Notowania

pożyczka
31-01-2012 (18:56)

Kwota pożyczki NBP dla MFW wyniesie 6,27 mld euro

Celem rządu i NBP ma być redukcja ryzyk dla gospodarki polskiej z jej otoczenia zewnętrznego.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Eric Caballero/CC/Flickr)

Kwota pożyczki NBP dla Międzynarodowego Funduszu Walutowego wyniesie 6,27 mld euro - poinformował wiceminister finansów Jacek Dominik.

Rząd RP nie planuje udzielenia pożyczki dla krajów strefy euro ze środków budżetu państwa. Rozważana jest natomiast pożyczka Narodowego Banku Polskiego (na wniosek Ministra Finansów) dla Międzynarodowego Funduszu Walutowego w celu wzmocnienia zdolności finansowych MFW i poprzez to jego zdolności do wypełniania statutowego celu stabilizowania systemu globalnych finansów. Kwota tej pożyczki wyniesie 6,27 mld euro - napisał Dominik w odpowiedzi na interpelacją poselską.

20 stycznia Zarząd Narodowego Banku Polskiego poinformował w komunikacie, że po zapoznaniu się z wnioskiem ministra finansów z 16 stycznia 2012 r. w sprawie udzielenia przez NBP pożyczki bilateralnej Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu postanowił przychylić się do prośby ministra finansów zawartej we wniosku i upoważnił prezesa NBP do zadeklarowania wobec rządu RP i MFW gotowości partycypacji NBP w czasowym zwiększeniu zasobów finansowych MFW w formie pożyczki bilateralnej, a ostateczna decyzja o udzieleniu pożyczki na rzecz MFW zostanie podjęta przez zarząd NBP po uzgodnieniu z MFW warunków umowy.

Dominik zaznaczył, że przekazanie środków MFW przez NBP nie jest działaniem niekorzystnym zarówno dla Banku jak i dla Polski, a w inwestowaniu rezerw na międzynarodowych rynkach finansowych NBP kieruje się bezpieczeństwem inwestowanych środków, płynnością rezerw oraz dochodowością rezerw przy respektowaniu dopuszczalnego stopnia ryzyka.

Środki pożyczone Funduszowi stanowiłyby w dalszym ciągu część płynnych rezerw walutowych i byłyby oprocentowane wg stopy SDR (równej średniej ważonej stopie oprocentowania krótkoterminowych instrumentów finansowych krajów, których waluty są uwzględniane w koszyku wyceny SDR). Dlatego też, pożyczka dla Funduszu może stanowić alternatywę dla inwestowania w krótkoterminowe papiery stanowiące z reguły składnik aktywów rezerwowych banków centralnych. Ponadto, należy zauważyć, ze MFW posiada de facto status wierzyciela uprzywilejowanego, wskutek czego pożyczki Funduszu są spłacane w pierwszej kolejności. Fakt ten minimalizuje ryzyko kredytowe związane z udzieleniem pożyczki Funduszowi - napisał wiceminister.

Dodatkowo należy podkreślić, iż w razie wystąpienia w Polsce problemów z bilansem płatniczym i/lub konieczności uzupełnienia rezerw walutowych: w przypadku podpisania umowy pożyczki dla MFW, bez jej wykorzystania - Fundusz nie dokonuje ciągnień w ramach pożyczki Polski dla MFW; w przypadku wykorzystania przez MFW środków pożyczki - Polska ma prawo wnioskować o zwrot tych środków - dodał.

Wiceminister zaznacza także, że jednym z celów, do osiągnięcia których zmierza zarówno Rząd RP jak i NBP jest redukcja ryzyk dla gospodarki polskiej z jej otoczenia zewnętrznego.

Utrzymująca się na światowych rynkach finansowych niepewność niesie za sobą ryzyko dalszej destabilizacji tych rynków oraz negatywnych skutków także dla Polski. Brak działań łagodzących i zapobiegawczych skutkowałby pogłębieniem niepewności, utrudniając m.in. NBP realizację jego celów - napisał.

Skoordynowane poczynania na poziomie globalnym, takie jak odpowiednie do potrzeb zwiększenie zasobów MFW, są jednym z najefektywniejszych, a zarazem najbezpieczniejszych dla uczestników sposobów walki z zagrożeniami dla światowego systemu finansowego i walutowego - dodał.

Dlatego też, udział w takich działaniach nie może być oceniany jako niekorzystny; przeciwnie, redukując ryzyka ułatwia on rządom i bankom centralnym, w tym NBP, osiągnięcie ich stabilizacyjnych celów, a więc wiąże się z korzystnymi dla NBP rezultatami - napisał wiceminister.

Czytaj więcej o pożyczce dla MFW
Miliardy na ratowanie strefy euro. Jest zgoda NBP Zarząd banku centralnego przychylił się do prośby ministra finansów Jacka Rostowskiego. Zobacz ile trzeba wyłożyć na ratowanie Eurolandu.
W rządzie nie ma zgody na pożyczkę dla MFW? "Tak działa mafia" - Nie my narozrabialiśmy, więc nie my powinniśmy sprzątać w pierwszej kolejności - twierdzi wicepremier Waldemar Pawlak.
Brakuje 200 miliardów na ratowanie strefy euro Nadal nie udało się zebrać wymaganej kwoty, a już pierwsze państwa zaczynają się wycofywać z wcześniejszych deklaracji.
Tagi: pożyczka, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, najważniejsze, gospodarka polska
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz

Wybrane dla Ciebie