Notowania

expose
18.11.2015 11:10

Expose Szydło: Walka z biedą, niższy CIT, bilion złotych na rozwój

Zobacz, co czeka gospodarkę w najbliższych czterech latach rządów Prawa i Sprawiedliwości.

Podziel się
Dodaj komentarz
(PAP/Paweł Supernak)

Gospodarka ma być kluczowym elementem 4-letniego planu nakreślonego przez rząd PiS z Beatą Szydło na czele. W expose premier słowa klucze to: rozwój i walka z biedą.

"Po pierwsze rozwój, po drugiej rozwój, po trzecie rozwój" - to hasło, które ma przyświecać pracy nowego rządu. - Musimy przyspieszyć tempo wzrostu gospodarczego. Musimy wyrwać się z pułapki średniego rozwoju - zapowiedziała premier.

Przypomniała obietnice z kampanii wyborczej. Beata Szydło mówiła o podniesieniu kwoty wolnej od podatku do 8 tys. zł, 500 zł na każde dziecko w najuboższych rodzinach oraz na drugie i kolejne dziecko we wszystkich rodzinach, finansowaniu z budżetu leków dla osób od 75 roku życia, podniesieniu stawki godzinowej i obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Czeka nas reindustrializacja kraju

Premier wskazała na konieczność wparcia przedsiębiorstw, a przynajmniej zniesienie barier w ich rozwoju. Mówiła przy tym o wielu barierach biurokratycznych, szczególnie przy rozpoczynaniu własnej działalności gospodarczej.

- Brak kapitału własnego, brak zdolności kredytowych (...), bariery biurokratyczne, wreszcie zaburzenia czystych zasad gry rynkowej. Wszystkie te przeszkody można przynajmniej w bardzo znacznym stopniu przełamać - mówiła.

- Obniżymy podatki dla małych firm. Chodzi nam przede wszystkim o wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw, choć i dużym nie chcemy utrudniać życia - zapowiedziała Beata Szydło.

Premier Beata Szydło zapowiedziała także obniżkę podatku CIT do 15 procent. Szefowa rządu podkreśliła również, że uchwalony zostanie podwójny odpis inwestycyjny dla przedsiębiorców rozwijających swoje firmy.

- Małe firmy będą stawać się średnimi, średnie dużymi, a duże będą konkurować na rynku - powiedziała premier, zapowiadając przeznaczenie biliona złotych na inwestycje rozwojowe. Przypomniała, że obecnie udział inwestycji w PKB wynosi 20 procent. - Musimy zwiększyć poziom inwestycji. To droga do przyspieszenia rozwoju - stwierdziła Beata Szydło, dodając, że kapitał ma być kierowany w stronę reindustrializacji Polski.

Premier mówiła o wzmocnieniu takich ośrodków polskiej przedsiębiorczości, jak np. dolina lotnicza, dolina mleczna oraz o budowaniu nowej np. doliny kolejowej. Zapowiedziała "zdecydowanie większą aktywizację polskiej gospodarki, aktywizację przedsiębiorców, budowanie realnych ambicji przechodzenia na wyższe poziomy rozwoju, o wspieranie innowacji".

Ma zostać powołane narodowe forum przedsiębiorców. Według Szydło podstawowym środkiem służącym do ograniczenia przeszkód biurokratycznych dla przedsiębiorców są "zmiany procedur" i "rozwiązania obniżające ryzyko rozpoczynania działalności gospodarczej". - To szczególnie ważne dla ludzi młodych, aby chcieli i mogli znaleźć swoje życiowe szanse w naszym kraju, aby nie musieli emigrować za chlebem do innych krajów europejskich - podkreśliła.

**PiS będzie walczyć z biedą **

Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej będzie mieć za zadanie poprawę bytu dla Polaków. Beata Szydło przekonywała, że chodzi o przełamanie "zapaści demograficznej" i "podjęcie walki z biedą". - Przeznaczone na to środki traktować będziemy nie jako wydatki, lecz jako inwestycje w rozwój kraju, w rozwój społeczeństwa - mówiła.

- Inwestycje w gospodarkę są jedyną drogą do rozwiązania problemu godziwie opłacanych i stałych miejsc pracy - oceniała w expose premier Beata Szydło. Zaznaczyła, że inwestycje to także jedyna droga do przyspieszenia rozwoju i perspektyw dla młodych ludzi.

Premier mówiła o zwiększeniu płac, w tym 12 zł ma być minimalną stawką godzinową. Ważnym elementem ma być likwidacja umów śmieciowych. Beata Szydło mówiła o konieczności wparcia młodych rodzin, tak by miały łatwiejszy dostęp do mieszkań.

- Chodzi o budowę tanich mieszkań na działkach, które za symboliczną opłatą odstąpi państwo czy różne przynależne do niego instytucje. Mieszkania budowane w tym trybie z kredytów bankowych - co podkreślam - bo nie chodzi o wykorzystywanie środków budżetowych, będą wynajmowane, a czynsz będzie obejmował także długoletnią spłatę kredytu, równoznaczną z powolnym wykupem mieszkania - wyjaśniła premier.

Zapowiedziała kontynuowanie rozpoczętej przez PO rozbudowy sieci przedszkoli. - Naszym celem jest, by były one bezpłatne, przynajmniej dla rodzin o niższych i średnich, a także nieco większych dochodach - mówiła.

Przebudowa systemu służby zdrowia

Przebudowie ma ulec służba zdrowia, w tym jej finansowanie. - Należy wrócić do programu Zbigniewa Religi - mówiła. - Lekarz nie może być księgowym, a szpital przedsiębiorstwem. Służba zdrowia nie może być nastawiona na zysk. Nie jesteśmy przeciw prywatnym szpitalom, ale tę sferę trzeba wyraźnie oddzielić od publicznej służby zdrowia. Pomoc musi być bezpłatna.

Premier Szydło zauważyła, że dotychczasowy model organizacji i finansowania służby zdrowia nie sprawdził się. Prowadził do daleko idącej ekonomizacji służby zdrowia, do zmiany funkcji lekarza. Powiedziała, że nie ma innego sposobu, niż powrót do finansowania budżetowego wraz z właściwymi dla niego rygorami.

Oceniła, że częściowa prywatyzacja ratownictwa medycznego nie przyniosła dobrych rezultatów. - Jest potrzebna państwowa służba tego typu zbudowana na podobnych podstawach, co inne służące obronie obywateli służby państwowe - dodała.

- W pełni doceniam rolę lekarzy i jestem przekonana, że powinni być wysoko i bardzo wysoko nagradzani. Doceniam też w pełni ogromne znaczenie pracy pielęgniarek, ratowników medycznych i innych pracowników służby zdrowia, których dochody są dzisiaj zbyt niskie - powiedziała.

Premier Szydło zapowiedziała, że rząd będzie realizował program tworzenia gabinetów stomatologicznych i lekarskich w szkołach.

Polski rolnik równy niemieckiemu?

PiS ma przygotowane dwa projekty dotyczące rolników. Dotyczą one ubezpieczenia rolniczego i ochrony polskiej ziemi. - Przeprowadzimy je w ciągu pierwszych 100 dni pracy rządu - zapowiedziała Szydło. Podkreśliła konieczność rozwiązania sprawy dopłat z Unii. - Nie może być tak, że polscy rolnicy są gorzej tratowani od rolników z innych krajów - podkreśliła.

- Wprowadzimy realną ochronę polskiej ziemi przed niekontrolowanym wykupem, który dziś odbywa się z zupełnym pominięciem ducha prawa i w obecnej formule ewidentnie szkodzi polskiej racji stanu - zapowiedziała Szydło.

- Mówiąc o wyrównywaniu szans polskiej tzw. prowincji, polskiej wsi, małych miast i miasteczek, trzeba powiedzieć jeszcze o jednej sprawie: nasz rząd jednoznacznie opowiada się przeciwko temu, co określane jest niekiedy jako zwijanie państwa - szkół, bibliotek, domów kultury, placówek pocztowych, komisariatów policji, połączeń komunikacji. Proces ten musi być zatrzymany - podkreśliła Szydło.

Skąd wziąć pieniądze?

Nowa premier odniosła się do dotychczas nieefektywnie wykorzystywanych środków z Unii Europejskiej. - Jest wielka szansa na zupełnie inną jakość w tej dziedzinie - mówiła.

- Nie ma powodu, by kilometr autostrady kosztował tyle, co w najbardziej górzystych krajach Europy - zaznaczyła Beata Szydło. I dodała, że środki z nowej perspektywy unijnej na lata 2014-2020 są jeszcze w ograniczonym stopniu uruchomione.

