Notowania

gus
30.07.2015 14:32

Handel zagraniczny. GUS podsumował 2014 rok

Nierównowaga w handlu jest o blisko miliard złotych większa względem wstępnych danych publikowanych na początku roku.

Podziel się
Dodaj komentarz
(TOMASZ RYTYCH/REPORTER)

W 2014 roku Polska miała 11 miliardów złotych deficytu w obrotach handlowych z zagranicą - podał Główny Urząd Statystyczny w ostatecznym wyliczeniu. Wartość eksportowanych towarów wyniosła 693 miliardy złotych. Głównym naszym partnerem zarówno w eksporcie jak i imporcie są Niemcy.

Nierównowaga w handlu jest o blisko miliard złotych większa względem wstępnych danych publikowanych na początku roku. Deficyt okazał się nieco większy niż w 2013 roku. Od 14 lat nigdy Polska nie zanotowała dodatniego salda.

źródło: Money.pl na podstawie danych GUS

Eksport w cenach bieżących wyniósł 693 mld zł, a import 704 mld zł. W porównaniu z 2013 rokiem eksport zwiększył się o 7, a import o 7,4 proc. Ujemne salda odnotowaliśmy z krajami rozwijającymi się i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Nadwyżkę eksportu nad importem osiągnęliśmy z krajami rozwiniętymi, w tym z krajami Unii Europejskiej.

Kluczowym partnerem handlowym Polski są Niemcy. Ich udział w eksporcie zwiększył się w porównaniu z 2013 rokiem o 1,2 p. p. do 26,3 proc. Z kolei w imporcie zwiększył się o 0,3 p. p. do 22 proc. Dodatnie saldo handlu wyniosło 27,28 mld zł.

Obroty w handlu zagranicznym Polski w 2014 roku
l.p. Eksport w mld zł l.p. Import w mld zł
1 Niemcy 182 1 Niemcy 155
2 Czechy 44 2 Chiny 73
3 W. Brytania 44 3 Rosja 72
4 Francja 38 4 Włochy 39
5 Włochy 31 5 Holandia 26
6 Rosja 29 6 Francja 26
7 Holandia 28 7 Czechy 25
8 Szwecja 19 8 W. Brytania 18
9 Węgry 18 9 Stany Zjednoczone 17
10 Słowacja 17 10 Belgia 16

źródło: Money.pl na podstawie danych GUS

W 2014 roku wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu do Włoch, Niemiec, Holandii, Szwecji, Czech, na Węgry, do Francji, Wielkiej Brytanii i na Słowację, a importu - z Chin, Włoch, Belgii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Czech, Francji i Holandii.

Spadek eksportu odnotowano w obrotach z Rosją, a importu - z Rosją i Stanami Zjednoczonymi.

Początek 2015 roku należy już do eksporterów

Optymistycznie nastrajają wyniki tegoroczne. Jest szansa na pierwszą od 14 lat nadwyżkę w handlu zagraniczny. W pierwszych pięciu miesiącach tego roku wartość towarów sprzedanych za granicę przekroczyła 301 mld zł. Import w tym samym czasie był o blisko 12 mld zł niższy. Dla porównania, w ciągu pięciu miesięcy ubiegłego roku Polska miała deficyt w handlu zagranicznym w wysokości 3,72 mld zł. Rok do roku eksport zwiększył się o 6,4 proc., a import wzrósł o 1,1 proc.

Według danych urzędu udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wyniósł 85,8 proc. (w tym UE 79,4 proc.), a w imporcie - 66,8 proc. (w tym UE 60 proc.) wobec odpowiednio 84,2 proc. (w tym UE 77,1 proc.) i 65,6 proc. (w tym UE 58,9 proc.) w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Największy udział w handlu mają Niemcy. Eksport stanowi 27 proc., a import 22,8 proc.

Wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu do Holandii, Hiszpanii, Czech, Wielkiej Brytanii, Włoch, na Węgry oraz do Francji i Szwecji, a importu - z Chin, Stanów Zjednoczonych, Czech, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i Belgii.

Spadek eksportu odnotowano w obrotach z Rosją, a importu - z Rosją, Włochami i Holandią.

Zmniejsza się wartość handlu z Rosją. Eksport w ciągu pierwszych pięciu miesięcy tego roku obniżył się o 1,5 pkt proc. i wyniósł 2,7 proc., w imporcie był niższy o 4 pkt proc. i stanowił 7,4 proc. Deficyt w handlu z Rosją wyniósł 13,89 mln zł.

Układ o wolnym handlu pomiędzy UE a USA. Szansa czy zagrożenie dla Polski?

Tagi: gus, wiadomości, gospodarka, najważniejsze, gospodarka polska
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz