Notowania

inflacja w polsce
15.11.2011 10:51

NBP szacuje inflację na lata 2012-2013

NBP opublikował raport o inflacji. Duży wpływ na nią będzie miał kurs złotego.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Monkey Business Images/Dreamstime.com)

*W długim horyzoncie projekcji NBP inflacja obniży się do poziomu zbliżonego do celu inflacyjnego 2,5 proc. - wynika z listopadowego raportu o inflacji NBP. *

W dłuższym horyzoncie projekcji, wraz z umacniającym się kursem złotego, obniży się także dynamika cen importu, co przełoży się na obniżenie inflacji bazowej do 2,5 proc. w 2013 roku.

Centralna ścieżka projekcji zakłada inflację w 2011 roku na poziomie 4,0 proc., w 2012 roku na poziomie 3,1 proc. i 2,8 proc. w 2013 roku.

_ Dynamika CPI w 2011 r. będzie istotnie wyższa niż w roku ubiegłym. Przyczyną wzrostu inflacji są czynniki podażowe, wpływające na wysoki wzrost cen żywności i energii, oraz zmiana stawek VAT od początku stycznia 2011 r. W długim horyzoncie projekcji inflacja obniży się do poziomu zbliżonego do celu inflacyjnego. Stopę inflacji w średnim i długim horyzoncie projekcji zwiększać będą rosnące koszty pracy, natomiast ograniczony popyt wewnętrzny, obniżająca się dynamika cen surowców rolnych i energetycznych na rynkach światowych oraz umacniający się kurs złotego będą czynnikami zmniejszającymi wzrost cen konsumenta _ - napisano w listopadowej projekcji NBP.

_ Przy założeniu braku zmian stopy referencyjnej NBP w całym horyzoncie projekcji, prawdopodobieństwo ukształtowania się średniorocznej inflacji - w przedziale 1,5-3,5 proc. - rośnie z 33 proc. w IV kw. 2011 r. do średnio 51 proc. w latach 2012-2013 _ - dodano.

*Czytaj w Money.pl *

Z projekcji NBP wynika, że wzrost inflacji bazowej w jej krótkim horyzoncie będzie w dużym stopniu efektem szybko rosnących w 2011 roku, i oddziałujących z opóźnieniem, cen importu.

_ W dłuższym horyzoncie projekcji, wraz z umacniającym się kursem złotego, dynamika cen importu obniży się, co przełoży się na obniżenie inflacji bazowej do 2,5 proc. w 2013 r. Spadek inflacji bazowej będzie ograniczony przez rosnące w nieco szybszym tempie jednostkowe koszty pracy _ - napisano.

Eksperci z NBP zaznaczają, że we wrześniu 2011 roku kurs złotego istotnie osłabił się, ze względu na rosnące obawy związane z poziomem zadłużeniem niektórych krajów strefy euro oraz problemami płynnościowymi części banków europejskich.

_ W horyzoncie projekcji efektywny kurs złotego będzie się stopniowo umacniał, zbliżając się do poziomu równowagi. Skala umocnienia kursu będzie jednak ograniczana przez niski wzrost w kraju i za granicą, co ograniczać będzie napływ inwestycji bezpośrednich i portfelowych do Polski, oraz zmniejszający się dysparytet stóp procentowych, wynikający z przyjętego w projekcji założenia o stałej stopie referencyjnej NBP _ - napisano.

W projekcji zaznaczono, że inflacja CPI utrzyma się do końca 2011 roku na wysokim poziomie, zbliżonym do 4 proc. w skali roku, co jest skutkiem niekorzystnych uwarunkowań podażowych, utrzymujących krajowe ceny żywności i energii na wysokim poziomie, oraz zmiany stawek VAT dokonanych na początku bieżącego roku.

_ Dodatkowo, w krótkim horyzoncie projekcji wzrost cen konsumenta będzie efektem osłabienia złotego we wrześniu br. W konsekwencji powrót inflacji w okolice celu inflacyjnego (2,5 proc.) wydłuży się, pomimo zmniejszenia presji popytowej związanej ze spowolnieniem gospodarczym _ - napisano.

