcze większych gospodarstw.

W latach 2007-2008 renty otrzymało ponad 13,6 tys. rolników. W latach 2004-2006 przyznano ponad 50 tys. rent.

Wniosek może być oceniony na maksymalnie 100 punktów. Przykładowo, w woj. mazowieckim można uzyskać 50 punktów za przekazanie gospodarstwa rolnego o powierzchni użytków rolnych większej niż 3-krotność średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w tym województwie (8,44), czyli powyżej 25,32 ha. Dodatkowe 40 punktów - gdy powierzchnia użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego po powiększeniu będzie większa niż 5-krotność tej samej średniej, czyli powyżej 42,20 ha.

Rolnik może otrzymać rentę strukturalną jeśli spełnia kilka warunków - musi mieć ukończone 55 lat, ale mniej niż 65 lat i nie mieć ustalonego prawa do emerytury lub renty. Wymagane jest, aby rolnik prowadził działalność rolniczą nieprzerwanie przez co najmniej 10 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku i w tym był ubezpieczony w KRUS. Nie może on ponadto zalegać z zapłatą należności na ubezpieczenie społeczne.

Gospodarstwo rolne przeznaczone do przekazania powinno mieć co najmniej 3 hektary użytków rolnych w województwach: małopolskim, podkarpackim, śląskim i świętokrzyskim, a w pozostałych województwach minimum - 6 hektarów. A powierzchnia użytków rolnych gospodarstwa (docelowego), które powstanie po przejęciu gruntów przez nowego właściciela nie może być mniejsza niż średnia powierzchnia gospodarstwa w kraju (jest to obecnie jest to 10,15 ha).

Natomiast, jeśli w zamian za rentę rolnik przekaże więcej niż 10 ha użytków rolnych, to wielkość docelowego gospodarstwa, w którego skład wejdą jego grunty, musi być większa co najmniej o 10 proc. od przekazywanego gospodarstwa (czyli musi mieć co najmniej 11 ha).

Podstawowa wysokość renty strukturalnej wynosi 1013 zł

Wnioskujący o rentę strukturalną oraz jego małżonek powinni przekazać wszystkie użytki rolne, stanowiące zarówno ich współwłasność jak i własność odrębną. Mogą jednak pozostawić sobie łącznie do 0,5 ha działkę wraz z siedliskiem i zajmować się na niej rolnictwem produkując tylko na własny użytek.

Gospodarstwo trzeba przekazać w całości poprzez przeniesienie jego własności na rzecz jednego rolnika, który posiada już gospodarstwo rolne bądź na następcę. Przejmujący ziemię powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe do prowadzenia działalności rolniczej i zobowiązać się, że będzie prowadził gospodarstwo przez co najmniej 5 lat.

Podstawowa wysokość renty strukturalnej wynosi 1013 zł. Zostanie ona zwiększona o 676 zł, jeżeli wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim, a oboje małżonkowie spełniają wszystkie warunki dla przyznania renty strukturalnej. Jest możliwe zwiększenie renty o kolejne 102 zł, jeśli przekazane gospodarstwo rolne jest większe niż 10 ha, a osoba, która go przejmuje nie ukończyła 40 lat.

Przyznana kwota renty strukturalnej wypłacana jest co miesiąc od momentu przekazania gospodarstwa, ale nie dłużej niż do osiągnięcia 65 lat.

| Czytaj w Money.pl | |
| --- | --- |
| [ ( http://static1.money.pl/i/h/197/t20165.jpg ) ] (http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/20;mln;euro;dotacji;dla;rolnikow,142,0,611470.html) | 20 mln euro dotacji dla rolników Może się o nią ubiegać około 93 tysięcy gospodarstw produkujących mleko. |
| [ ( http://static1.money.pl/i/h/133/t83077.jpg ) ] (http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/rolnicy;zlozyli;juz;225;tys;wnioskow;o;doplaty,177,0,610225.html) | Rolnicy złożyli już 225 tys. wniosków o dopłaty Dużym zainteresowaniem cieszą się nowe dopłaty do upraw roślin strączkowych. |
| [

]( http://www.money.pl/gospodarka/unia-europejska/wiadomosci/artykul/europejczycy;za;utrzymaniem;doplat;dla;rolnikow,75,0,604491.html ) | Europejczycy za utrzymaniem dopłat dla rolników Eurobarometr: 11 procent Europejczyków jest przeciw pomocy. |

Tagi: rolnictwo, unia europejska, gospodarka, wiadomości, wiadmomości, najważniejsze, gospodarka polska
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz