Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Limit inwestycji OFE w akcje zostanie zniesiony po 2 latach

0
Podziel się:

Równocześnie zakaz inwestowania w dług rządowy pozostał bez zmian.

Limit inwestycji OFE w akcje zostanie zniesiony po 2 latach
(Jan Bielecki/East News)
bEDFALZx

Resort finansów planuje poprawkę do projektu ustawy o zmianach w OFE, która zakłada, że minimalny 75-proc. limit inwestycji funduszy emerytalnych w akcje zostanie zniesiony po 2 latach, a nie będzie obowiązywał na stałe - poinformował PAP wiceminister finansów Wojciech Kowalczyk.

_ - W ramach konsultacji wsłuchujemy się także w głosy z rynku, dlatego zdecydowaliśmy, że wprowadzimy poprawkę do projektu, zakładającą, że wymóg inwestycji minimum 75 proc. środków OFE w akcje będzie obowiązywał jedynie dwa lata _ - powiedział PAP Kowalczyk.

_ - Tak więc zarówno minimalny limit inwestycji w akcje na poziomie 75 proc., jak i indeks porównawczy zostaną zniesione po dwóch latach. Zakładamy, że dwa lata to odpowiedni okres dla OFE na przygotowanie się do całkowitego uwolnienia i urynkowienia _ - dodał.

bEDFALZz

Wiceminister poinformował również, że zakaz inwestowania funduszu emerytalnych w dług rządowy pozostaje bez zmian. _ Pozostanie jedynie zakaz inwestycji w obligacje skarbowe, zarówno polskie, jak i zagraniczne _ - powiedział.

W piątek przedstawiciele resortu finansów informowali PAP, że wymóg inwestycji OFE w akcje na poziomie nie niższym niż 75 proc. wartości aktywów, który zacznie obowiązywać od 4 lutego przyszłego roku, będzie obowiązywał na stałe, także po 1 lipca 2014 roku.

Z projektu ustawy wynika, że wartość lokat aktywów OFE w akcje od 4 lutego, tj. od dnia po przekazaniu części nieakcyjnej aktywów funduszy do ZUS, nie będzie mogła być niższa niż 75 proc. wartości aktywów. Jednocześnie w uzasadnieniu do projektu ustawy napisano, że od lipca przyszłego roku nastąpi uwolnienie limitów inwestycyjnych funduszy emerytalnych.

Resort finansów wyjaśnił, że w okresie od 4 lutego do 1 lipca przyszłego roku będą nadal obowiązywały mechanizmy niedoboru i minimalnej stopy zwrotu oraz limity inwestycji OFE określone w artykułach obecnej ustawy o funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. W tym okresie będzie już jednak obowiązywał limit inwestycji minimum 75 proc. w akcje oraz zakaz inwestowania w SPW i papiery gwarantowane przez Skarb Państwa.

bEDFALZF

Pytani przez PAP zarządzający funduszami emerytalnymi wskazywali w piątek, że jest wiele niejasności w przygotowanym przez rząd projekcie ustawy o OFE. Krytycznie przyjmują zaproponowany nowy benchmark, a także wysokie limity inwestycji w akcje.

Opublikowany w ubiegłym tygodniu projekt przewiduje, że od 1 kwietnia 2014 r. przyszli emeryci będą mogli wybierać, czy chcą, by 2,92 proc. składki emerytalnej nadal trafiało do OFE, czy też do ZUS na specjalne subkonto. Decyzja o wyborze OFE lub ZUS nie będzie ostateczna. Po dwóch latach, czyli po raz pierwszy w 2016 r. będzie można zmienić zdanie. Potem ubezpieczeni będą mogli decydować o przeniesieniu składek między ZUS, a OFE co cztery lata. Projekt przewiduje zakaz emisji i publikacji reklam dotyczących OFE.

Zaproponowano też rozszerzenie prawa do dziedziczenia oszczędności zgromadzonych w drugim filarze. Pieniądze na subkontach w ZUS, który będzie wypłacał emerytury, będą mogły być dziedziczone do 3 lat po przejściu na emeryturę ubezpieczonego.

Wprowadzona ma być zryczałtowana stawka dla wypłat z Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego, która wyniesie 10 proc. Opłaty pobierane przez fundusze spadną z 3,5 proc. do 1,75 proc., a naliczane przez ZUS od składek przekazywanych do OFE spadną z 0,8 proc. do 0,4 proc.

bEDFALZG

Wypłatą emerytur, także ze składek, które będą gromadzone w OFE, zajmie się ZUS. Zaproponowano wprowadzenie tzw. suwaka, czyli obowiązku stopniowego przekazywania aktywów z OFE do ZUS, na 10 lat przed emeryturą (w ratach co miesiąc).

Zdecydowano, że część obligacyjna aktywów zgromadzonych w OFE ma zostać przekazana do ZUS. Środki te trafiłyby na subkonta w ZUS, gdzie byłyby waloryzowane i dziedziczone, podobnie jak pozostałe środki na tych subkontach. W funduszach pozostaną natomiast akcje.

Projekt zakłada też wprowadzenie okresowej, porównawczej stopy zwrotu OFE, którą będzie stanowił wskaźnik złożony w 90 proc. z indeksu WIG i w 10 proc. z trzymiesięcznej stawki WIBOR. Organ nadzoru ma publikować porównanie stóp zwrotu funduszy z benchmarkiem od 1 lipca 2014 roku do 30 czerwca 2016 roku.

Czytaj więcej w Money.pl

bEDFALZH
bEDFAMaa
giełda
wiadomości
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)