Eksperci z NBP wskazują, że w I połowie 2011 roku istotnie wzrosły krajowe ceny żywności ze względu na niską podaż na rynku krajowym i wysokie ceny surowców rolnych na rynkach światowych.

_ W horyzoncie projekcji zaburzenia podnoszące poziom tych cen będą stopniowo wygasać, nastąpi umiarkowany spadek cen surowców rolnych na rynkach światowych, a podaż na rynku krajowym powróci do przeciętnego poziomu _ - napisano.

_ W konsekwencji w długim horyzoncie projekcji inflacja cen żywności obniży się do 2,4 proc. r/r, przy czym w krótkim horyzoncie znaczące fluktuacje tego wskaźnika wynikają z tzw. efektu bazy (dynamika cen żywności przejściowo spadnie do ok. 1 proc. r/r w II kw. 2012 r. ze względu na odniesienie do wysokich cen w II kw. br. _ - dodano.

Zgodnie z projekcją inflacja cen energii w jej krótkim horyzoncie utrzyma się na wysokim poziomie ze względu na wysokie ceny surowców energetycznych na rynkach światowych, wzrost od początku 2011 r. stawki podatku VAT oraz zatwierdzone przez URE podwyżki cen administrowanych nośników energii.

_ W średnim i długim horyzoncie projekcji ceny surowców energetycznych na rynkach światowych ustabilizują się przy jednoczesnej stopniowej aprecjacji złotego, co obniży dynamikę cen energii, jakkolwiek pozostanie ona wyższa niż inflacja ogółem _ - napisano.

_ W 2013 r. inflacja cen energii będzie podtrzymywana przez możliwe przełożenie na ceny wzrostu kosztów sektora energetycznego związanego z zakupami uprawnień do emisji CO2 _ - dodano.

Analitycy z NBP prognozują także wzrost prawdopodobieństwa ukształtowania się PKB poniżej ścieżki centralnej.

_ Polityka fiskalna pozostaje ważnym czynnikiem niepewności dla przyszłej inflacji i PKB, zwłaszcza w długim horyzoncie projekcji. Konsekwencją procedury nadmiernego deficytu, która obliguje Polskę do redukcji deficytu sektora finansów publicznych poniżej 3 proc. do 2012 r., mogą być dalsze dostosowania zwiększające wpływy i ograniczające wydatki tego sektora w latach 2012-2013. W konsekwencji rośnie prawdopodobieństwo ukształtowania się PKB poniżej ścieżki centralnej, natomiast wpływ zmian polityki fiskalnej na inflację CPI obarczony jest dużą niepewnością, gdyż w zależności od przyjętych rozwiązań może być czynnikiem oddziaływującym w kierunku wyższych bądź niższych cen konsumenta. Dodatkowym źródłem niepewności dla prognozy PKB jest kształtowanie się inwestycji sektora finansów publicznych, łączące się ze stopniem wykorzystania środków UE _ - napisano w raporcie.

O sytuacji gospodarczej w Polsce czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/15/t149007.jpg ) ] (http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/nowe;dane;o;inflacji;i;bezrobociu;ceny;w;gore;przez;oslabienie;zlotego,140,0,963724.html) Nowe dane o inflacji i bezrobociu. Wróżą... Inflacja w październiku wyniosła 3,8 proc. w ujęciu rocznym - prognozują analitycy z ministerstwa gospodarki.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/76/t111180.jpg ) ] (http://news.money.pl/artykul/ile;kosztuje;mieszkanie;coraz;wiecej,51,0,940339.html) Ile kosztuje mieszkanie? Coraz więcej Na utrzymanie mieszkania czteroosobowa rodzina wydaje już około 844 zł miesięcznie.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/15/t149007.jpg ) ] (http://www.money.pl/gospodarka/unia-europejska/wiadomosci/artykul/inflacja;w;strefie;euro;jednak;do;gory,57,0,935993.html) Ceny w strefie euro w górę. Są nowe dane Dane podał Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej.
Tagi: inflacja w polsce, inflacja, ceny, gospodarka, wiadomości, wiadmomości, kraj, najważniejsze, gospodarka polska, inflacja i bezrobocie
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz