Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Lepsze nastroje wśród przedsiębiorców

0
Podziel się

GUS: Firmy spodziewają się większych zamówień i poprawy płynności finansowej.

Lepsze nastroje wśród przedsiębiorców
(lisafx/iStockphoto)
bEjaHdSd

Klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w styczniu jest oceniany lepiej niż w grudniu i w analogicznym miesiącu ubiegłego roku - *wynika ze styczniowego badania GUS.*

Wpływ na poprawę nastrojów mają głównie pozytywne prognozy dotyczące zamówień i produkcji, a także mniej pesymistyczne niż przed miesiącem oceny bieżącej sytuacji finansowej.

bEjaHdSf

Z badania wynika, że w styczniu ogólny klimat koniunktury wynosi 0 wobec minus 2 w grudniu. Zarówno poprawę, jak i pogorszenie koniunktury sygnalizuje 18 proc. badanych przedsiębiorstw (przed miesiącem odpowiednio 18 proc. i 20 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa (64 proc.) uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

_ - Ograniczenie bieżącego zarówno krajowego jak i zagranicznego portfela zamówień powoduje, że dyrektorzy przedsiębiorstw zmniejszają aktualną produkcję w większym stopniu niż w grudniu - napisano w komentarzu do badania. _

Prognozy są pozytywne

Oceny bieżącej i przyszłej sytuacji finansowej są mniej pesymistyczne niż przed miesiącem. Należności od kontrahentów są pozyskiwane terminowo. W przedsiębiorstwach utrzymuje się nadmierny stan zapasów wyrobów gotowych. W najbliższych miesiącach należy oczekiwać mniej znaczących zwolnień pracowników niż przewidywano w grudniu. Ceny wyrobów przemysłowych mogą wzrosnąć.

[

bEjaHdSl

Resort gospodarki: Produkcja w grudniu miała się dobrze ]( http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/resort;gospodarki;produkcja;w;grudniu;miala;sie;dobrze,229,0,575973.html )
Z badania wynika, że w styczniu 6,6 proc. (7,5 proc. w IV kwartale ub. roku i 6,9 proc. w styczniu 2009 r.) badanych przedsiębiorstw deklaruje, że nie napotyka na bariery w prowadzeniu swojej bieżącej działalności.
Wykorzystanie mocy produkcyjnych zgłaszane przez przedsiębiorców w styczniu, podobnie jak przed rokiem, wynosi 72 proc. (w IV kwartale wynosiło 73 proc.).

W ujęciu rocznym w największym stopniu obniżyło się wykorzystanie mocy produkcyjnych u producentów: pozostałego sprzętu transportowego, metali, odzieży, metalowych wyrobów gotowych oraz zajmujących się naprawą, konserwacją i instalowaniem maszyn i urządzeń.

Wzrosło natomiast wykorzystanie mocy produkcyjnych głównie u producentów wyrobów tekstylnych.

bEjaHdSm

W handlu i budownictwie nieznacznie ale też lepiej

W styczniu 2010 r. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu kształtuje się na poziomie minus 5, w porównaniu z minus 6 w grudniu 2009 r. - podał GUS w komunikacie.

_ - Poprawę koniunktury sygnalizuje 17 proc. badanych przedsiębiorstw, natomiast jej pogorszenie - 22 proc. (przed miesiącem odpowiednio 16 proc. i 22 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie _ - napisano.

Z badania GUS wynika, że w styczniu odnotowuje się spadek bieżącej sprzedaży, choć [

bEjaHdSn

Eksport maleje, ale wolniej niż import ]( http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/eksport;maleje;ale;wolniej;niz;import,178,0,575922.html )mniejszy niż przed miesiącem.

_ W najbliższych miesiącach przedsiębiorcy oczekują dalszego spadku sprzedaży. Mimo to zgłaszane są nieco mniej znaczące trudności przy regulowaniu bieżących i przyszłych zobowiązań _ - napisano.

_ _Stan zapasów towarów uważany jest za nadmierny. W konsekwencji, ilość towarów zamawianych u dostawców może być ograniczana bardziej znacząco niż prognozowano przed miesiącem. Dyrektorzy planują zmniejszyć zatrudnienie w skali nieco mniejszej niż w grudniu.

bEjaHdSo

_ Sygnalizowany wzrost bieżących i przyszłych cen towarów jest nieznacznie mniejszy od zgłaszanego przed miesiącem _ - napisano.

W styczniu 2010 r. wskaźnik koniunktury w budownictwie wzrósł o 1 pkt do poziomu minus 15 pkt - wynika z badania GUS.

_ - W styczniu ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtuje się na poziomie minus 15 (w grudniu minus 16). Poprawę koniunktury sygnalizuje 13 proc. przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 28 proc. (w grudniu odpowiednio 12 proc. i 28 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie _ - napisał GUS w komunikacie.

W badaniu odnotowano spadek portfela zamówień, prognozy na nadchodzące trzy miesiące są pesymistyczne, choć widoczna jest poprawa w porównaniu z badaniem grudniowym.

Oceny sytuacji finansowej i jej perspektyw pogorszyły się w porównaniu z grudniem, jednocześnie skala zwolnień może być mniejsza niż wynikało z badania grudniowego.

bEjaHdSG
przemysł
wiadomości
wiadmomości
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)