Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Czy inflacja będzie spadać w 2005 r.?

0
Podziel się

Wszelkie zmiany nastawienia w polityce monetarnej Rady Polityki Pieniężnej uzależnione są od projekcji inflacyjnej, która zostanie ujawniona w lutym. Jeśli okaże się, że inflacja ma charakter spadkowy, będziemy świadkami zmiany nastawienia RPP na neutralne. W przeciwnym wypadku RPP utrzyma restrykcyjne nastawienie. Jakie są możliwe trendy inflacyjne w 2005 r.?

Czy inflacja będzie spadać w 2005 r.?
bDyGbrAl

Tendencje inflacyjne w tym roku będą w znacznej mierze uzależnione od czynników zewnętrznych, a w szczególności od cen ropy naftowej, które utrzymują się na wysokim poziomie, czyli w przedziale 40 – 55 USD za baryłkę. Taka sytuacja jest prawdopodobna, ponieważ na skutek łagodnej zimy w USA, producenci zrzeszeni w OPEC zapowiadają obniżenie poziomu produkcji. Może to spowodować utrzymanie się cen na wysokich poziomach. Po drugie, cena ropy będzie też uzależniona od wyniku wyborów w Iraku. Jeśli uda się zainstalować nowy rząd, trzeba będzie pracować nad zwiększeniem ilości irackiej ropy na rynkach światowych. Może się to nie udać ze względów na działania sabotażowe. USA zareaguje odpowiednio, czyli eskalacją działań wojennych w tym rejonie, przyczyniając się w ten sposób do wzrostu ceny ropy.

Inflacja w Polsce będzie też uzależniona od żądań płacowych w kraju. Takie żądania zaczynają się już pojawiać (górnicy żądają 15 proc. wzrostu płac, aby wyrównać poziom płac z płacami górniczymi w innych krajach UE, gdzie średnia płaca wynosi 2,5 – 3 tys. EUR!). Presje płacowe w tym roku trzeba brać pod uwagę, tym bardziej, że jest to jest rok wyborczy.

Kolejnym czynnikiem, który może wpłynąć na poziom inflacji w Polsce są ceny żywności. Ich wpływ może być jednak minimalny, chociażby z tego powodu, że ceny mięsa (a w szczególności wieprzowiny) będą niskie ze względu na nadprodukcję. Natomiast czynnikiem, który zdecydowanie zwiększy inflację jest podwyżka akcyzy na nośniki energii. Poprzez efekt transmisyjny może to spowodować wzrost kosztów produkcji w całej gospodarce.

bDyGbrAn

Kolejnym ważnym czynnikiem decydującym o poziomie inflacji w 2005 r. w Polsce będzie decyzja dotycząca terminu przystąpienia Polski do strefy euro. Planowane jest spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Finansów i Narodowego Banku Polskiego, celem ustalenia strategii dojścia do strefy euro. Decyzje tam podjęte będą mieć kardynalne znaczenie dla polityki monetarnej – czyli poziomu stóp procentowych w najbliższych latach.

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że inflacja może mieć charakter wzrostowy (szczególnie w pierwszej połowie roku), co spowoduje, że RPP nie dokona radykalnej zmiany nastawienia w polityce monetarnej i utrzyma restrykcyjne nastawienie. Nie oznacza to, że RPP będzie podwyższać stopy procentowe. Czasami wystarczy ogłosić restrykcyjne nastawienie, by utrzymać inflację w ryzach, czyli w przedziale 2,5 – 4,5 proc.

Autor jest głównym ekonomistą Warszawskiej Grupy Inwestycyjnej S.A.

bDyGbrAO
wiadomości
KOMENTARZE
(0)