Drugim zasobem finansowym - zgodnie z zapowiedziami premier - mają być środki banków. Chodzi o wykorzystanie sytemu LTRO. - To niskoprocentowe pożyczki na cele rozwojowe, na wzór instrumentów finansowych stosowanych przez Europejski Bank Centralny - powiedziała Beata Szydło. Jak mówiła, zastosowanie tej metody pozwoli na znaczne ograniczenie luki kredytowej.

Trzecim zasobem są - jak mówiła premier - kilkusetmiliardowe oszczędności na kontach przedsiębiorstw. - One mogą być inwestowane - tłumaczyła premier, dodając, że zostanie stworzony system zachęt inwestycyjnych.

Beata Szydło mówiła też, że "znaczne zasoby" posiada Bank Gospodarstwa Krajowego. Ta instytucja powinna ulec wzmocnieniu. Premier zapowiedziała zmianę formuły działania przedsiębiorstwa Polskie Inwestycje Rozwojowe. Spółka ma zostać przemianowana na Inwestycje Polskie.

Reforma finansów publicznych

Premier Beata Szydło zapowiedziała w expose zmiany w administracji podatkowej, które mają ograniczyć zakres wyłudzeń podatku VAT i zapewnić skuteczniejszy pobór akcyzy oraz podatku CIT.

- Ministerstwo finansów zajmie się zmianami w administracji podatkowej, wyposażeniem jej w nowoczesne narzędzia informatyczne, pozwalające na ograniczenie zakresu wyłudzeń podatku VAT, skuteczniejszy pobór akcyzy i podatku CIT od dużych korporacji - zapowiedziała Szydło. Jak podkreśliła, "nie jest możliwe trwałe zrównoważenie finansów publicznych i zmniejszenie relacji długu do PKB bez odbudowania dochodów podatkowych".

Nowe podatki: bankowy i od supermarketów, zwiększenie o 1 mld zł poboru z dywidend oraz zwiększenie o 1-1,5 mld zł kwoty deficytu budżetowego - zapowiedziała Beata Szydło. To z tych źródeł ma zostać sfinansowany projekt 500 zł na dzieci - mówiła.

Ministerstwo Skarbu do likwidacji. Dwa nowe resorty

- Jeżeli chcemy być skuteczni, musimy lepiej zarządzać, potrzebujemy do tego sprawnego, lepiej zorganizowanego rządu, proponujemy zmiany w sposobie kierowania polityką gospodarczą, naszym celem jest rozwój kraju, polskiej gospodarki - dlatego centralnym miejscem nowego mechanizmu kierowania będzie Ministerstwo Rozwoju. Głównym zadaniem tego ministerstwa będzie przeprowadzenie naszego wielkiego planu inwestycyjnego - powiedziała Szydło.

Poinformowała, że Ministerstwo Rozwoju powstanie "w pierwszej fazie" z połączenia resortów rozwoju regionalnego i gospodarki. - Z czasem dochodzić będą zadania pełnione dotąd przez likwidowane Ministerstwo Skarbu - dodała szefowa rządu.

Zapowiedziała też, że celem nowego Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jest konsolidacja i skuteczna realizacja zadań dotyczących tego działu gospodarki.

Szydło przypomniała, że w jej rządzie powstały dwa nowe resorty - infrastruktury i budownictwa oraz energii. Omawiając zakres zadań Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, premier do priorytetów jego działalności zaliczyła program budowy mieszkań pod wynajem, budowę autostrad, dróg szybkiego ruchu, a także modernizację kolei.

Drugie z ministerstw - energii ma zająć się m.in. sprawą górnictwa. - Tą sprawą minister energii zajmie się w pierwszej kolejności. Są koncepcje rozwiązania tego trudnego problemu i w porozumieniu z pracownikami górnictwa przystąpimy do ich realizacji - mówiła Szydło.

- Ministerstwo energii, podobnie jak ministerstwo infrastruktury będzie miało znaczący udział w realizacji głównego projektu, ale chodzi przede wszystkim o zintegrowanie działań i środków zmierzających do dokonania rzeczywistego przełomu. Energetyka będzie bowiem także jednym z głównych odbiorców wielkich środków, które przeznaczymy na rozwój - podkreśliła premier.

Expose nowego rządu skończyło się o godzinie 12:15. Następnie została ogłoszona przerwa, po której w godzinach od 14:00 do 21:30 zaplanowano debatę. Wieczorem Sejm będzie głosować nad wnioskiem o wotum zaufania dla nowego rządu.

Tagi: expose, wiadomości, gospodarka, najważniejsze, gospodarka polska
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz