Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Kalendarium afery stoczniowej wybieli ARP?

0
Podziel się

Agencja Rozwoju Przemysłu ujawniła przebieg sprzedaży majątku stoczni.

Kalendarium afery stoczniowej wybieli ARP?
(donnamarijne/CC/Flickr)
bEiEuGWJ

Agencja Rozwoju Przemysłu broni się przed zarzutami o faworyzowanie katarskiego inwestora stoczni. Ujawnia przebieg negocjacji.

Zdaniem CBA działania ARP i resortu Skarbu Państwa prowadzone były _ wbrew interesom ekonomicznym państwa. _

Szef Agencji zapewnia, że w sprawie sprzedaży stoczni nie ma mowy o nieprawidłowościach i korupcji. By oczyścić się z zarzutów o nierówne traktowanie potencjalnych nabywców obu zakładów, ARP opublikowała *kalendarium prac *związanych z procesem sprzedaży majątku stoczniowego.

bEiEuGWL
Cały proces prywatyzacyjny stoczni według Agencji wyglądał tak:

6.01.2009 r.

- złożenie przez Zarządy stoczni wniosków o wszczęcie postępowania kompensacyjnego

- Rozpatrzenie wniosku i wydanie przez prezesa agencji postanowienia o ustanowieniu Tymczasowego Nadzorcy

bEiEuGWR

07.01.2009 r.

- wydanie przez prezesa Agencji postanowien o wszczeciu postępowania kompensacyjnego dla każdej ze stoczni.

13.01.2009 r.

- obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 8(3111) postanowienia Prezesa o wszczęciu postępowania kompensacyjnego względem Stoczni Gdynia S.A. i Stoczni Szczecińska Nowa Sp. z o.o.

16.01.2009 r.

- Przekazanie przez tymczasowego nadzorcę do prezesa Agencji wstępnych spisów wierzycieli stoczni wraz z wykazem ich wierzytelnosci wobec stoczni powstałych przed dniem złożenia wniosku o wszczęcie postępowania kompensacyjnego i uznanych przez stocznie.

bEiEuGWS

20.01.2009 r.

- Wstępne Zgromadzenie Wierzycieli Stoczni Gdynia S.A. Uprawnionych do głosowania było 547 podmiotów, z czego obecnych na Zgromadzeniu było 22 podmioty.

- Wstępne Zgromadzenie Wierzycieli Zarządcą Kompensacji ustanowiło spółkę Bud-Bank Leasing Sp. z o.o.

bEiEuGWT

-Wstępne Zgromadzenie Wierzycieli ustanowiło również Radę Wierzycieli Spółki Stocznia Gdynia S.A.

21.01.2009 r.

-Wstępne Zgromadzenie Wierzycieli Stocznia Szczecińska Nowa Sp. z o.o.

-Uprawnionych do głosowania było 296 podmiotów, z czego obecnych na Zgromadzeniu było 11 podmiotów.

bEiEuGWU

-Wstępne Zgromadzenie Wierzycieli Zarządcą Kompensacji ustanowiło spółkę Bud-Bank Leasing Sp. z o.o.

-Wstępne Zgromadzenie Wierzycieli ustanowiło również Radę Wierzycieli Spółki Stocznia Szczecińska Nowa Sp. z o.o.

od 14.01.2009 r.

- Zgłaszanie wierzytelności do Prezesa Agencji przez wierzycieli Stoczni GDYNIA S.A. oraz SSN Sp. z o.o. Nadesłane zgłoszenia były sprawdzane pod względem formalnym.

6.03.2009 r.

- Złożenie w ARP S.A. przez Zarządcę Kompensacji planów sprzedaży zespołów składników majątkowych Stoczni oraz projektu regulaminu przetargów.

11.03.2009 r.

-Posiedzenie Rady Wierzycieli Stocznia Gdynia i SSN Sp. z o.o., które pozytywnie opiniuje plany sprzedaży.

13.03.2009 r.

- Wydanie postanowien o zatwierdzeniu planów sprzedaży dla każdej ze stoczni, w tym:

- zatwierdzenie planu sprzedaży składników majatkowych spółki,

- zatwierdzenie regulaminu przetargów pod nazwą _ Regulamin przetargu nieograniczonego oraz aukcji _,

- określenie wysokości wadium dla każdego z przetargów w wysokosci 10% wartosci oszacowania składników majątkowych wchodzących w skład poszczególnych zespołów składników majątkowych.

16.03.2009 r.

- Zamieszczenie w prasie krajowej i lokalnej pierwszego ogłoszenia o przetargach na sprzedaż składników majatkowych SSN Sp. z o.o.

17.03.2009 r.

- Zamieszczenie w prasie krajowej i lokalnej pierwszego ogłoszenia o
przetargach na sprzedaż składników majątkowych Stoczni Gdynia S.A.

07.05.2009 r.

- Zamieszczenie w prasie krajowej i lokalnej ogłoszenia o wydłużeniu do dnia 8 maja 2009 r. terminu składania oświadczeń rejestracyjnych oraz
wpłaty wadium wskazanego w ogłoszeniu Nr 1 o przetargach na sprzedaż składników majątkowych obu stoczni.

28.04.2009 r.-29.05.2009 r.

- Przetargi i aukcje na składniki majątkowe Stoczni Gdynia S.A. i SSN Sp. z o.o.* * * ARP: Informacje o postępowaniu kompesacyjnym (pdf)**

25.06.2009 r.

- Wydanie zgody przez MSWiA na zakup nieruchomości przez Stichting
Particulier Fonds Greenrights oraz złożenie oświadczenia przez podmioty uprawnione o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu.


| Wpłaty wadium |
| --- |
| Pierwotnie Zarządca wyznaczył termin wpłaty wadium na dzień 30.04.2009 r. Termin składania wadium został przesunięty na dzien 08 maja 2009 r. W dniach 01- 08 maja wpłat wadium dokonali nastepujacy uczestnicy przetargu: Stocznia Gdynia S.A.: - 04 maja 2009 roku - NTA Sp. z o.o., wadium przetarg 13 (obszar 14) - kwota wadium 268 600,00 zł, wygrał przetarg z kwotą 2 810 500 zł netto, - 04 maja 2009 roku - SPFG - wadium na przetargi nr 1-8 (obszary 1, 2 oraz 4 - 8) , kwota wadium 26.560.200 zł., wygrał siedem przetargów na łączną kwotę 253.126.006 zł netto, - 07 i 08 maja 2009 roku - ECO Transped Mariusz Nierychlewski przetargi nr 12 (obszar nr 13), przetarg 14 - (obszar 15), przetarg 17 (obszar 18), przetarg 20 (obszar 21), przetarg 15 (obszar 16), przetarg 18 (obszar 19), kwota wadium 670.300 zł., wygrał cztery przetargi na łączną kwotę 5.470.300 zł netto.* SSN Sp. z o.o.:* - 07 maja 2009 roku - SPFG - wadium na przetargi od 01 do 09, kwota wadium 9.581.635,00 zł., wygrał siedem przetargów na łączną
kwotę 94 608 954 zł. netto. |

bEiEuGXm
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)